Mis juhtub, kui jääte USA-sse kauemaks kui 90 päeva

Ameerika Ühendriikidesse reisimine tähendab palju bürokraatia ja piirangutega tegelemist.

Sellest ei ole kuhugi pääsu, kui soovite vältida probleeme ja külastada Ameerika Ühendriike ka tulevikus.

Päris kindlasti kehtivad need reeglid eranditult kõikide Ameerika Ühendriikide külastajate kohta, olenemata sellest, kas reisitakse viisa või ESTA reisiloaga.

Seepärast soovitame tungivalt, et kõik reisijad teeksid endale selgeks nende suhtes kehtivad piirangud ja seadused, et olla kindlad, et nad ei astuks ühestki seadusest ega piirangust üle.

Pole kahtlustki, et Viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikel on teatud privileegid võrreldes nende reisijatega, kes peavad läbima viisa taotluse protsessi. See ei tähenda aga seda, et ESTA tagab reisijatele täieliku vabaduse.

Lisaks on alati võimalus, et juhtub midagi ootamatut, mis mõjutab teie reisikogemust, turvalisust ja välismaal veedetud ajaperioodi pikkust!

Mida sellistes olukordades teha? Kust leida abi? Ja mis kõige tähtsam, millised on teie USA-s viibimise piirangud?

Ja mis juhtub, kui te peatute USA-s lubatud reisiperioodist kauem?

Alustame reeglitega, et teaksite, kust jookseb piir!

ESTA reeglid

ESTA on loodud Viisavabadusprogrammi osana, et tagada konkreetsete riikide kodanikele suurem reisimisvabadus.

USA peab endiselt kaitsma oma piire ja hoidma Ameerika Ühendriikide kodanikud turvalisena. Seetõttu kehtivad ka selle reisiloa vormiga reisijatele konkreetsed reeglid.

Sellest tulenevalt peaksite üldiselt ESTA reisiloa kohta lähemalt lugema, et saada teada, kas te saate seda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse reisimisel kasutada või mitte.

Sellisel juhul loeb kõige enam aeg.

Ja siinkohal on kaks ajaperioodi, mida meeles pidada!

Esimene on teie ESTA kehtivusaeg.

Pidage meeles, et alates ESTA taotluse heakskiitmise hetkest kehtib teie reisiluba kaks aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni juhul, kui teie pass kehtib vähem kui kaks aastat. Pange tähele, et kui te uuendate oma passi kaheaastalise perioodi jooksul, peate taotlema ka uue ESTA reisiloa.

Teine on USA-s viibimiseks kehtestatud aeg.

ESTA võimaldab teil viibida Ameerika Ühendriikides kuni 90 päeva! See tähendab, et kui te reisite Ameerika Ühendriikidesse ja peatute seal kauem kui 90 päeva, peate taotlema viisa. Seda olenemata teie reisi ja peatumise eesmärgist.

Kui muudate reisi vältel oma plaane ja kavatsete peatuda kauem kui 90 päeva, ei saa te USA-s viibides omandada vajalikku viisat. Te peate naasma tagasi oma kodumaale ja ainult siis on teil võimalik taotleda viisat ja reisida tagasi Ameerika Ühendriikidesse.

Pidage meeles, et kui teil on kehtiv ESTA, võite kahe aasta jooksul reisida Ameerika Ühendriikidesse nii mitu korda, kui soovite. Kuid see ei tähenda, et piirikontroll tagaks teile riiki sissepääsu, kui neil on kahtlusi, et te kuritarvitate oma ESTA reisiluba.

Reisite Ameerika Ühendriikidesse?


Kui plaanite lähitulevikus USA-sse reisida, on just nüüd aeg oma taotluse esitamiseks!

Taotlege USA ESTA juba täna

Kui kavatsete reisida Ameerika Ühendriikidesse ja teie ESTA reisiluba on kehtivuse kaotanud, siis lihtsalt ei lubata teil USA-sse siseneda.

Kuid mis juhtub siis, kui te olete juba Ameerika Ühendriikidesse reisinud ja ületate lubatud 90-päevase reisiperioodi?

Mis juhtub, kui jääte kauemaks, kui 90 päeva

Pole kahtlustki, et see võib juhtuda meist igaühega!

