Czym jest ESTA?

Obywatele państw objętych Programem Ruchu Bezwizowego (ang. Visa Waiver Program) nie potrzebują wizy, aby podróżować do USA; zamiast tego muszą uzyskać zatwierdzenie tzw. wniosku ESTA.

ESTA to Elektroniczny System Zezwoleń na Podróż (ang. Electronic System for Travel Authorization). Uzyskanie zatwierdzenia wniosku pozwala na przyjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. System ten określa zgodność podróżnego z podróżą do Stanów Zjednoczonych.

ESTA ocenia, czy kandydat nie stwarza żadnego ryzyka dla implementacji i bezpieczeństwa ochrony praw USA.

W przypadku otrzymania zgody ESTA jesteś uprawniony do skorzystania z usług operatora w celu przybycia do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (VWP).

Jeśli podróżny posiada ważną wizę amerykańską, to jest uprawniony do przyjazdu do USA w celu, w którym wiza została wydana, a dodatkowe zatwierdzenie ESTA nie jest wymagane.

Od 12 stycznia 2009 r. uzyskanie zatwierdzenia ESTA jest obowiązkowym wymogiem dla wszystkich obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego dla odbywania podróży do USA.

Jeśli otrzymałeś zezwolenie ESTA i planujesz podróż do USA drogą powietrzną lub morską, nie musisz wypełniać zielonej karty I-94W. Zatwierdzenie ESTA jest ważne przez dwa (2) lata lub do upływu okresu ważności paszportu.

Masz prawo pozostać w Stanach Zjednoczonych z ważnym zatwierdzeniem ESTA przez maksymalnie dziewięćdziesiąt (90) dni podczas jednej wizyty.