TURISTICKÉ VÍZA

Turisté, kteří chtějí vstoupit do Spojených států, potřebují získat nepřistěhovalecké vízum na určitou dobu pobytu. Občané zemí bezvízového programu mohou mít povolení cestovat do Spojených států amerických pomocí bezvízového programu. Jestliže máte v plánu využít bezvízového programu, tak musíte před vstupem do Spojených států amerických obdržet povolení od Elektronického systému cestovních povolení (ESTA).

Jestliže nemáte nárok pro bezvízový program, tak můžete zažádat o nepřistěhovalecké návštěvnické víza B1/B2 jestliže:

  • Účelem cesty je podnikání (B1)
  • Účelem cesty je dovolená, lékařské ošetření (B2)

B-1 Víza je obvykle vydáváno pro cesty do USA za účelem návštěvy seminářů a konferencí, setkání s obchodními partnery, uzavření různých dohod a obchodů.

B-2 Víza je obvykle vydáváno, když účelem návštěvy USA je volný čas, cestování, lékařská péče, léčba, návštěva přátel a příbuzných, účast na sociálních opatřeních.

Jestliže potřebujete zažádat o (B1/B2) víza, tak prosím kontaktujte nejbližší americkou ambasádu.

Tímto vás chceme informovat, že není možné provést, zažádat nebo zakoupit turistické (B1/B2) víza na stránkách usaestaonline.com. Účelem této části je poskytnutí informací pro turisty a poskytnout informace kdykoliv je potřeba provést, zažádat a obdržet turistické víza (B1/B2) na Americké ambasádě.

Turistické vízum je nejdůležitější dokument při cestování do USA jako turista. Tato forma cestovního povolení byla prokázaná jako nejefiktevnější při hraniční kontrole v USA a není nic, co by mohlo nahradit vízum.

Krom ESTY, která ulehčuje cestování turistům. Nicméně, vyskytují se určité specifikace rozdíly mezi ESTA povolením a americkým turistickým vízem.

Je důležité si uvědomit, že ne všichni návštěvníci USA mohou obdržet víza při cestování do Spojených států.

Místo toho, musíte zažádat o ESTA povolení. Důvodem je, že elektronický systém pro cestovní povolení byl navržen tak, aby zjednodušil proces cestování občanům zemí bezvízového styku.

To znamená, že pokud jste občan jedné ze zemí BVP (bezvízového programu), nepotřebujete do USA turistické vízum. Podobně jako u aplikace pro turistické víza do USA, musíte předložit informace o sobě, vaší práci a pozadí.

Rozdíl však spočívá v tom, že při podání žádosti o ESTA musíte zažádat online. To také dělá proces získání ESTA rychlejším, než získání víza.

V některých případech může proces získání turistického víza do USA trvat až dva nebo více měsíců.

Požadované dokumenty pro turistické vízum do USA jsou podobné těm, které jsou potřebné při žádosti o ESTA. Jediný nejdůležitější dokument pro oba typy cestovních povolení je platný cestovní pas. Nicméně, v různých situacích by však mohou být potřebné další dokumenty.

Pokud vás zajímá, jak zažádat o turistické vízum do USA nebo máte problémy se získáním víz, doporučujeme vám kontaktovat naše odborníky nebo navštívit americké velvyslanectví ve vaší zemi.

Nicméně předtím, než začnete vyhledávat informace o tom, jak získat turistické víza do USA nebo jak je obnovit, tak se ujistěte, zda máte vůbec nárok pro získání víz. A to proto, jestliže jste občanem zemí pro Program bezvízového styku, tak nepotřebujete získat víza.

ESTA PRO TUIRSTY

Jestliže jste občanem jakékoliv z 30 VWP zemí, cestující do Spojených států amerických, tak musíte získat ESTA povolení. A to je skutečně významnou výhodou.

Elektronický systém cestovních povolení usnadňuje celý proces získání cestovního povolení. A nejlepší je, že celý proces zabere méně času!

Nicméně, je zapotřebí mít na mysli, že mohou být uplatněny speciální regulace dle místa návštěvy v USA pomocí VWP.

Jako turista byste měli mít na mysli, že vaše návštěva Spojených států nesmí být delší, než 90 dní. Toto může být pro turisty tím nejdůležitějším faktorem, který mít na mysli.

Je také důležité zmínit, že ESTA žádost je platná po dobu 2 let od udělení ESTY nebo po dobu vypršení platnosti vašeho pasu.

To znamená, že jestliže zůstanete v USA po dobu delší, než je 90 dní, tak musíte získat víza. Ikdyž jste občanem jedné ze zemí Bezvízového programu, tak jsou tyto regulace stále v platnosti.

Proto jsou víza stále možností pro ty, kteří cestují do USA. Cestovní povolení, která je zapotřebí k návštěvě USA, závisí na tom, jaké země jste občanem a jaké jsou vaše cestovní účely.