Mõned otsustavad teadlikult USA-sse reisimise reegleid eirata, kuid teised võivad tähtajast üle astuda kogemata ja seda põhjustel, mille üle neil endil kontroll puudub.

Enamasti mõjutab see aga tulevikus USA-sse reisimist!

Kui kasutate Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks ESTA reisiluba ja kavatsete seal peatuda ilma seaduslike dokumentideta, olete te Ameerika Ühendriikide ametivõimude silmis ebaseaduslik sisserändaja. See tähendab, et teie suhtes rakenduvad Ameerika Ühendriikidesse ebaseaduslikku sisserännet reguleerivad seadused.

Kui olete õnnetuse või muu ettenägematu olukorra tõttu ületanud 90-päevase perioodi, ei tohiks ametivõimudel olla ühtegi põhjust, miks nad ei lubaks teid lennujaama, et saaksite tagasi koju lennata.

Siinkohal võib siiski esineda olukordi, kus peate enda olukorda ametivõimudele selgitama ja kui tekib kahtlusi, et te kujutate endast julgeolekuohtu, võidakse teid kuni täiendavate üksikasjade saamiseni kinni pidada.

Pidage meeles, et juhul, kui midagi sellist juhtub, peate suuremate probleemide vältimiseks ametivõimudega koostööd tegema. Ja otseloomulikult otsige abi!

Kust vajadusel abi leida

Kui reisite välismaale ja kohalikud ametivõimud peavad teid näiteks 90-päevase reisiperioodi ületamise tõttu kinni, peaksite kontakteeruma oma koduriigi saatkonnaga.

Nemad vastutavad teie igal võimalikul moel abistamise eest ja teevad kõik endast oleneva, et kohalikud ametivõimud teid vabastaksid ja saaksite turvaliselt kodumaale tagasi reisida.

Kuidas seda seaduslikult teha

Kuna ESTA-t kasutatakse reisiloa vormina, on ette tulnud ka juhtumeid, kus inimesed on üritanud neid kasutata, et püsivalt USA-sse elama jääda.

Kuna ESTA kehtivusaja jooksul on lubatud USA-sse reisida mitmeid kordi, on võimalik kodumaalne naasta ja tagasi USA-sse reisida nii mitu korda, kui soovite. Ja vajadusel uuendada oma ESTA reisiluba! Tehniliselt on see võimalik ja seda tehes ei tohiks probleeme tulla.

Kuid tegelikkuses see nii siiski ei tööta!

Isegi kui teie ESTA reisiluba on heaks kiidetud, peate ikkagi silmitsi seisma Ameerika Ühendriikide piirikontrolliga ja nemad on need, kes teevad lõpliku otsuse, kas teil lubatakse riiki siseneda või mitte. Kui nad näevad, et te olete kasutanud oma ESTA reisiluba, et püsivalt Ameerika Ühendriikides viibida, võivad nad otsustada teid USA-sse mitte lubada.

Selle põhjuseks on asjaolu, et ESTA on mõeldud suurema reisimisvabaduse pakkumiseks, kui soovite külastada Ameerika Ühendriike lühikese ajaperioodi jooksul. Kõikidel muudel juhtudel peab teil olema viisa.

Reisite Ameerika Ühendriikidesse?


Kui plaanite lähitulevikus USA-sse reisida, on just nüüd aeg oma taotluse esitamiseks!

Taotlege USA ESTA juba täna

Kui ametnikud märkavad, et te väärkasutate oma ESTA reisiluba, peate te koju naasma ja ei saa USA-sse siseneda!

Kas see võib tulevikus sisenemist mõjutada

Pidage meeles, et 90-päevase reisiperioodi ületamine või ESTA väärkasutamine võib põhjustada mitmeid probleeme. Enamasti viib see siiski selleni, et tulevikus ei kiideta teie ESTA reisiluba heaks!

See tähendab aga seda, et sellisel juhul peate taotlema viisa, mida on samuti peale sellist olukorda palju raskem hankida!

Sellest tulenevalt soovitame kõikidel oma reisi hoolikalt ette planeerida ja mitte kasutada ESTA reisiluba eesmärkidel, milleks see mõeldud ei ole.