Zezwolenie ESTA lub wiza NIE zostaną przyznane jeśli...

ESTA visa not approved

Istnieje kilka faktów dotyczących podróży do Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów, o których musisz wiedzieć, jeśli podróżujesz z dowolnego kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego. Podróżowanie bez wizy nie oznacza, że możesz po prostu przejechać przez granicę używając paszportu. ESTA to system autoryzacji podróży wymagany przez rząd Stanów Zjednoczonych dla podróży do USA.

Jeśli posiadasz odpowiednie wsparcie, to jest to łatwy proces składania wniosku. Istnieje kilka zastrzeżeń dotyczących programu, które dotyczą wszystkich osób przybywających z określonego kraju Programu Ruchu Bezwizowego. Jeśli masz trudności ze spełnieniem wymagań, ryzykujesz odmową, po której otrzymaniu czeka Cię zupełnie inny proces, z którym musisz sobie poradzić.

Niestety, kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, bardzo trudno jest cofnąć odmowę - proces cofający decyzję (odmowę) może być długi. W niektórych przypadkach odrzucenie wniosku może wpłynąć na przyszłe możliwości podróży do USA, dlatego bardzo ważnym jest, by Twoja aplikacja nie została odrzucona.

Wymagania

Zanim rozpoczniesz proces składania wniosku, musisz upewnić się, że posiadasz odpowiednie dokumenty potrzebne do procesu aplikacyjnego. Jeśli Twój paszport jest starszy, może okazać się, że nie będziesz mieć odpowiedniego rodzaju paszportu. Musisz posiadać paszport elektroniczny, który jest paszportem specjalnym i musi być nadal ważny. Jeśli nie masz tego typu dokumentu, nie będziesz mógł korzystać z systemu. Możesz łatwo sprawdzić, czy posiadasz odpowiedni paszport, ponieważ będzie on miał międzynarodowy symbol na swojej okładce.

Konieczna będzie także prawidłowa identyfikacja tożsamości ze zdjęciem. Będziesz musiał mieć dostęp do najnowszych informacji o zatrudnieniu oraz ważną kartę debetową lub kredytową. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Podróżujesz do USA?


Jeśli planujesz odwiedzić USA w najbliższej przyszłości, to najwyższy czas na złożenie wniosku teraz!

Złóż wniosek o ESTA już dziś

Kto może aplikować

Aby korzystać z systemu ESTA, musisz być rezydentem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego. Musisz być faktycznym obywatelem tego kraju, a nie osobą, która została naturalizowana. Spełnione muszą zostać również poniższe wymagania:

 • Czas wizyty w USA nie może być dłuższy niż 90
 • Dotychczas nie otrzymałeś zakazu podróżowania do USA, ani odmowy wydania wizy do USA
 • Nie posiadasz wizy gościnnej

Możesz podróżować „bezwizowo” z zezwoleniem ESTA, jeśli planujesz wizytę o czasie trwania nie dłuższym niż 90 dni. Ponadto wizyta musi mieć cele turystyczne, tranzytowe lub służbowe – związane z własną działalnością gospodarczą lub posiadaną pracą (nie możesz wyjechać do pracy). Możesz podróżować wówczas, gdy nigdy wcześniej nie odmówiono Ci wizy lub nie znajdujesz się na „liście obserwacyjnej” lub na liście „zakaz podróżowania”.

Kto nie może aplikować

Jeśli należysz do którejkolwiek z tych kategorii:

 • Jesteś obywatelem kraju, który nie jest objęty Programem Ruchu Bezwizowego
 • Posiadasz wizę dla gości lub inną wizę

ESTA jest przeznaczona tylko dla osób zamieszkałych w krajach objętych Programem Ruchu Bezwizowego, wszystkie pozostałe osoby muszą ubiegać się o tradycyjną wizę.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami Programu Ruchu Bezwizowego (VWP), aby w miarę możliwości ubiegać się o ESTA.

Odmowa – wniosek odrzucony

Istnieje mit związany z odrzuceniami wniosku. Większość ludzi uważa, że jeśli otrzymałeś odpowiedź, że ESTA została odrzucona po złożeniu wniosku, dzieje się tak dlatego, że w Twojej osobistej historii znalazło się coś „okropnego”. W rzeczywistości jednym z głównych powodów odmowy jest to, że składający popełnia błąd, odpowiadając na jedno z pytań związanych z chorobą zakaźną lub dotyczących rejestru karnego.

