Turismiviisa

Reisijad, kes soovivad siseneda Ameerika Ühendriikidesse, peavad kindlaks peatumisajaks saama mitteimmigrandi viisa. Viisavabadusprogrammi (VWP) riikide kodanikel võib olla võimalus reisida Ameerika Ühendriikidesse kasutades selleks viisavaba programmi. Kui kavatsete kasutada viisavabadusprogrammi, peate enne Ameerika Ühendriikidesse sisenemist saama loa elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi (ESTA) kaudu.

Kui te ei kvalifitseeru viisavabadusprogrammi, on teil võimalik taotleda mitteimmigrandi külastusviisat B1/B2, kui:

  • Reisi eesmärk on äritegevus (B1)
  • Reisi eesmärk on meelelahutus, meditsiiniline ravi (B2)

B-1 viisa väljastatakse tavapäraselt siis, kui Ameerika Ühendriikidesse reisimise eesmärk on seminaride ja konverentside külastamine, äripartneritega kohtumine, erinevate lepingute ja tehingute sõlmimine.

B-2 viisa väljastatakse tavapäraselt siis, kui Ameerika Ühendriikidesse reisimise eesmärk on meelelahutus, turism, meditsiiniline ravi, sõprade või sugulaste külastamine, sotsiaalses tegevuses osalemine.

Kui teil on vaja taotleda (B1/B2) viisat, pöörduge palun lähimasse Ameerika Ühendriikide saatkonda.

Käesolevaga teatame, et usaestaonline.com lehel ei ole võimalik täita ja esitada (B1/B2) turismiviisat ega selle eest tasuda. Käesoleva lehe eesmärk on teavitada reisijaid ja vajaduse korral anda neile informatsiooni (B1/B2) turismiviisa täitmiseks, esitamiseks ja vastuvõtmiseks USA saatkonnas.

Turismiviisa on isiku valduses olev kõige olulisem dokument, et reisida turistina Ameerika Ühendriikidesse. Selline reisiloa vorm on osutunud Ameerika Ühendriikide piirikontrolli jaoks tõhusaks ja ei ole midagi sarnast, mis võiks viisat täielikult asendada.

Välja arvatud ESTA, mis muudab turismireisid palju lihtsamaks. Kuid tuleb tähele panna, et ESTA ja Ameerika Ühendriikide turismiviisa vahel on siiski olulisi erinevusi.

Kõige olulisem on teada, et mitte kõik Ameerika Ühendriikide külastajad ei pea Ameerika Ühendriikidesse reisimisel omama viisat.

Selle asemel peavad nad esitama taotluse ESTA saamiseks. Seda seetõttu, et elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem on loodud selleks, et lihtsustada viisavabaduse programmi kuuluvate riikide kodanike reisiprotsessi.

See tähendab, et kui olete ühe viisavabadusprogrammi riigi kodanik, ei vaja te Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks turismiviisat. Sarnaselt Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks vajalikule turismiviisale, peate esitama teavet enda, oma töö ja tausta kohta.

Erinevus seisneb aga selles, et ESTA taotlemisel peate esitama internetipõhise taotlusvormi. See muudab ka ESTA saamise protsessi viisa taotlemise omast kiiremaks.

Mõningatel juhtudel võib Ameerika Ühendriikide turismiviisa saamisprotsess võtta aega kuni kaks kuud või veelgi enam.

Ameerika Ühendriikide turismiviisa jaoks nõutavad dokumendid on sarnased ESTA taotlemisel nõutavate dokumentidega. Kõige olulisemaks dokumendiks mõlema reisiloa puhul on kehtiv pass. Siiski võib erinevates olukordades olla vaja täiendavaid dokumente.

Kui te ei tea, kuidas taotleda Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks vajalikku turismiviisat või teil on probleeme viisa saamisega, soovitame teil pöörduda meie asjatundjate poole või külastada oma riigis asuvat USA saatkonda.

Enne kui alustate Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks vajaliku turismiviisa või turismiviisa uuendamise kohta informatsiooni otsimist, veenduge kõigepealt, kas teil on üldse õigus viisat taotleda. Seda seetõttu, et kui olete mõne viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, ei ole teil viisat vaja.

ESTA turistidele

Juhul, kui olete riigi kodanik, mis kuulub üle 30 viisavabadusprogrammi riigi hulka, peate USA-sse reisimisel saama ESTA. Ja see on tõesti märkimisväärne eelis.

Enamasti hõlbustab elektroonilise reisiloa taotlemise süsteem reisiloa saamise protsessi. Lisaks võtab kogu protsessi läbimine tunduvalt vähem aega!

Seejuures on oluline meeles pidada, et viisavabadusprogrammi alusel Ameerika Ühendriikidesse reisimisel on kehtestatud kindlad eeskirjad.

Turistina peaksite meeles pidama, et Ameerika Ühendriikides viibimise aeg ei tohi ületada 90 päeva. Turistidele võib see olla kõige olulisem tegur, mida meeles pidada.

Samuti väärib märkimist, et ESTA taotlus kehtib alates ESTA väljastamise hetkest kaks aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

See tähendab, et kui peatute Ameerika Ühendriikides kauem kui 90 päeva, peate omama viisat. Need reeglid kehtivad ka siis, kui olete viisavabadusprogrammis oleva riigi kodanik.

Seega võib endiselt olla Ameerika Ühendriikidesse reisimisel vajalik viisa. Ameerika Ühendriikide külastamiseks vajalik reisiluba sõltub sellest, millise riigi kodanik te olete ning mis on teie reisi eesmärk.