ESTA küsimused – Mida teilt küsitakse ja miks?

Kuna olete siia lehele jõudnud, siis olete juba ilmselt teadlik, et teil on vaja ESTA reisiluba.

Jah, see võib olla tüütu ja mitte keegi meist ei naudi reisimisega reitud bürokraatiat. Meeldib see meile või mitte, seda tuleb teha. Juba ainuüksi fakt, et te loete käesolevat artiklit, tähendab, et teete selle protsessi enda jaoks palju lihtsamaks!

Lugege edasi, et tuvuda ESTA küsimustega. Siin on välja toodud mida ja miks teilt küsitakse, et saaksite ennast taotluse esitamise hetkeks ette valmistada.

USA Flag

Mis on ESTA?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization ) ehk elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem on vajalik dokument viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikele, kes soovivad reisida Ameerika Ühendriikidesse. See võimaldab reisida ilma täispika viisa taotlemise protsessita ning säästab kõigile osalistele palju aega ja raha.

See kehtib 2 aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni – olenevalt sellest, kumb kuupäev saabub varem. See tähendab, et selle kaheaastase perioodi jooksul saate Ameerika Ühendriikidesse reisida mitu korda (iga külastuse pikkus võib olla kuni 90 päeva).

Siinkohal on mõned eraldid, näiteks:

 • Kui teil on topeltkodakondsus või olete külastanud Iraaki, Iraani, Süüriat või Sudaani (pärast 1. märtsi 2011),
 • kui kavatasete viibida Ameerika Ühendriikides kauem kui 90 päeva,
 • kui teie reisimise põhjuste hulka kuulub õppetöö, tasustatud töö või spordiüritused või
 • kui reisite maismaa kaudu.

Lugege erandite kohta põhjalikumalt siit.

Kui olete pärit viisavabadusprogrammi kuuluvast riigist, on ESTA üldiselt loodud selleks, et muuta Ameerika Ühendriikidesse reisimise protsess lihtsamaks.

See annab Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumile piisavalt teavet, et teha kindlaks, kas te võite ohustada USA rahva turvalisust ning kas reisite ausal eesmärgil või kavatsete riigis ebaseaduslikult viibida või töötada ebaseaduslikult.

Enamikel inimestel pole sellega probleeme ja see protsess on viisa taotlemisest palju lihtsam!

Enamik ESTA taotlusi kiidetakse heaks umbes 20 minutiga.

Kuid sellegipoolest on viimasel hetkel taotlemisel tekkiva stressi vältimiseks soovitatav teha taotlus vähemalt 72 tundi enne reisi algust. Ilma kehtiva ESTA reisiloata ei lubata teid lennuki pardale!

PLAANITE REISI USA-SSE?


Enne edasiste reisiplaanide tegemist on kõige parem esitada ESTA juba täna.

Esitage USA ESTA taotlus

Milliseid küsimusi minult ESTA taotlemisel küsitakse?

See on hea küsimus, meil on hea meel, et seda küsisite!

Teie õnneks, olete täpselt õiges.

ESTA avalduses sisalduvad küsimused on jagatud järgmistesse peamistesse kategooriatesse:

 • Teie passi andmed
 • Teie sünnikuupäev, sünnikoht ja sünniriik
 • Lisakodakondsused (olemasolul)
 • Vanemate nimed
 • Kontaktandmed
 • Töö üksikasjad
 • Reisi üksikasjad
 • Kontaktinfo hädaabi korral
 • Kvalifitseerumise küsimused

Käime need veidi põhjalikumalt üle

Kui täidate kõik peamised sobivusnõuded, on ESTA tagasilükkamise peamiseks põhjuseks taotlusprotsessis tehtud vead.

Seega olge ESTA küsimustele vastates eriti tähelepanelikud ning kontrollige kaks või isegi lausa kolm korda üle, et teie vastustes ei oleks kirjavigu või täitmata välju. Eriti oluline on, et teie nimi oleks kirjutatud täpselt nii, nagu see on trükitud teie passis.