Wybór odpowiedniej usługi może pomóc Ci upewnić się, że Twoja aplikacja jest wolna od błędów, dzięki czemu nie zostaniesz odrzucony z powodów, które Cię nie dotyczą. Oprócz błędów istnieją inne powody, dla których można odmówić zezwolenia:

Obywatele krajów Programu Ruchu Bezwizowego (VWP), którzy podróżowali lub przebywali w Iranie, Iraku, Sudanie lub Syrii w dniu 1 marca 2011 r. lub później (z ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi podróży w celach dyplomatycznych lub wojskowych w służbie kraju VWP). Obywatele krajów VWP, którzy są również obywatelami Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii. (Amerykański Urząd Celny i Ochrony granic - Customs and Border Protection)

 • Jeśli cierpisz na chorobę zakaźną (AIDS, HIV, HEP C), możesz nie być w stanie podróżować do USA i otrzymasz odmowę przyznania zezwolenia ESTA.
 • Jeśli POPEŁNIŁEŚ poważne przestępstwo, za które trafiłeś do więzienia - np. za zabójstwo, gwałt, napaść ze śmiercionośną bronią lub należysz do reżimu, który próbował obalić rząd.

W większości przypadków odmowa dotyczy błędów i niczego więcej. Unikanie najczęstszych błędów obejmuje:

 • Ponowne sprawdzenie wpisanych informacji. Niepoprawne wprowadzanie informacji jest jednym z najczęstszych powodów odmowy wydania ESTA. Zazwyczaj winna jest zwykła literówka, szczególnie jeśli chodzi o numery paszportowe. Nie spiesz się i upewnij się, że podajesz dokładne informacje. Unikanie literówek może pomóc zmniejszyć ryzyko odmowy. Oczywiście możesz uzyskać pomoc tutaj, która dokładnie sprawdzi Twoją aplikację.
 • Zanim odpowiesz na pytania, których nie jesteś pewien, poproś o pomoc, aby uzyskać stuprocentową pewność, zanim pomylisz się z odpowiedzią.
 • Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Pozostawienie pustych pytań może wzbudzić podejrzenia i zakończyć się odrzuceniem aplikacji. Ponownie - odpowiednie wsparcie może mieć znaczenie.

ESTA została zaakceptowana, ale odmówiono wjazdu na teren USA

JEŻELI jesteś członkiem jednego z krajów Programu Ruchu Bezwizowego (VWP) i chcesz podróżować do USA na podstawie przepisów ESTA, istnieje szansa, że możesz spotkać się z dwoma negatywnymi skutkami, ponieważ nie zawsze masz gwarancję wjazdu do USA. Nawet jeśli jesteś obywatelem kraju VWP.

Jednym z nich jest to, że po złożeniu wniosku o wydanie ESTA pojawia się odpowiedź: „ESTA - odmowa”.

Drugi przypadek ma miejsce po zatwierdzeniu ESTA, ale podczas gdy nadal nie możesz wjechać na teren USA.

Jeśli twoja ESTA została zatwierdzona, normalnie nie powinno być problemu z podróżą do USA, ale nadal istnieje niewielka szansa, że mimo posiadania zezwolenia ESTA, otrzymasz odmowę wjazdu do USA.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać w tej sytuacji, jest nie sprzeczanie się z urzędnikami, ponieważ takie decyzje nie są podejmowane bez powodu. Najprawdopodobniej odmówiono Ci wjazdu do USA ponieważ:

 • Otrzymałeś już uprzednio odmowę wjazdu do USA
 • Wystąpiło podejrzenie niezgodnego z prawem lub niebezpiecznego zamiaru
 • Posiadasz historię kryminalną
 • Wystąpiły problemy z dokumentacją
 • Problemy z dokumentami

W większości przypadków jest to problem z dokumentami, co oznacza, że można go rozwiązać, jeśli jesteś gotowy do współpracy z urzędnikami. Bądź cierpliwy i poproś o dalsze pytania, które powinny pomóc Ci lepiej zrozumieć decyzję o odmowie wjazdu do USA, nawet jeśli posiadasz ważną ESTA.

Jeśli urzędnicy nie wykazują oznak współpracy z Tobą w celu rozwiązania problemu, zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem lub inną osobą w USA, która mogłaby to dla Ciebie zrobić.

Z powodu takich sytuacji radzimy dowiedzieć się więcej o tym, co może powodować problemy z wjazdem do USA przed podróżą.

Czy ESTA gwarantuje więc wjazd na teren USA?

Krótka odpowiedź brzmi: nie, ESTA nie gwarantuje Ci wjazdu do USA.

