Teie ESTA või viisa taotlust ei rahuldata, kui... tegurid, mille tõttu lükatakse teie avaldus tagasi

ESTA visa not approved

Mistahes Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanikuna Ameerika Ühendriikidesse ja selle territooriumitele reisimise kohta peaksite teadma paari fakti. Viisavaba reisimine ei tähenda seda, et saaksite piirikontrollist läbi ainult passiga. ESTA on reisiloa programm, mida nõutakse Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt USA-sse reisimisel.

Õige toe korral on see hõlpsasti kasutatav taotlusprotsess. Programmis on mõned tingimused, mis kehtivad kõikide reisijate kohta, kes reisivad Viisavabadusprogrammi kuuluvatest riikidest, ja kui teil on raskusi nende nõuete täitmisega, võidakse teie taotlust mitte rahuldada ja keelata riiki sisenemine. Juhul kui teie taotlust ei rahuldata, peate läbima täiesti erineva protsessi.

Kui teie taotlus on tagasi lükatud, on seda otsust kahjuks väga raske muuta. Kui soovite seda otsust lasta muuta, võib see protsess küllaltki pikaks venida. Mõningatel juhtudel võib avalduse tagasilükkamine mõjutada ka teie tulevasi reisivõimalusi Ameerika Ühendriikidesse. Seega on väga oluline, et teie taotlust ei lükataks tagasi.

Nõuded

Enne, kui alustate taotluse täitmist, veenduge, et teil on olemas taotlusprotsessiks vajalikud dokumendid. Kui teil on vanem pass, ei pruugi teil olla õiget tüüpi pass. Teil peab olema elektrooniline pass, mis on spetsiaalset tüüpi pass, ja see peab olema kehtiv. Kui teil ei ole elektroonilist passi, ei saa te seda süsteemi kasutada. Selle saate aga lihtsasti välja selgitada, kuna õige passi on kaanel rahvusvaheline sümbol.

Samuti peab teil olema kehtiv pildiga dokument. Teil on vaja ka kõige värskemat teavet oma tööhõive kohta ja samuti ka kehtivat panga- või krediitkaarti. Taotlus tuleb täita inglise keeles.

Reisite Ameerika Ühendriikidesse?


Kui plaanite lähitulevikus USA-sse reisida, on just nüüd aeg oma taotluse esitamiseks!

Taotlege USA ESTA juba täna

Kes saab taotleda ESTA reisiluba

ESTA süsteemi kasutamiseks peate olema Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik. Te peate olema selle riigi päris kodanik, mitte naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud isik. Teie kohta kehtivad ka järgmised väited:

 • Teie reis peab olema planeeritud 90 päevaks või lühemaks ajaperioodiks
 • Teil ei ole kunagi keelatud Ameerika Ühendriikidesse reisimist ning teie Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks mõeldud viisat ei ole tagasi lükatud
 • Teil ei ole külastajaviisat

Nii-öelda viisavabalt saate ESTA reisiloaga reisida, kui teie planeeritud külastus kestab 90 päeva või vähem ning te plaanite reisida puhkuse või ettevõtluse eesmärgil (kuid siinkohal ei tohi te kellegi teise heaks töötada). Saate kasutada seda võimalust, kui teie viisa taotlust ei ole mitte kunagi tagasi lükatud ja seetõttu riiki sisemine keelatud ning te ei ole lisatud “jälgimisnimekirja” ega “reisikeelu” nimekirja.

Kes ei saa taotleda

Kui langete mõnda järgmistest kategooriatest:

 • Elate riigis, mis ei kuulu viisavabadusprogrammi riikide hulka
 • Teil on külastajaviisa või mõnd muut tüüpi viisa

ESTA reisiluba on mõeldud ainult viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikele. Kõik teised peavad taotlema traditsioonilise viisa.

Hoidke end kursis Viisavabadusprogrammi uuendustega, et võimaluse korral ESTA taotleda.

Kelle taotlus lükatakse tagasi

Taotluste tagasi lükkamisega on seotud müüt. Enamik inimesi usub, et kui saadakse vastus, kus öeldakse, et ESTA on tagasi lükatud, on see sellepärast, et isiklikus ajaloos on midagi kohutavat. Kuid tegelikkuses on üheks olulisemaks põhjuseks, miks taotlused tagasi lükatakse, nakkushaiustega või karistusregistriga seotud küsimustele vastamisel vigade tegemine.

Õige teenuse kasutamine aitab tagada, et teie taotluses ei ole vigu ja et teie taotlust ei lükata tagasi põhjustel, mis teie kohta ei kehti. Lisaks vigadele on muid põhjuseid, miks teie taotlus tagasi lükatakse:

Viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikud, kes on 1. märtsil 2011 või pärast seda reisinud Iraani, Iraaki, Sudaani või Süüriasse või seal viibinud (piiratud eranditega diplomaatilistel või sõjalistel eesmärkidel reisimine Viisavabadusprogrammi kuuluva riiki teenistuses). Viisavabadusprogrammi riikide kodanikud, kes on ka Iraani, Iraagi, Sudaani või Süüria kodanikud. (USA Tolli- ja Piirivalveamet)

 • Kui teid on nakkushaigus (AIDS, HIV, C-hepatiit), et pruugi teil olla võimalik reisida Ameerika Ühendriikidesse ja teie ESTA reisiluba võidakse tagasi lükata.
 • Kui TE OLETE toime pannud raske kuriteo, mille eest teid on vangistatud, näiteks mõrv, vägistamine, surmava relvaga ründamine või kuulunud rühmitusse, mis on üritanud valitsust võimult kukutada.

Enamikel juhtudel lükatakse avaldused tagasi vigade pärast. Vältige järgmisi levinumaid vigu:

 • Informatsiooni valesti sisestamine. ESTA taotluse tagasilükkamise üks levinumaid põhjusi on lihtsad kirjavead, mis on eriti sagedased passi numbri puhul. Ärge kiirustage ja kontrollige, et kogu informatsioon on õigesti sisestatud. Kirjavigade vältimine aitab vähendada taotluse tagasilükkamise võimalust. Muidugi on teil siin võimalus saada abistavat tuge, kes teie taotluse enne esitamist üle kontrollib.
 • Enne, kui vastate küsimustele, mille suhtes te ei ole kindel, küsige abi, et saaksite enne vastamist selgust ja ei eksiks vastusega.
 • Veenduge, et vastate kõikidele küsimustele. Küsimustele vastamata jätmine võib tekitada kahtlusi ja põhjustada teie taotluse tagasilükkamise. Jällegi võib õige tugi teha asja palju lihtsamaks.

ESTA taotlus on heaks kiidetud, kuid ei lubata USA-sse siseneda

KUI OLETE mõne Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik ja soovite reisida USA-sse ESTA reisiloa sätete kohaselt, on kahe negatiivse tulemuse esinemise võimalus, sest alati ei saa teile Ameerika Ühendriikidesse sisenemist tagada. Seda isegi juhul, kui olete mõne Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik.

Esimesel juhul saate peale ESTA taotluse esitamist vastuse, kus on kirjas: “ESTA Denied”, mis tähendab, et ESTA taotlus on tagasi lükatud.

Teisel juhul on ESTA heaks kiidetud, kuid teil ei lubata endiselt Ameerika Ühendriikidesse siseneda.

Enamasti ei tohiks heaks kiidetud ESTA reisiloaga Ameerika ühendriikidesse reisimisel probleeme tekkida, kuid siiski on mõningane võimalus, et teie ESTA reisiluba on küll heaks kiidetud, kuid teil keelatakse USA-sse siseneda.

Sellises olukorras tuleks esimese asjana meeles pidada, et te ei hakkaks ametnikega vaidlema, kuna selliseid otsuseid ei tehta ilma põhjuseta. Tõenäoliselt keelatakse teil USA-sse siseneda ühel järgnevatest põhjusest:

 • Eelnev keeld Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks
 • Ebaseadusliku või ohtliku kavatsuse kahtlus
 • Karistusajalugu karistusregistris
 • Probleemid dokumentidega
 • Probleemid paberimajandusega

Enamasti on tegu paberimajanduse probleemiga, mis tähendab, et seda on võimalik lahendada, kui olete valmis ametnikega koostööd tegema. Olge kannatlik ja küsige lisaküsimusi, mis aitaksid teil paremini mõista, miks teil keelatakse Ameerika Ühendriikidesse sisenemine, isegi kui teil on kehtiv ESTA reisiluba.

Kui ametnikud ei tunne koostöö vastu huvi, et teie probleemi lahendada, soovitame teil pöörduda juristi või mõne muu USA-s oleva esindaja poole, kes võiks teil aidata seda teha.

Selliste olukordade tõttu soovitame teil enne reisi selgeks teha, mis võib põhjustada USA-sse sisenemisel probleeme.

Kas ESTA garanteerib Ameerika Ühendriikidesse sisenemise?

Lühike vastus on ei. ESTA ei garanteeri, et teil lubatakse USA-sse siseneda.

See võib tunduda küll pisut segane, kuid selleks on hea põhjus. Esiteks on oluline mõista, et ESTA reisiluba saab kasutada ainult siis, kui vastate USA-sse reisimiseks kehtestatud kindlatele nõuetele. See tähendab, et teie ESTA taotluse vastus võib olla lihtne ning selgesõnaline ja öelda lihtsalt ESTA Denied ehk ESTA taotlus on tagasi lükatud.

Isegi kui te vastate kõikidele kriteeriumitele ja teie ESTA taotlus on heaks kiidetud, võidakse teil siiski keelata USA-sse sisenemine.

Reisite Ameerika Ühendriikidesse?


Kui plaanite lähitulevikus USA-sse reisida, on just nüüd aeg oma taotluse esitamiseks!

Taotlege USA ESTA juba täna

Põhjused, miks USA viisat ei väljastata

Kui soovite reisida Ameerika ühendriikidesse, kuid ei ole ühegi Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, peate taotlema viisa. Sama protseduur tuleb teha ka juhul, kui olete mõne Viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, kui teie reisiplaanid ei vasta ESTA reisiloa taotlemise kriteeriumitele.

Nii nagu ka ESTA reisilubade puhul, võib ka viisa puhul esineda mitmeid põhjuseid, miks see võidakse tagasi lükata.

Mis on kõige levinumad põhjused Ameerika Ühendriikide viisa andmisest keeldumiseks? Aastate jooksul oleme näinud lugematul hulgal erinevaid põhjuseid, miks keeldutakse erinevat tüüpi viisade väljastamisest. Mõned neist on levinumad kui teised. Siinkohal peaksite silmas pidama, et need kehtivad kõikidele Ameerika Ühendriikide külastajatele ja sarnanevad Ameerika Ühendriikide turistiviisa väljastamisest keeldumise enamlevinud põhjustega.

Levinuimad põhjused, miks USA viisa tagasi lükatakse:

 • Ebaefektiivne suhtlus ametnikega
 • Protseduuriks ettevalmistamata olek
 • Vale või eksitava teabe esitamine
 • Vale tüüpi viisa taotlemine
 • Intervjuu ajal lugupidamatu suhtlemine või liigne enesekindlus

Juhul, kui teile on keeldutud viisat väljastamast ja usute, et mitte ükski nendest põhjustest teie olukorra puhul ei kehti, peaksite teadma, mida teha, kui viisa väljastamisest keeldutakse, ja mõistma oma võimalusi viisa saamiseks peale esialgset keeldumist.

Esiteks on oluline jääda rahulikuks ja proovida probleemi lahendada lugupidaval moel. Teie võimalused viisa saamiseks pärast keeldumist sõltuvad sellest, mis põhjustel teile viisa andmisest keelduti.

Kui USA viisa andmisest keelduti, siis millal uuesti taotleda

Inimesed, kellele on keeldutud viisa andmisest, küsivad Ameerika Ühendriikide ametnikelt kõige sagedamini järgmist: “Kui minu Ameerika Ühendriikide viisa on tagasi lükatud, millal võin seda uuesti taotleda?” Ja see on peamiselt tingitud kindlast arvamusest, et nende viisa tagasilükkamise otsus on olnud vale.

Tagasilükkamise üle pole siiski põhjust vaielda, pigem peaksite üritama välja selgitada tagasilükkamise peamise põhjuse ja selle probleemi lahendama, et järgmine kord ei tekiks viisa saamisega probleeme.

Pidage meeles, et USA viisat on võimalik taotleda mitu korda, kuid kõik sõltub sellest, millist viisat te taotlesite ja miks selle väljastamisest keelduti. Enamikel juhtudel on teil võimalik jätkata viisa taotlemist seni, kuni see teile antakse (muidugi juhul, kui katate ka kõik viisadega seonduvad tasud). Siinkohal on aga ka võimalus, et teie suhtes kehtivad reeglid, mis keelavad teil viisa uuesti taotlemist kindla ajaperioodi jooksul või rohkem kui määratud arv kordi.

Soovitame tungivalt, et peale viisa tagasilükkamist taotleksite uut viisat ainult juhul, kui olete täiesti kindel, et olete täitnud kõik kriteeriumid ja olete vestluseks valmis.

Õige tugi

ESTA reisiluba on USA-sse reisimisel väga oluline osa. Sellest tulenevalt on väga oluline, et väldiksite avalduse täitmiseks enamlevinud vigade tegemist. Ausalt öeldes on enamikel juhtudel, kus reisiloa taotlus tagasi lükatakse (kui lihtsalt ei täideta nõuded) tegemist olukorraga, kus taotleja on üritanud esitada taotlust ilma professionaalse abita, mis on aga tungivalt soovitatav.

Usaldusväärne teenus, kus on kogenud reisinõuandjad, on valmis vastama teie küsimustele, teid taotlusprotsessi jooksul juhendama ja samuti teie taotluse üle kontrollima enne, kui see valitsusele heakskiitmiseks esitatakse. Taotlusprotsessi ülimalt oluline osa on veenduda, et teil oleks olemas koht, kust taotlusega abi leida.

Siit leiate abi!