Kas ESTA tähendab 100% garantiid USA-sse sisenemiseks?

ESTA approved

Elektroonilise reisiloa süsteem (ESTA) on paljude inimeste jaoks segadusttekitav. Üks suurimaid segaduste põhjustajaid on see, et kui olete Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, saate USA-sse reisida ilma viisat omandamata. Muidugi on see segadusttekitav, kui peaksite saama reisida ainult kehtiva passiga, kuid Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks peate tegema ühe lisasammu ja saama reisiloa.

ESTA ei ole viisa seega ei riku Ameerika Ühendriigid sellega tegelikult ühtegi Viisavabadusprogrammis kirjeldatud lepingut. Segadus tekib siis, kui inimesed arvavad, et ESTA reisiluba on sama mõjukas dokument nagu seda on viisa. Viisa on teistsugune dokument, mille omandamiseks läbitakse palju põhjalikum kontroll kui ESTA puhul. ESTA reisiloa puhul on tegu pigem täiendava kontrollprotsessiga, et veenduda te sobite Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks.

Kas ESTA reisiluba tagab USA-sse sisenemise

ESTA reisiluba on luba reisimiseks, mitte riiki sisenemiseks, aga seejuures ei saa te ilma ESTA heakskiiduta Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Jah, see võib olla segadusttekitav. Avalduse täitmisel küsitakse teilt küsimusi nii teie tervise, kodakondsusajaloo, reisiplaanide, karistusregistri kui ka isiklike andmete kohta. Avalduse iga samm on mõeldud selleks, et kontrollida, kas te sobite USA-sse reisimiseks.

Ilma heaks kiidetud reisiloata ei ole teil võimalik siseneda mitte ühelegi USA-sse viivale transpordivahendile. Teile võidakse keelata lennujaamas lennuki pardaleminek ja samuti keelata mistahes Ameerika Ühendriikidesse või mõnele selle territooriumile suunduva laeva pardale minek. Ameerika Ühendriigid on kehtestanud selle täiendava sammu, et hoida piirid ohutuna JA MITTE lubada potentsiaalseid ohuallikaid Ameerika Ühendriikidesse suunduvatele lennukitele ja laevadele.

USA-sse sisenemise tagab teile teie liikmesriigi väljastatud kehtiv elektrooniline pass, mitte ESTA. ESTA on kõigest täiendav turvameetod kehtiva passiga liikmesriikide kodanikele.

Niisiis, kas ESTA tagab siis Ameerika Ühendriikidesse sisenemise? Ei, alati ei taga ESTA riiki sisenemist ja seetõttu ei tohiks seda kunagi võtta kui garantiid. Seda sellepärast, et isegi kui teie ESTA taotlus on heaks kiidetud, võite te Ameerika Ühendriikidesse reisimisel siiski kokku puutuda olukorraga, kus teid hoitakse lennujaamas ja teil ei lubata USA-sse siseneda.

See võib juhtuda mitmete tegurite tõttu, sealhulgas:

 • Probleemid dokumentidega või ametliku paberimajandusega
 • Kriminaalajalugu karistusregistris või kahtlus külastuse pahatahtlikust kavatsusest
 • Eelnev keeld USA-sse reisida või seda transiidi eesmärgil kasutada

Levinud probleemid on seotud paberimajandusega, mis tähendab, et neid on võimalik lahendada, kui olete nõus ametnikega koostööd tegema.

Seetõttu on oluline mõista erinevust viisa omamise ja Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanikuna Ameerika Ühendriikidesse reisimise vahel.

Erinevus

Kui taotlete viisat, võib selle eesmärk olla:

 • Töö
 • Kool
 • Pikendatud peatumisaeg

Kui kasutate Viisavabadusprogrammi eelist ja taotlete ESTA reisiloa:

 • Võite peatuda kuni 90 päeva
 • Võite tegeleda äritegevusega, kuid te ei või kellegi teise heaks töötada
 • Võite viisavabalt reisida ükskõik kuhu Ameerika Ühendriikides või selle territooriumitel

Oluline erinevus kahe eelneva vahel on ka see, et viisa taotlemise protsess võib kesta mitu kuud enne, kui see heaks kiidetakse, aga ESTA heakskiit saadakse ligikaudu 24 tunniga. Reisijad, kes ei ole viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikud peavad taotlema viisa. Viisataotlused lükatakse tihtipeale tagasi. ESTA kiidetakse üldjuhul heaks.

