Τι είναι η ESTA;

Οι πολίτες των χωρών που υπάγονται στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης Βίζα, δεν χρειάζονται πλέον βίζα προκειμένου να ταξιδέψουν στις H.Π.Α, αντίθετα, θα πρέπει να κάνουν αίτηση για ESTA και να εγκριθεί.

H ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης Ταξιδιού), η έγκριση της οποίας επιτρέπει την άφιξη στις Η.Π.Α στα πλαίσια του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα. Αυτό το σύστημα επιβεβαιώνει την συμμόρφωση του ταξιδιώτη για να ταξιδέψει στις Η.Π.Α. Το σύστημα ESTA αξιολογεί εάν ο υποψήφιος δεν αποτελεί κίνδυνο για την εφαρμογή και την ασφάλεια της προστασίας των δικαιωμάτων των Η.Π.Α.

Σε περίπτωση που ληφθεί η έγκριση ESTA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον φορέα για φτάσετε στις Η.Π.Α στα πλαίσια του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα.

Εάν ο ταξιδιώτης έχει μια έγκυρη Βίζα Η.Π.Α, αυτός/αυτή έχει το δικαίωμα να φτάσει στις Η.Π.Α για τον σκοπό αυτής της Βίζα, και, επιπρόσθετα δεν χρειάζεται έγκριση για ESTA.

Από τις 12 Ιανουαρίου 2009, η έγκριση ESTA αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για όλους τους πολίτες των χωρών που υπάγονται στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης Βίζα και θέλουν να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. Εάν έχετε λάβει έγκριση για ESTA και σκοπεύετε να ταξιδέψετε στις Η.Π.Α αεροπορικώς ή μέσω θάλασσας, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε την πράσινη κάρτα Ι-94W.

Η έγκριση ESTA είναι έγκυρη για δύο (2) χρόνια ή μέχρι την λήξη της περιόδου ισχύος του διαβατηρίου. Έχετε το δικαίωμα να μείνετε στις Η.Π.Α με μια έγκυρη έγκριση αίτησης ESTA έως ενενήντα (90) ημέρες σε μία επίσκεψη.