Co když v USA zůstanete déle, než 90 dní

Cestování do USA znamená spoustu byrokracie a omezení.

A neexistuje žádný způsob, jak systém obejít, pokud se chcete vyhnout problémům a pokračovat v návštěvě USA v budoucnosti.

To vše samozřejmě platí pro všechny, kdo navštíví státy, a neexistují žádné výjimky, bez ohledu na to, zda cestujete s vízem nebo s ESTA.

Z tohoto důvodu důrazně vybádáme všechny, aby se ujistili, že vědí jaká omezení a zákony se na ně při cestování vztahují a aby se ujistili, že nepřekračují žádné meze.

Není pochyb o tom, že návštěvníci ze zemí bezvízového programu mohou mít některá privilegia ve srovnání s těmi, kteří potřebují získat víza. To však neznamená, že ESTA dává cestujícím absolutní svobodu.

A co víc, vždy existuje šance, že se stane něco neplánovaného a ovlivní váš cestovní zážitek, bezpečnost a čas strávený v zahraničí!

Co dělat v takových situacích, kde hledat pomoc a co je nejdůležitější, jaké jsou vaše omezení pro pobyt v USA?

Co se s vámi může stát, pokud překročíte stanovenou délku pobytu?

Začněme s pravidly, tak budete vědět, že nepřekročíte žádné meze!

ESTA pravidla

ESTA je vytvořena jako součást programu bezvízového styku s cílem zajistit větší svobodu při cestování občanům konkrétních zemí.

Spojené Státy jsou však stále ochotny chránit své hranice a udržovat americké občany v bezpečí. Proto se na ty, kdo cestují s touto formou cestovního povolení, vztahují zvláštní pravidla.

To znamená, že byste si měli přečíst více o ESTA obecně, abyste věděli, zda můžete tohto oprávnění využít při cestách do USA.

Nejdůležitější je zde čas.

A vyskytují se dva časy, které musíte mít na paměti!

První je platnost vaší ESTA.

Mějte na paměti, že od chvíle, kdy bude vaše žádost ESTA schválena, je vaše cestovní povolení platné dva roky nebo do data vypršení platnosti cestovního pasu, pokud k tomu dojde dříve. Nezapomeňte, že budete muset požádat o novou ESTA, i když si během dvou let prodloužíte cestovní pas.

Pak je stanoven čas pobytu v USA.

ESTA vám umožní navštívit USA nejdéle na 90 dní! Což znamená, že pokud máte v úmyslu cestovat do USA a zůstat z jakéhokoli důvodu déle než 90 dní, musíte mít víza.

Pokud změníte své plány během cesty a plánujete pobyt na více než 90 dní, nemůžete získat potřebné vízum v USA. Budete se muset vrátit zpět domů a teprve poté můžete požádat o vízum a cestovat zpět do USA.

Mějte na paměti, že po dobu dvou let, kdy je vaše ESTA platná, můžete cestovat do USA tolikrát, kolikrát chcete. To však neznamená, že vám bude hraniční kontrolou pokaždé povolen vstup do USA, v pžípadě, že mají obavy, že zneužíváte svoje ESTA.

Cestujete do Spojených Států?


Jestliže máte v plánu navštívit Spojené Státy v blízké budoucnosti, tak je načase vyplint žádost právě teď!

Zažádejte o USA ESTA už Dnes

Pokud plánujete cestovat do USA a vaše ESTA již není platná, jednoduše vám nebude udělen vstup do USA.

Co se však stane, pokud již cestujete a překročíte 90 denní cestovní lhůtu?

Co se stane, pokud překročíte 90 dní

Není pochyb o tom, že by se to mohlo stát komukoli!

Někteří se prostě rozhodnou ignorovat pravidla cestování do USA s ESTA, zatímco jiní by mohli omylem změškat termín z jakýchkoliv důvodů.

Z větší části to bude mít vliv na vase budoucí cestování do USA!

Samozřejmě, pokud použijete ESTA k tomu, abyste se dostali do USA a plánujete tam zůstat bez právních dokumentů, jste z pohledu amerických úřadů ilegálním přistěhovalcem, což znamená, že se stanete předmětem zákonů zpravující nelegální přistěhovalectví do USA.

Pokud jste iž překročili 90d enní lhůtu z důvodu nehody nebo jakékoli jiné neplánované situace, neměly by úřady mít žádný důvod vás nechat na letišti, abyste odletěli domů.

Nicméně však může nastat situace, kdy se budete muset orgánům zodpovídat, a pokud existují nějaké obavy z toho, že ohrožujete bezpečnost, můžete být zadrženi, dokud nebudou získány další podrobnosti.

Pokud něco takového snatane, mějte na paměti, že musíte spolupracovat s úřady, abyste se vyhnuli závažným problémům. A samozřejmě hledejte pomoc!

Kde hledat pomoc v případě potřeby

Pokud cestujete do zahraničí a místní úřady vás zadržely, například kvůli překročení 90 denní cestovní lhůty, měli byste se obrátit na velvyslanectví své domovské země.

Jsou zodpovědní za to, že vám pomohou jakýmkoli možným způsobem, a udělají vše, co je v jejich silách, aby vás místní úřady propustily a abyste mohli bezpečně cestovat zpět domů.

Jak na to právně

Vzhledem k tomu, že ESTA byly používány jako forma cestovního povolení, objevilo se mnoho případů, kdy se ji lidé pokusili zneužít, aby v USA zůstali trvale.

Protože do doby platnosti vaší ESTA můžete cestovat do USA několikrát, je možné cestovat zpět do vaší domovské země a vrátit se do USA tolikrát, kolikrát chcete. A ESTA psi obnovíte ouze v případě potřeby! Technicky je to povoleno a nemělo by s tím být problém.

Tak to však opravdu nefunguje!

I když byla vaše ESTA schválena, stále musíte čelit hraniční kontrole v USA, které učiní konečné rozhodnutí o vpuštění do země. Pokud zjistí, že jste ESTA používali k trvalému pobytu v USA, mohli rozhodnout, že vám vstup do USA nepovolí.

Důvodem je, že ESTA byla navržena tak, aby zajistila větší volnost při cestování, když potřebujete na krátkou dobu navštívit USA. Z jakýchkoli jiných důvodů musíte mít vízum.

Cestujete do Spojených Států?


Jestliže máte v plánu navštívit Spojené Státy v blízké budoucnosti, tak je načase vyplint žádost právě teď!

Zažádejte o USA ESTA už Dnes

A pokud úřady zjistí, že zneužíváte ESTA, budete se prostě muset vrátit domů!

Mohlo by to v budoucnu omezit vstup do země

Nezapomeňte, že překročení 90 denní cestování doby nebo zneužití ESTA může vést k řadě problémů. Z větší části to však povede k tomu, že nebudete v budoucnu schváleni pro ESTA!

Což znamená, že budete muset použít vízum, které bude také mnohem těžší získat!

Doporučujeme proto všem, aby své cesty pečlivě naplánovali a nepoužívali ESTA jiným způsobem, než k čemu jsou určeny.