Teie passi andmed

See hõlmab teie täielikku nime, sealhulgas teie keskmist nime (juhul, kui teil see on), teie sugu, selliselt nagu see on teie passis kirjas, ja teie passi numbrit.

Samuti tuleb kirja panna passi väljastamise kuupäev, kehtivusaeg ja väljastamise riik.

Teie sünnikuupäev, sünnikoht ja sünniriik

Passi andmetega samas kategoorias tuleb kirja panna oma sünnikuupäev ning linn ja riik, kus sündisite.

Lisakodakondsused (olemasolul)

Juhul, kui teil on lisaks oma passi väljaandnud riigile topeltkodakondsus mõnes teises riigis, peate ka sellest teada andma. Selle põhjuseks on asjaolu, et Ameerika Ühendriigid ei väljasta ESTA reisiluba Süüria, Sudaani, Iraagi või Iraani topeltkodakondsusega inimestele.

Lisaks peate teada andma, kas teile on kunagi väljastatud mistahes tüüpi isikutunnistus mõnest teisest riigist, mis ei ole teie passi (mida taotlemisel kasutate) välja andnud riik.

Kui olete praegu või olete kunagi varem olnud mõne teise riigi kodanik, küsitakse teilt, kuidas te selle riigi kodanikuks saite.

Samuti küsitakse teilt, kas olete CBP Global Entry programmi liige. Juhul, kui olete GE liige, peate esitama oma liikmenumbri või PASS ID numbri. Selle programmi liikmed saavad teatud Ameerika Ühendriikide lennujaamas läbida piirikontrolli automaatsete kioskite kaudu.

Vanemate nimed

Teie vanemate täisnimed sellisel kujul, nagu need on trükitud nende passides.

Juhul, kui te seda informatsiooni ei tea, võite väljale kirjutada “UNKNOWN” (mis tähendab, et see informatsioon ei ole teada).

Teie kontaktandmed

Siin osas peate kirja panema oma elukoha aadressi oma kodumaal.

Selles jaotuses on kaks aadressile mõeldud välja, linn, osariik/maakond/regioon ja riik.

Samuti on tarvis sisestada oma telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse teile ESTA tulemuste edastamiseks.

Lisaks peate teada andma ka oma perekonnaseisu – kas olete vallaline, abielus või elate kellegagi koos.

Üksikasjad teie töö kohta

Selles jaotised nõutakse teie töökohaga seotud infot. Siin on vaja kirja panna kas praeguse või viimase tööandja andmed.

Töökoha üksikasjadena tuleb sisestada oma ametinimetus, tööandja, aadress ja telefoninumber.

Selle teabe esitamine on osaliselt mõeldud selleks, et veenduda, et kavatsete lubatud 90-päevase reisiperioodi lõpus Ameerika Ühendriikidest lahkuda, et naasta oma tööle. Kui teil pole hetkel töökohta, peate piirikontrollis esitama tõendi oma edasise reisi või tagasisõidupileti kohta.

Üksikasjad teie reisi kohta

Selle küsimusega soovitakse teada, kas teie ESTA on mõeldud transiidiks, et kasutada USA-d läbisõidu eesmärgil, või mitte. Kui teie ESTA on mõeldud transiidiks, peate sisestama riigi, kuhu edasi reisite.

Samuti peate esitama mõned kontaktandmed oma Ameerika Ühendriikides peatumise ajal. Enamasti koosneb see hotelli aadressist ja telefoninumbrist.

Siin on kaks üsna sarnast küsimust: kontaktpunkt USA-s ja aadress USA-s olles. Enamikel juhtudel võite mõlemale väljale sisestada samad andmed.

Lisaks küsitakse ka millisest lennujaamast või linnast te oma reisi alustate.

