Mikä ESTA on?

Visa Waiver -ohjelmaan kuuluvien maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin. Sen sijaan heidän tulee tehdä ESTA-hakemus ja saada sille hyväksyntä.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) on sähköinen matkustulupajärjestelmä, joka antaa luvan saapua Yhdysvaltoihin Visa Waiver -viisumivapausohjelman puitteissa.

Tämä järjestelmä osoittaa matkustajan kelpoisuuden Yhdysvaltoihin matkustamiseen. ESTA-järjestelmä arvioi, onko hakija riski Yhdysvaltojen oikeuksien suojaamisen toteutumiselle ja turvallisuudelle.

Jos ESTA-hakemus hyväksytään, sinulla on oikeus saapua Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman puitteissa ilma- tai meriteitse. Jos matkustajalla on voimassa oleva Yhdysvaltain viisumi, hänellä on oikeus saapua Yhdysvaltoihin tämän viisumin tarkoituksen mukaisesti, eikä erillistä ESTA-hyväksyntää vaadita.

12 tammikuuta 2009 lähtien hyväksytty ESTA on pakollinen vaatimus kaikille Yhdysvaltoihin matkustaville Visa Waiver -ohjelman maiden kansalaisille. Jos olet saanut ESTA- hyväksynnän ja suunnittelet matkustamista Yhdysvaltoihin ilma- tai meriteitse, sinun ei tarvitse täyttää I-94W-maahantulokorttia.

ESTA-hyväksyntä on voimassa kaksi (2) vuotta, tai kunnes passin voimassaoloaika päättyy. Sinulla on oikeus jäädä yhdellä vierailukerralla Yhdysvaltoihin voimassaolevalla ESTA-hyväksynnällä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajaksi.