ESTA-vragen - Wat wordt u gevraagd & waarom?

Gezien het feit dat u op deze pagina bent, weet u waarschijnlijk al dat u een ESTA nodig heeft.

Ja, het is vervelend en niemand houdt van bureaucratie, maar het moet worden gedaan. En door het lezen van dit artikel heeft u het proces al eenvoudiger voor uzelf gemaakt!

Lees verder om vertrouwd te raken met de ESTA-vragen die u zullen worden gesteld en waarom, zodat u bent voorbereid als het zover is.

USA Flag

Wat is een ESTA?

De ESTA (Electronic System for Travel Authorization) is een noodzakelijk document voor staatsburgers van Visa Waiver Program(VWP)-landen, die naar de Verenigde Staten willen reizen. Het maakt reizen mogelijk zonder het volledige aanvraagproces voor een echt visum te hoeven doorlopen, waardoor iedereen veel tijd en geld bespaart.

De ESTA is 2 jaar geldig of totdat uw paspoort verloopt, wat betekent dat u gedurende deze periode van 2 jaar meerdere keren naar de VS kunt reizen, met telkens een maximale verblijfsduur van 90 dagen.

Er zijn enkele uitzonderingen, zoals:

 • Als u een dubbele nationaliteit heeft als burger van een VWP-land en van Iran, Irak, Noord-Korea, Soedan of Syrië
 • Als u op of na 1 maart 2011 in Iran, Irak, Libië, Noord Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen bent geweest
 • Als u van plan bent langer dan 90 dagen in de VS te verblijven
 • Als uw redenen voor uw bezoek een studie, betaald werk of sportevenementen omvat of als u over land reist

Lees hier meer over deze uitzonderingen.

Over het algemeen is een ESTA echter ontworpen om het reizen naar de VS eenvoudiger te maken als u staatsburger bent van een VWP-land.

Het biedt net genoeg informatie voor de Amerikaanse douane- en grensbescherming (Department of Homeland Security) om te bepalen of u een mogelijk risico vormt voor de Amerikaanse openbare veiligheid of u eerlijke bedoelingen heeft of dat u van plan bent illegaal in de VS te verblijven of te werken.

De meeste mensen zullen hier geen problemen mee hebben en het proces is inderdaad veel eenvoudiger dan het aanvragen van een visum!

De meeste ESTA-aanvragen worden binnen ongeveer 20 minuten goedgekeurd.

Voor de zekerheid wordt echter aangeraden om ten minste 72 uur voor uw vertrek naar de VS een aanvraag in te dienen om stress op het laatste moment te voorkomen. Het is niet toegestaan om zonder een geldige ESTA aan boord van uw vlucht te gaan!

Een reis naar de VS aan het plannen?


Het is het beste om de ESTA vandaag aan te vragen, voordat u reisplannen maakt.

Vraag Vandaag Uw VS ESTA Aan

Welke ESTA-vragen worden mij gesteld?

Dat is een goede vraag en ik ben blij dat u dit vraagt!

Gelukkig bent u op het juiste adres.

De uitgebreide categorieën in de ESTA-vragenlijst omvatten:

 • Uw paspoortgegevens
 • Uw geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Eventueel extra staatsburgerschap/nationaliteit
 • De namen van uw ouders
 • Uw contactgegevens
 • Uw werkgeversgegevens
 • Gegevens over uw reisplannen
 • Contactgegevens voor noodgevallen
 • Kwalificatievragen

Laten we hier wat dieper op ingaan

Op voorwaarde dat u voldoet aan de basisvereisten om voor een ESTA in aanmerking te komen, is de meest voorkomende reden voor het afwijzen van een ESTA te wijten aan fouten, die tijdens het aanvraagproces zijn gemaakt.

Voer een dubbele en drievoudige controle uit op typefouten of onvolledige velden in een van de ESTA-vragen. Het is vooral belangrijk dat u uw naam exact invoert, zoals deze in uw paspoort staat vermeld.

Uw paspoortgegevens

Dit omvat uw volledige naam, inclusief een eventuele tweede naam, uw geslacht zoals vermeld op uw paspoort en uw paspoortnummer.

De datum waarop uw paspoort is uitgegeven, de vervaldatum en het land waarin het is uitgegeven, moeten ook worden vermeld.

Uw geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland

Binnen dezelfde categorie paspoortgegevens wordt gevraagd om uw geboortedatum, de stad waar u bent geboren en uw geboorteland.

Eventueel extra staatsburgerschap/nationaliteit

Als u een dubbel staatsburgerschap/nationaliteit heeft van een ander land naast het land van uw paspoort, moet u dit ook aangeven. Dit komt omdat de VS geen ESTA’s verstrekt aan mensen die een tweede staatsburgerschap/nationaliteit hebben van hetzij Iran, Irak, Noord-Korea, Soedan of Syrië.

U moet ook aangeven of u ooit een nationale identiteitskaart heeft gekregen van een ander land dan het land van het paspoort waarmee u een aanvraag indient.

Als u momenteel het staatsburgerschap/nationaliteit van een ander land heeft of ooit heeft gehad, wordt u gevraagd hoe u dit staatsburgerschap/nationaliteit heeft gekregen.

