Jaka jest różnica między wnioskiem ESTA a Wizą?

Zezwolenie ESTA nie jest Wizą. W przypadkach, w których wymagana jest wiza amerykańska, ESTA nie spełnia wymogów prawnych lub legislacyjnych.

Jeśli podróżny posiada ważną wizę amerykańską, może wjechać na teren Stanów Zjednoczonych w celu, w którym została wydana wiza, a dodatkowe zezwolenie ESTA nie jest wymagane.

ESTA to skrót od angielskiego Electronic System for Travel Authorization (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży), który jest zupełnie innym rodzajem zezwolenia na podróż niż wiza lub jakakolwiek inna forma zezwolenia.

Oznacza to, że przed podróżą do USA musisz określić swoje plany podróżnicze i złożyć wniosek o ESTA lub o wizę.

Przede wszystkim najważniejsze jest, by wiedzieć, że tylko obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego mogą ubiegać się o zezwolenie ESTA i podróżować do USA bez wizy.

Jeśli nie masz pewności czym jest Program Ruchu Bezwizowego (WVP) i jakie kraje są objęte programem, przeczytaj więcej o VWP, aby się dowiedzieć.

Jeśli nie jesteś obywatelem jednego z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), nie możesz ubiegać się o ESTA, co oznacza, że będziesz musiał złożyć wniosek o odpowiedni typ wizy. Jeśli jednak jesteś obywatelem jednego z krajów VWP, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie ESTA na podróż do Ameryki.

Należy pamiętać, że nawet jeśli kwalifikujesz się do ESTA, nadal obowiązują pewne przepisy dotyczące podróży do USA bez wizy. Są to przepisy ustanowione przez VWP.

By cieszyć się podróżą do USA przy zezwoleniu ESTA, czas pobytu w tym kraju nie może przekroczyć 90 dni. Ponadto celem Twojej wizyty w USA jest podróż, tranzyt lub sprawy biznesowe. Co więcej, musisz podróżować do USA drogą powietrzną lub morską!

Od momentu zatwierdzenia dokumentu ESTA będzie on ważny przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, jeśli data będzie wcześniejsza.

W ciągu tych dwóch lat możesz odwiedzić USA dowolną liczbę razy. Każda z tych wizyt nie może przekraczać 90 dni.

Co więcej, jeśli kontrola graniczna w USA podejrzewa, że używasz ESTA z jakiegokolwiek innego powodu niż w celu turystycznym, tranzytowym lub biznesowym, możesz nie uzyskać pozwolenia na wjazd do USA.

Oznacza to, że nawet ważna ESTA nie zawsze stanowi gwarancję wjazdu do Stanów Zjednoczonych!