Kdy potřebuji VÍZA?

Existuje několik výjimek, kdy platné ESTA povolení není použitelné pro příjezd do USA:

  • Pokud máte v úmyslu dorazit do USA pomocí programu bezvízového styku, na palubě ne-signatářského leteckého dopravce;
  • Pokud máte v úmyslu pobyt v USA po delší dobu, než je 90 dní;
  • Pokud se domníváte, že se na vás vztahují důvody nepřípustnosti zákona o přistěhovalectví a státním občanství § 212 (a), měli byste zažádat o neimigrantské vízum;
  • Pokud cestujete do Spojených států za jiným účelem, než je krátkodobé cestování nebo podnikání.

Je důležité vědět, že Vízum není to stejné, co ESTA.

Zásadním pravidlem pro ESTA je to, že pouze občané zemí bezvízového programu mohou zažádat a používat ESTA jako formu cestovního povolení. To znamená, že pokud jste občanem některého ze zemí bezvízového programu a cestujete do USA v souladu s předpisy VWP (bezvízového programu), tak nemusíte získat Visa.

Náležitý typ víz bude proto zapotřebí ve všech případech, kdy nelze použít ESTA povolení.

Předpisy VWP (bezvízového programu) uvádějí, že ESTA mohou být používány pouze občany zemí VWP(bezvízového programu):

  • Cestování do USA na dobu kratží než 90 dní
  • Návštěva za účelem cestování, přestupu nebo podnikání
  • Příjezd pomocí vzduchu či moře

Například pokud jste občanem jedné ze zemí bezvízového programu, ale máte v plánu zůstat v Americe po dobu delší než 90 dní, budete muset získat víza.

To znamená, že i když jste oprávněni cestovat do USA pomocí ESTA povolení, nemůže být vždy použito kvůli předpisům VWP (bezvízového programu).

Pokud si nejste jisti, jak může být vaše ESTA použita a zda by mělo být použito vízum, obraťte se na naše odborníky, kteří zodpoví všechny otázky týkající se bezvízového cestování do USA.

V některých případech může být zapotřebí vízum, protože z nějakého důvodu vaše ESTA nebyla schválena. Může to být z mnoha důvodů, nicméně stojí za zmínku, že pokud vaše ESTA žádost nebyla schválena, můžete mít také problémy se získáním víz.

Chcete-li si být jisti, zda ESTA může být použita pro vaši další cestu do USA, přečtěte si více o bezvízovém cestování v sekci našeho blogu nebo navštivte sekci často kladené.