Kontaktinfo hädaabi korral

Siin peate sisestama oma lähikondse kontaktandmed. Kirja on vaja panna täisnimi, aadress ja telefoninumber.

man sitting in airport

Kvalifitseerumise küsimused

Need küsimused on mõeldud teie tõhusaks profiilimiseks, lähtudes sellest, kui tõenäoliselt kujutate ohtu USA julgeolekule ja rahva turvalisusele. Antud küsimused annavad Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumile vajaliku informatsiooni selle kohta, kas teie ESTA heaks kiita või tagasi lükata.

Need on esitatud Yes/No (Jah/Ei) küsimuste kujul koos vastusekastidega ja on järgmised:

 1. Kas teil on füüsiline või vaimne puue, olete uimastite väärkasutaja või sõltlane või kas teil on hetkel mõni järgnevatest haigustest (nakkushaigused on määratletud vastavalt Public Health Service Act artikli 361 (b) kohaselt): koolera, difteeria, nakkuslik tuberkuloos, katk, rõuged, kollapalavik, viiruslikud hemorraagilised palavikud, sealhulgas Ebola, Lassa, Marburg, Krimmi-Kongo, raskekujulised ägedad hingamisteede haigused, mis võivad levida teistele inimestele ja võivad põhjustada surma?
 2. Kas teid on kunagi vahistatud või süüdi mõistetud kuriteo eest, mille tagajärjeks on olnud tõsine varakahjustus või tõsine kahju teisele isikule või valitsusorganile?
 3. Kas olete kunagi rikkunud seadusi, mis on seotud ebaseaduslike uimastite omamise, kasutamise või levitamisega?
 4. Kas püüate osaleda või olete kunagi osalenud terroriaktides, spionaažis, sabotaažis või genotsiidis?
 5. Kas olete kunagi osalenud pettuses või esindanud valesti ennast või kedagi teist või aidanud kedagi teist, et saada Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks viisa?
 6. Kas otsite hetkel Ameerika Ühendriikides tööd või olete varem töötanud Ameerika Ühendriikides ilma USA valitsuse eelneva loata?
 7. Kas teile on kunagi Ameerika Ühendriikide viisa andmisest keeldutud, kui olete seda taotlenud või teil on keelatud Ameerika Ühendriikidesse sisenemine või teie Ameerika Ühendriikidesse sisenemise taotlus on Ameerika Ühendriikide piiriületuspunktis tühistatud?
 8. Kas olete kunagi viibinud Ameerika Ühendriikides kauem, kui USA valitsuse poolt teile antud sissepääsuperiood on võimaldanud?
 9. Kas olete reisinud Iraani, Iraaki, Sudaani või Süüriasse pärast 1. märtsi 2011?

Need küsimused on üsna ranged. Seega, kui vastate mõnele neist JAH, siis tõenäoliselt ei lubata teid Ameerika Ühendriikidesse.

Kui te ei suuda mõnele küsimusele tõest vastust anda, siis suure tõenäosusega keeldutakse teie tulevaste taotluste vastuvõtmisest.

Valikuline küsimus sotsiaalmeedia kohta

See küsimus on ESTA küsimustikku lisatud üsna hiljuti ja on üpriski huvitav.

Tegelikult on see oma võimalike privaatsusprobleemide tõttu sattunud üsna suure vaidluse alla.

Küsimus koosneb rippmenüüst, kus saate teha enda jaoks sobivad valikud. Valikus on: ASKfm, Facebook, Flickr, GitHub, Google+, Instagram, JustPaste.it, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Vine, VKontakte (VK), YouTube, ja ‘Other’ (Muu).

Seejärel palutakse teil esitada kõigi oma kasutatavate sotsiaalmeediaplatvormide kasutajanimed.

Selle küsimuse peamine eesmärk on täiendav terrorismi avastamine, kuna minevikus on sotsiaalmeediat kasutatud terroriaktide kooskõlastamisel. Juhul, kui teie sotsiaalmeediaplatvormid näitavad kasvõi mingitki seost terrorirühmituste poolehoiust, võidakse teile keelata Ameerika Ühendriikidesse sisenemine.