U wordt ook gevraagd of u lid bent van het CBP Global Entry Program. Als dit het geval is, moet u het lidmaatschaps- of pasnummer opgeven. Leden van het programma kunnen de Verenigde Staten binnenkomen via geautomatiseerde kiosken op verschillende Amerikaanse luchthavens.

De namen van uw ouders

De volledige namen van uw ouders, zoals vermeld op hun paspoort, moeten worden ingevoerd.

Als u deze informatie niet weet, kunt u "UNKNOWN" (ONBEKEND) invoeren.

Uw contactgegevens

Dit gedeelte vereist uw woonadres in uw thuisland.

Het bestaat uit twee adresregels: stad, staat/provincie/regio en land.

Uw wordt ook gevraagd om een telefoonnummer en e-mailadres op te geven, wat zal worden gebruikt om contact met u op te nemen over de uitkomst van uw ESTA.

U moet ook uw burgerlijke staat vermelden - of u nu alleenstaand of getrouwd bent of met iemand samenwoont.

Uw werkgeversgegevens

Dit gedeelte vereist informatie over uw dienstverband. U moet hier details invullen over uw huidige of meest recente werkgever.

Deze details omvatten uw functie, de naam van uw werkgever, adres en telefoonnummer.

Deze informatie is gedeeltelijk bedoeld om er zeker van te zijn dat u van plan bent om de VS te verlaten na het verstrijken van de 90-daagse reisperiode en terug te keren naar uw dienstverband. Als u momenteel geen werk heeft, moet u mogelijk aan de grensfunctionarissen een bewijs overleggen van doorreis naar een ander land of een retourticket.

Gegevens over uw reisplannen

Deze vraag heeft betrekking op of uw ESTA is bedoeld voor doorreis een andere bestemming. Als uw ESTA bedoeld is voor doorreizen, moet u het land aangeven waar u naartoe reist.

U bent ook verplicht om enkele contactgegevens te verstrekken van uw verblijfsadres tijdens uw reis naar de VS. Meestal volstaat een hoteladres en een telefoonnummer.

Er zijn twee vrij vergelijkbare vragen: contactpersoon in de VS en adres in de VS. In de meeste gevallen kunt u dezelfde informatie voor beide velden gebruiken.

U wordt ook gevraagd vanaf welke luchthaven of stad u aan uw reis begint.

Contactgegevens voor noodgevallen

Hier moet u de contactgegevens van uw naasten opgeven. Dit omvat de volledige naam, het adres en het telefoonnummer.

man sitting in airport

Kwalificatievragen

Deze vragen zijn bedoeld om u effectief te kunnen profileren op basis van de mogelijkheid dat u een bedreiging zult vormen voor de Amerikaanse beveiliging en openbare veiligheid. Dit zijn de vragen, die de Amerikaanse douane- en grensbescherming voorzien van de informatie, die zij nodig hebben om uw ESTA goed te keuren of af te wijzen.

De vragen kunnen worden beantwoord met Ja of Nee en omvatten de volgende:

 1. Lijdt u aan een lichamelijke of geestelijke stoornis; of bent u een gebruiker van of verslaafd aan narcotica; of lijdt u momenteel aan één van de volgende ziektes (besmettelijke ziektes zijn gespecificeerd ingevolge sectie 361(b) van de Public Health Service Act): cholera, difterie, besmettelijke tuberculose, pest, pokken, gele koorts, virale hemorragische koortsvirussen, waaronder ebola, Lassa-virus, Marburg-virus, Crimeon-Congo hemorragische koorts, ernstige acute aandoeningen van de luchtwegen, die op andere personen kunnen worden overgedragen en die waarschijnlijk de dood tot gevolg hebben.
 2. Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade of ernstig letsel aan een andere persoon of schade aan een overheidsinstelling?
 3. Heeft u ooit een wet overtreden in verband met bezit, gebruik of distributie van illegale verdovende middelen?
 4. Bent u van plan om deel te nemen of heeft u ooit deelgenomen aan terroristische handelingen, spionage, sabotage of genocide?
 5. Heeft u zich ooit schuldig gemaakt aan zwendel of zichzelf of anderen vals voorgedaan teneinde een visum voor of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen of anderen te helpen om zulks te verkrijgen?
 6. Zoekt u momenteel werk in de Verenigde Staten of heeft u vroeger in de Verenigde Staten gewerkt zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid?
 7. Is u ooit een visum voor de V.S. ontzegd, dat u had aangevraagd met uw huidige of eerdere paspoort, of is u ooit toegang tot de Verenigde Staten geweigerd of heeft u ooit een aanvraag voor toelating op een Amerikaanse aankomsthaven ingetrokken?
 8. Heeft u ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de Amerikaanse overheid aan u toegestane toelatingsperiode?
 9. Bent u in Iran, Irak, Libië, Noord Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen geweest, of heeft u deze landen bezocht op of na 1 maart 2011?

Deze vragen zijn vrij strikt, dus als u een van deze vragen met Ja beantwoordt, wordt u hoogstwaarschijnlijk geen toegang verleent tot de VS.