Może to być nieco mylące, ale jest ku temu dobry powód. Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że ESTA może zostać zastosowana tylko wtedy, gdy spełniasz określone kryteria podróży do USA. Oznacza to, że odpowiedź na Twoją aplikację ESTA może być prosta i głosić: „ESTA – Odmowa”.

Jednak nawet jeśli spełniasz wszystkie kryteria, a Twój wniosek ESTA został zatwierdzony, nadal możesz uzyskać odmowę wjazdu na teren USA po przyjechaniu na miejsce.

Podróżujesz do USA?


Jeśli planujesz odwiedzić USA w najbliższej przyszłości, to najwyższy czas na złożenie wniosku teraz!

Złóż wniosek o ESTA już dziś

Powody odrzucenia wniosku o wizę amerykańską

Jeśli chcesz podróżować do USA, ale nie jesteś obywatelem jednego z krajów VWP, musisz złożyć wniosek o wizę. Ta sama procedura musi być implikowana, jeśli jesteś członkiem jednego z krajów VWP, ale Twoje plany podróży nie spełniają kryteriów ubiegania się o zezwolenie ESTA.

Podobnie jak w przypadku zezwolenia ESTA, również Twoje podanie o wizę może zostać odrzucone z wielu powodów.

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy wydania amerykańskiej wizy? Z czasem widzieliśmy już wiele niezliczonych powodów odmowy. Są jednak takie, które podawane są częściej niż inne i należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich odwiedzających USA i są one podobne do najczęstszych przyczyn odmowy wydania wizy turystycznej.

Najważniejsze powody odmowy wydania wizy amerykańskiej:

 • Nieefektywna komunikacja z urzędnikami
 • Nieprzygotowanie do całej procedury
 • Podawanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji
 • Ubieganie się o niewłaściwy typ wizy
 • Brak szacunku lub zbyt duża pewność siebie podczas rozmowy

Jeśli odmówiono Ci wydania wizy amerykańskiej i uważasz, że żaden z tych powodów nie dotyczy Twojej sytuacji, musisz wiedzieć, co zrobić w sytuacji odmowy i zrozumieć szanse na uzyskanie wizy po odmowie.

Przede wszystkim należy zachować spokój i starać się rozwiązać problem z szacunkiem. Twoje szanse na uzyskanie wizy po odmowie zależą przede wszystkim od tego, dlaczego odmówiono jej wydania.

Kiedy aplikować ponownie o wydanie wizy, jeśli odmówiono nam jej wydania

Jedno z najczęstszych pytań do urzędników amerykańskich od osób, którym odmówiono wydania wizy, brzmi: „Kiedy mogę ponownie złożyć wniosek o wydanie amerykańskiej wizy?”. Wynika to głównie z zaufania, że odmowa wydania wizy była nieprawidłowa.

Nie ma jednak powodu, by kłócić się o odrzucenie - raczej powinieneś znaleźć główny powód i uporządkować wszystko, aby otrzymać wizę następnym razem.

Pamiętaj, że możesz ubiegać się o wizę amerykańską więcej niż jeden raz. Wszystko jednak zależy od tego, dlaczego Twoje podanie o wizę, o którą się ubiegałeś zostało odrzucone. W większości przypadków, o ile wszystkie opłaty są pokryte, możesz nadal ubiegać się o wizę, dopóki nie dostaniesz zatwierdzenia. Istnieje jednak szansa, że zostaniesz ograniczony zgodnie z zasadami, które zabraniają Ci ubiegania się przez określony czas lub więcej niż określoną liczbę razy.

Zdecydowanie zalecamy, aby ubiegać się o nową wizę tylko po odrzuceniu, gdy masz pewność, że wszystkie kryteria są spełnione i jesteś gotowy na rozmowę kwalifikacyjną.

Odpowiednie wsparcie

Ponieważ ESTA jest tak ważną częścią podróży do USA, musisz mieć pewność, że unikniesz wszystkich pułapek związanych z wypełnieniem wniosku. Szczerze mówiąc, w większości przypadków, w których nastąpiła odmowa (w przypadku braku niespełnienia wymagań), wnioskodawca próbował złożyć wniosek bez profesjonalnej pomocy, która jest zdecydowanie zalecana.

Mamy na myśli zaufaną usługę, gdzie doświadczeni doradcy mogą odpowiedzieć na pytania, udzielić wskazówek i przejrzeć wniosek przed przesłaniem go do amerykańskiego rządu w celu zatwierdzenia. Zapewnienie pomocy przy składaniu wniosku jest ważnym krokiem w tym procesie.

Przejdź tutaj, aby uzyskać pomoc!