Kto potrzebuje ESTA?

Wszyscy obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), którzy odwiedzają USA drogą powietrzną lub morską, muszą uzyskać zezwolenie na podróż ESTA - w tym niemowlęta, jeśli nie otrzymały wizy na podróż do USA.

ESTA to nie to samo co wiza i istnieją różne wymagania dla każdego z tych zezwoleń na podróż. Dlatego ważne jest precyzyjne zdefiniowanie planów podróży przed złożeniem wniosku o ESTA lub przed uzyskaniem wizy.

ESTA jest stosunkowo nowym rodzajem zezwolenia na podróż. Jednak zyskała znaczną popularność wśród podróżnych z krajów Programu Ruchu Bezwizowego (VWP). Wynika to z faktu, że złożenie ESTA jest łatwiejsze niż uzyskanie wizy, a cały proces odbywa się online.

Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP) i planujesz podróż do Stanów Zjednoczonych zgodnie z przepisami VWP, nie musisz ubiegać się o wizę. Zamiast tego musisz złożyć wniosek o ESTA.

Podróżując do USA zgodnie z przepisami Programu Ruchu Bezwizowego (VWP), musisz spełnić poniższe warunki:

  • Okres jednorazowej podróży do USA nie może być dłuższy niż 90 dni.
  • Celem wizyty musi być podróż (cel turystyczny), załatwianie interesów (cel biznesowy) lub tranzyt.
  • Musisz przedostać się na teren Ameryki drogą powietrzną lub morską.

We wszystkich innych sytuacjach nadal będziesz musiał uzyskać wizę, nawet jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów Programu Ruchu Bezwizowego.

Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu wniosku ESTA jest on ważny przez dwa lata. Możesz korzystać z ESTA, aby podróżować do USA kilka razy w ciągu dwóch lat, jednak każda wizyta nie może trwać dłużej niż 90 dni.

Co więcej, ESTA nie daje 100% gwarancji na wjazd do USA! Istnieje więcej czynników, któremaą wpływ na Twoje plany podróży i to kontrola graniczna w Stanach Zjednoczonych podejmue ostateczną decyzję.

Właśnie dlatego ważne jest, by dowiedzieć się więcej na temat podróżowania do USA oraz tego, jak wpływają na to przepisy Programu Ruchu Bezwizowego. Możesz dowiedzieć się więcej o tym wszystkim na naszym blogu lub w sekcji często zadawanych pytań (FAQ).

Należy zauważyć, że w większości przypadków obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy nie mają historii kryminalnej, nie mają problemów z uzyskaniem zezwolenia na podróż ESTA. Oznacza to również, że w większości przypadków będziesz mógł wjechać do USA bez problemów ze strony kontroli granicznej USA.