Als u een van de vragen niet naar waarheid beantwoordt, zullen uw toekomstige aanvragen waarschijnlijk ook worden geweigerd.

De optionele vraag over sociale media

Deze vraag is een vrij recente toevoeging aan de ESTA-vragenlijst en is vrij interessant.

Het is nogal controversieel geweest vanwege de mogelijke privacy kwesties, die het heeft opgeroepen.

De vraag bestaat uit een vervolgkeuzelijst waarin u kunt selecteren welke opties op u van toepassing zijn. Dit zijn: ASKfm, Facebook, Flickr, GitHub, Google+, Instagram, JustPaste.it, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Vine, VKontakte (VK), YouTube en ‘Overig’.

U wordt vervolgens gevraagd om uw gebruikersnaam op te geven voor elk van de profielen die u bezit.

De belangrijkste reden voor deze vraag is extra terrorismedetectie, omdat sociale media in het verleden is gebruikt voor het coördineren van terroristische aanslagen. Als uw sociale mediaplatforms een link met of uw sympathie voor terroristische groeperingen aantonen, kan u de toegang tot de VS worden geweigerd.

Het feit dat deze vraag optioneel is, en de extra tijd die elk individu nodig zou hebben om de vraag te beantwoorden als ze meerdere accounts hebben, doet je wel afvragen hoeveel mensen de moeite nemen en hoe effectief deze strategie is.

Hoewel de Amerikaanse douane- en grensbescherming (Department of Homeland Security) heeft bevestigd dat ze niemand de toegang zullen weigeren op basis van het feit dat zij hun sociale media-gegevens niet verstrekken, zullen veel mensen ervoor kiezen om het op veilig te spelen en de vragen te beantwoorden om extra vragen van grensfunctionarissen te voorkomen.

Als u ervoor kiest om deze vraag te beantwoorden, worden uw gegevens gedurende 3 jaar bewaard en daarna nog eens 12 jaar in archieven. Gedurende deze tijd kunnen wetshandhavingsinstanties toegang tot deze informatie krijgen en het delen met andere landen wanneer zij dat nodig achten.

Hoe dan ook, de vraag wordt gesteld en nu u over deze informatie beschikt, kunt u ervoor kiezen om deze vraag wel of niet te beantwoorden!

Een reis naar de VS aan het plannen?


Het is het beste om de ESTA vandaag aan te vragen, voordat u reisplannen maakt.

Vraag Vandaag Uw VS ESTA Aan

De laatste stappen

Als alle ESTA-vragen zijn ingevuld, wordt u gevraagd het gedeelte "Afstand van rechten" in te vullen, wat betekent dat u geen beroep kunt aantekenen tegen beslissingen, die zijn genomen rondom uw ESTA-aanvraag.

U moet er ook mee instemmen dat u de vragen op het formulier heeft begrepen en deze, voor zover u kan beoordelen, waarheidsgetrouw en correct heeft beantwoord. Als u dit niet ondertekent, wordt uw ESTA afgewezen.

Na voltooiing van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail over uw ESTA-status.

Op de dag dat u naar de VS reist, moet u ervoor zorgen dat hetzelfde biometrische paspoort bij u heeft waarmee u uw ESTA heeft aangevraagd. Het is een goed idee om uw ESTA-bevestiging bij u te houden, maar de luchtvaartmaatschappij moet hier automatisch toegang toe hebben.

USA map

Hoe kan ik een ESTA aanvragen?

Nu de ESTA-vragen zijn behandeld, leest u nu hoe u een ESTA kunt aanvragen.

Het aanvragen van een ESTA is heel eenvoudig! Volg gewoon de instructies op deze pagina. Maar zorg ervoor dat u dit minstens 72 uur voor vertrek heeft voltooid om ongemakkelijke of stressvolle vertragingen te voorkomen.

Biedt een ESTA garantie voor toegang?

Zelfs met een geldige ESTA bestaat er nog steeds een kans dat u de toegang tot de VS wordt ontzegd. De grensfunctionarissen hebben het recht om mensen te weigeren op basis van hun houding, zelfs als alles in hun aanvraag in orde is.

Daarom is het belangrijk om kalm en respectvol te blijven bij het beantwoorden van vragen.

Omdat de meeste mensen worden geweigerd vanwege fouten in hun aanvraag, kan er meestal een nieuwe aanvraag worden ingediend. Er moet wel voor worden gezorgd dat dezelfde fout niet opnieuw wordt gemaakt. Als er echter een legitieme reden bestaat voor het afwijzen van uw ESTA zal het opnieuw aanvragen waarschijnlijk geen invloed hebben op de uitkomst.

Mogelijk moet u naar opties kijken voor het aanvragen een visum, die meer informatie vereist, maar u zult dan beter in staat zijn om uw situatie aan de Amerikaanse beveiliging uit te leggen.

Samenvatting

Om het allemaal samen te vatten, zijn de ESTA-vragen niet te belastend en kunnen ze redelijk snel worden beantwoord. Maar ze moeten wel nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden beantwoord en minstens 72 uur voor uw vertrek! En vergeet vooral uw biometrische paspoort niet!