Fakt, et sellele küsimusele vastamine on valikuline ja võttes arvesse kui palju kulutab inimene sellele vastamisele aega, kui tal on mitmeid kontosid, paneb mõtlema, kui palju inimesi viitsib sellele küsimusele vastata ja sellest tulenevalt, kui tõhus see strateegia lõppkokkuvõttes on.

Kuna Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeerium on kinnitanud, et nad ei keela kedagi riiki sisenemast selle põhjal, et nad ei ole esitanud oma sotsiaalmeediakontode detaile, otsustavad paljud inimesed sellele küsimusele mitte vastata, et olla kindlad ja vältida ametnike lisaküsimusi.

Kui otsustate sellele küsimusele vastata, säilitatakse teie andmeid kolm aastat ja seejärel säilitatakse neid lisaks 12 aastat arhiivides. Selle aja jooksul on õiguskaitseorganitel nendele andmetele ligipääs ning nad võivad seda oma äranägemise järgi teiste riikidega jagada.

Sellegipoolest on küsimus taotlusvormis olemas ja nüüd, kui te teate selle kohta täiendavat informatsiooni, saate ise otsustada, kas vastate sellele või mitte!

PLAANITE REISI USA-SSE?


Teie parimaid huve silmas pidades esitage ESTA kohe nüüd!

Esitage USA ESTA taotlus

Viimased sammud

Kui kõikidele ESTA küsimustele on vastatud, palutakse teil allkirjastada lahtiütlus, mis tähendab, et te ei saa edasi kaevata ühtegi oma ESTA taotlusega seotud otsust.

Samuti peate deklareerima, et kogu teie poolt esitatud teave on tõene ja korrektne, vastavalt teie teadistele ja veendumustele. Selle allkirjastamata jätmine tagab selle, et teie ESTA lükatakse tagasi.

Pärast avalduse täitmist ja esitamist saate oma e-posti aadressile kinnituse oma ESTA staatuse kohta.

Reisimise päeval peate veenduma, et reisite täpselt sama biomeetrilise passiga, millega taotlesite oma ESTA reisiluba. On hea, kui teil on tõend oma ESTA kinnitusest, kuid lennuettevõttel peaks sellele automaatne juurdepääs olema.

USA map

Kuidas ESTA reisiluba taotleda?

Nüüd, kui ESTA küsimused on läbi käidud, kuidas siis ESTA-t ikkagi taotleda?

Hea uudis! See on väga lihtne! Lihtsalt järgige sellel lehel olevaid juhiseid. Ebamugavuste ja stressi tekitavate viivituste vältimiseks esitage taotlus vähemalt 72 tundi enne reisi algust.

Kas ESTA garanteerib riiki sisenemise?

Isegi kehtiva ESTA-ga on endiselt võimalus, et teile võidakse keelata Ameerika Ühendriikidesse sisenemine. Piiriametnikel on õigus inimesi nende suhtumise alusel minema saata isegi juhul, kui nende taotlusega on kõik korras.

Seepärast on oluline kõigile küsimustele vastates olla rahulik ja lugupidav.

Kuna enamike inimeste taotlus lükatakse tagasi avalduses tehtud vigade pärast, on enamikel neist võimalik uuesti taotleda, olles ettevaatlik, et mitte sama viga korrata. Kuid siinjuures tasuks tähele panna, et kui teie ESTA tagasilükkamiseks on õigustatud põhjus, ei muudeta uuesti taotledes suure tõenäosusega taotluse tulemust.

Võimalik, et peate uurima viisataotluse võimalusi, mis nõuab küll rohkema informatsiooni esitamist, kuid annab USA julgeolekule teie olukorrast parema ülevaate.

Kokkuvõte

Kokkuvõttena võib öelda, et ESTA küsimused ei ole liialt aeganõudvad ja neid on võimalik täita üsna kiiresti. Kuid siinjuures on oluline, et neile vastataks täpselt ja ausalt ning vähemalt 72 tundi enne reisi algust! Ja ärge unustage oma biomeetrilist passi!