Mõlemal juhul pole kunagi 100% garantiid, et te pääsete Ameerika Ühendriikidesse või selle territooriumitele, kuid on väga tõenäoline, et teil ei takistata riiki sisenemist. ESTA suurendab tõenäosust, et teil lubatakse piiri ilma probleemideta ületada.

Protsess

ESTA protsess algab usaldusväärse allika leidmisega, kelle kaudu ESTA taotlus esitada. Õigel allikal on reisinõustamise kogemus ning nad oskavad teie informatsiooni üle vaadata ja aidata teil tuvastata levinumaid vigu, mis takistavad taotluse heakskiidu saamist. Taotluse juurde pääsete siit!

Taotlusprotsessiga on seotud mõned sammud, mille läbimist saate lihtsustada, kui otsite välja järgmised dokumendid:

 • Kehtiv elektrooniline pass. Probleemide vältimiseks on tungivalt soovitatav, et teie pass kehtiks kuni teie reisi lõpuni.
 • Isiklik informatsioon, nagu aadressid ja tervisega seotud ajalugu.
 • Pidage meeles, et kõik inimesed, kellega te koos reisite, peavad esitama oma avalduse. Siinkohal ei ole võimalik esitada ühistaotlusi.

Taotluse täitmisel veenduge, et vastate kõikidele küsimustele ausalt. Paljud inimesed panevad kirja vastused, mida nad usuvad õigeks pidavat, kuid mis ei ole tegelikkuses korrektsed. Taotluse tagasilükkamise vältimiseks on hea, kui kasutate teenust, mis vaataks teie avalduse enne esitamist üle ja kontrolliks, et seal ei esineks enamlevinud vigu.

Kui teil ei ole “uut” e-passi, peate esmalt selle endale taotlema. Kõikidel, kes kasutavad ESTA reisiluba viisavabadusprogrammi tingimuste alusel, peab olema e-pass.

Ameerika Ühendriikide piiri ületamine

Teil on ESTA-t vaja kahel juhul – Ameerika Ühendriikidesse suunduva transpordivahendi pardaleminekuks ja Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks. Kui olete e-posti kaudu saanud ESTA heakskiidu, võiksite selle välja printida ja panna teiste dokumentidega ühte kohta. Juhul, kui teil on õnnestunud ilma reisiloata pardale pääseda ja olete jõudnud piirini, peatatakse teid. Mõnel juhul võidakse teid isegi kinni pidada ja saata tagasi, kust te tulite.

Palju lihtsam on taotleda reisiluba internetis, saada heakskiit ja hoida seda koos oma passiga.

Reisite Ameerika Ühendriikidesse?


Kui plaanite lähitulevikus USA-sse reisida, on just nüüd aeg oma taotluse esitamiseks!

Taotlege USA ESTA juba täna

Kas minu ESTA võidakse tagasi lükata?

Tagasilükkamised on harvad ja kui taotlus tagasi lükatakse, siis on enamasti selle põhjuseks mõnele küsimusele ausa, kuid ebatäpse vastuse andmine. Siinjuures on väga kasulik väike abi, et tagada, et teie taotlust ei lükataks tagasi.

Kas ESTA heakskiit on garantii?

Lõppkokkuvõttes ei ole ESTA heakskiit garantii riiki sisenemiseks, kuid see on tõenäoliselt sellele kõige lähedasem asi, mida on võimalik USA-lt saada. Seda ei saa kasutada viisa asemel, kui soovite minna Ameerika Ühendriikidesse tööle ja samuti ei saa seda kasutada viisa asemel, kui soovite minna Ameerika Ühendriikidesse õppima. Kuid see on ainus viis minna viisavabadusprogrammi kuuluvast riigist USA-sse ilma viisata.

Kui teie ESTA on heaks kiidetud, võite end pidada USA valitsuse poolt kehtestatud standarditele vastavaks ja see dokument peaks olema piisav, et aidata teil tollipunkt ilma vaevata läbida. Juhul, kui olete taotlusprotsessis andnud ausad vastused, teie pass on e-pass ja see on kehtiv, ei tohiks teil olla muretsemiseks põhjust.

ESTA taotluse jaoks õige allika kasutamine on esimene samm tagamaks, et saate hõlpsasti oma taotluse heaks kiidetud ja väldite viivitusi. Lisateavet leiate SIIT.