Studie i USA med ESTA-visum

Kan jeg følge kurser eller studere i USA uden et studievisum?

Enhver borger fra et andet land, som ønsker adgang til USA skal have et visum, hvadenten det er et ikke-immigrantvisum til et midlertidigt ophold eller et immigrantvisum til et permanent ophold. I forhold til udenlandske studerende er det et krav, at de har et studievisum, der enten kan være et F-1-visum eller et M-1-visum. Studievisummets type afhænger af studieretningen og af hvilken slags uddannelsessted, der er tale om.

Universiteter, colleges, gymnasier, private grundskoler, seminarer, konservatorier og andre akademiske institutioner, inklusiv sprogkurser, bruger F-1-studievisum. Erhvervsfaglige eller andre anerkendte ikke-akademiske institutioner udover sprogkurser bruger M-1-studievisum.

Et besøgsvisum (B) egner sig bedre, hvis man går efter rekreative studier, der ikke er rettet mod et certifikat eller en grad og som strækker sig over kortere forløb. Ethvert studie, der er rettet mod en certificering så som en grad kræver et F-1-visum.

Krav til pas for studerende, der rejser med Visa Waiver-programmet

Passet skal have specifikke sikkerhedsdetaljer og skal være et e-pas med et komplet e-paslogo og være forsynet med en indlejret elektronisk chip. Nedenfor er VWP-kravene:

  • Den biografiske side skal have en zone, der er læsbar for en maskine.
  • Det skal være et e-pas, der har en digital chip med biometriske oplysninger om passets indehaver.

Kan studerende tage kurser eller studere i USA med et ESTA-visum?

Når studerende kommer til USA for at studere, er de som regel forpligtet til at have et studievisum. De kan benytte et ESTA-visum til at studere i USA, men de skal leve op til visse krav. De kan rejse med Visa Waiver-programmet og stadig følge deres undervisning. Jeg gætter på, at du tænker over, hvad kravene er.

Hvad er kursuskravene for studerende, der ønsker at benytte ESTA i stedet for studievisum?

Først og fremmest kan undervisningen ikke vare længere end tre måneder, 90 dage, og den skal være på mindre end 18 timer om ugen. Det betyder, at dem som følger kurser, der ikke er permanente og som holder sig inden for grænsen for antal timer om ugen kan foretage deres studier uden nogle visumrelaterede problemer. En af de fordele, der følger med er, at de ikke behøver at være sygeforsikret, hvilket ellers er en nødvendighed i forbindelse med et studievisum, når man søger om tilladelse til at rejse.

På hvilke uddannelsessteder kan de studerende følge deres kurser

Dem, som stræber efter at studere uden studievisum kan kun studere på udvalgte uddannelsessteder. Vedrørende sprogkurser kan de studere på enhver institution, der er anerkendt af staten. Når det kommer til professionelle kurser, har de dog ikke mulighed for at gå på college eller universitetet, med mindre de har indgået en aftale på forhånd. I sådanne tilfælde kan de studere på messer/udstillinger, hos professionelle organisationer, virksomheder, fabriksvirksomheder og andre uformelle uddannelsesbegivenheder og -institutioner.

Kan studerende modtage undervisningspoint i forbindelse med en ESTA-godkendelse?

Et studievisum er at foretrække, i fald den studerende har i sinde at studere i USA med henblik på at færdiggøre sin uddannelse. Det er fordi der ikke gives nogle point til gradformål i sammenhæng med kurser, der følges på baggrund af ESTAs migrantstatus.

Hvad hvis ESTA udløber?

Man bør altid tjekke sin ESTA-ansøgnings status før man rejser til USA for at få sine godkendelsesnumre og udløbsdatoer. Dette kan gøres ved at udfylde en online-formular med navne og pasoplysninger. Ansøgningen skal stadig være gyldig for, at man kan få sine godkendelsesnumre og udløbsdatoer. Hvis ESTA-ansøgningen er udløbet, skal man ansøge om en ny godkendelse inden man rejser til USA.