Ποια ειναι η διαφορα αναμεσα στην αιτηση ESTA και την Βιζα;

Η έγκριση της ESTA δεν είναι Βίζα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται Βίζα για τις ΗΠΑ, μια ESTA δεν συμμορφώνεται με τις νομικές ή νομοθετικές προϋποθέσεις.

Εάν ο ταξιδιώτης έχει μια έγκυρη Βίζα ΗΠΑ, αυτός/αυτή μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό τον σκοπό της Βίζα και δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση αίτησης ESTA.

Τα Αρχικά ESTA σημαίνουν Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης Ταξιδίου, το οποίο είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης από τη Βίζα ή οποιαδήποτε άλλη από τις μορφές της.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίσετε το ταξιδιωτικό σας πρόγραμμα προτού ταξιδέψετε στις ΗΠΑ και να υποβάλετε αίτηση για ESTA ή για Βίζα.

Πρώτον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μόνο οι πολίτες των χωρών του Προγράμματος Απαλλαγής από την υποχρέωση Βίζα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA και να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ χωρίς Βίζα. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι είναι το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα και ποιες χώρες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα για το VWP για να πάρετε περαιτέρω πληροφορίες.

Εάν δεν είστε πολίτης μιας από τις χώρες του Προγράμματος Απαλλαγής από την υποχρέωση για Βίζα, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ESTA, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έναν κατάλληλο τύπο Βίζα.

Όμως, εάν είστε πολίτης σε μια από τις χώρες του VWP, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για ESTA όταν θέλετε να ταξιδέψετε στην Αμερική.

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι ακόμα και αν υπάγεστε στην κατηγορία των πολιτών που δικαιούνται ESTA, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ χωρίς βίζα. Αυτοί είναι οι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί από το VWP.

Προκειμένου να απολαύσετε το ταξίδι σας στις ΗΠΑ με ESTA, ο χρόνος παραμονής σας στη χώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Επίσης, ο στόχος της επίσκεψής σας στις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι τι ταξίδι, η ενδιάμεση μεταφορά ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, πρέπει να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ αεροπορικώς ή μέσω θάλασσας!

Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η ESTA σας, θα έχει ισχύ για δύο χρόνια ή μέχρι τη λήξη της διάρκειας του διαβατηρίου σας, εάν προηγείται.

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια μπορείτε να επισκεφθείτε τις ΗΠΑ για πολλές φορές. Ωστόσο, κάθε επίσκεψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Επιπλέον, εάν ο έλεγχος στα σύνορα των ΗΠΑ υποπτευτεί ότι χρησιμοποιείτε την ESTA για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τα ταξίδια, την μεταφορά ή την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μπορεί να μην σας χορηγηθεί άδεια εισόδου στις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια έγκυρη ESTA δεν είναι πάντα εγγύηση για την είσοδο σας στις Ηνωμένες Πολιτείες!