Sjekk Status på din ESTA-søknad før du Reiser til USA

Å kunne reise til USA uten et visum er en av de største fordelene i forhold til reisefrihet som statsborgere fra et av VWP-landene kan nyte godt av.

Men for å fult ut nyte fordelene med ESTA-programmet, bør du holde deg informert om alle oppdateringer knyttet til ESTA, prosessen rundt å skaffe denne reiseautorisasjonen, og hvis du allerede har fått den godkjent, må du sjekke status på din reiseautorisasjon (ESTA) før avreise.

Det kan virke som mye å ta inn over seg til å begynne med.

Men sannheten er at når du først forstår det grunnleggende ved ESTA, vil du enkelt klare å sjekke statusen på din reiseautorisasjon og fornye den dersom det er nødvendig.

Husk at det er en god grunn for å sjekke status på din reiseautorisasjon (ESTA) og fornye den om det er nødvendig. Du vil under alle omstendigheter bli nektet innreise til USA, dersom din ESTA-søknad er ugyldig.

Derfor er det helt avgjørende å foreta en sjekk av autorisasjonen dersom du ser frem til å besøke USA i nærmeste fremtid.

For å kunne reise visumfritt til USA som turist, på grunn av forretninger eller fordi du må foreta gjennomreise, må du lære og forstå følgende.

Hvorfor må du sjekke status på reiseautorisasjonen (ESTA)?

Hvis du skal reise til USA fra et av landene som er medlem av Visa Waiver-programmet, trenger du ikke å søke om visum. Det er i stedet påkrevd at du har en ESTA-autorisasjon, dersom dine reiseplaner tillater deg å bruke denne formen for reiseautorisasjon.

Men akkurat som med et vanlig visum, har en ESTA-autorisasjon også en begrenset tidsramme for når den må benyttes. Det betyr at du vil bli nektet innreise til USA når din godkjente ESTA-søknad er utløpt.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

I tillegg må ESTA-søknaden være gyldig i en tid fremover, slik at den også dekker perioden du oppholder deg i USA, og ikke bare til det øyeblikket du ankommer landet.

Dette betyr at du må ha oversikt over utløpsdatoen for din ESTA-autorisasjon, før du legger videre planer om å reise til USA. Og dersom du er usikker på statusen for din reiseautorisasjon (ESTA), må du sjekke status og gå gjennom en fornyelsesprosess av din ESTA-søknad dersom det er nødvendig.

Vår erfaring er at mange ikke klarer å gjøre dette fordi de ikke har grunnleggende kunnskap om hvordan man skaffer seg eller tar i bruk en godkjent ESTA-søknad, eller fordi de mangler enkel kunnskap om hvordan man sjekker status for sin ESTA-søknad.

Sannheten er at det er mye enklere enn mange folk tror å sjekke status for sin reiseautorisasjon (ESTA).

Hvordan sjekke status for din ESTA-søknad

ESTA står for Electronic System for Travel Autorization, eller Elektronisk System for Reiseautorisasjon på norsk, noe som vil si at alle søknader blir fylt ut og behandlet via et digitalt skjema.

Fordi det ikke er noe papirarbeid knyttet til prosessen hvor man søker, sjekker og fornyer sin ESTA-søknad, kan dette til enhver tid enkelt utføres hjemmefra eller fra arbeidsplassen.

Dette gir også muligheten til å ta en rask sjekk av status på din ESTA-søknad, noe som betyr at du ikke mister tid ved å vente på svar i form av dokumenter. Dersom det er nødvendig vil du da også bli raskt informert om et eventuelt behov for å fornye ESTA-søknaden, noe som også kan gjøres digitalt.

For å sjekke status på din ESTA-søknad trenger du bare å følge denne linken og fylle ut det elektroniske skjemaet.

Denne prosessen burde ikke ta mer enn et par minutter, siden du kun trenger å fylle inn ditt fulle navn, fødselsdato, passnummer, E-postadresse og hvilket land du har statsborgerskap i.

Etter å ha fylt ut det elektroniske skjemaet må du vente på et offisielt svar som vil vise nåværende status for din ESTA-søknad.

Dersom du er en av de mange som stille spørsmålet: «Er min reiseautorisasjon (ESTA) fortsatt gyldig?», bør du gå gjennom denne enkle digitale kontrollen, og du vil ha svar i løpet av få timer.

Etter at du har mottatt svar vedrørende status på din ESTA-søknad, kan du selv avgjøre om du ønsker å reise til USA med den godkjente ESTA-søknaden du allerede har, eller om du ønsker å gå gjennom en fornyelsesprosess av søknaden.

Fornyelse av ESTA

Dersom du trenger en ny reiseautorisasjon (ESTA) før din reise til USA, er du nødt til å fylle ut det originale ESTA-søknadsskjemaet.

Deretter må du vente på en godkjennelse av søknaden. Dette tar vanligvis ikke mer enn 72 timer dersom det ikke er noen problemer med søknaden eller med bakgrunnssjekken som offisielle myndigheter vil foreta av deg.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Husk at det over tid kan forekomme implementering av ulike oppdateringer av ESTA og at listen over VWP-land kan endres. Du bør derfor sjekke oppdateringene omkring ESTA for hver gang du søker om en ny godkjennelse av reiseautorisasjonen.

Dette vil hjelpe deg med å unngå ethvert problem med søknaden og godkjennelsesprosessen.

Etter at din reiseautorisasjon (ESTA) er fornyet er du tillat å reise til USA for å gjøre forretninger, reise for fornøyelsens skyld eller foreta en gjennomreise hvis ditt opphold ikke overskrider grensen på 90 dager og dersom alle andre faktorer vedrørende din reise er i overenstemmelse med visumfri reise til USA.

Når du har mottatt en godkjent reiseautorisasjon (ESTA), er utløpsdatoen på søknaden den viktigste faktoren du må huske på.

Hvor lenge varer en godkjent ESTA?

En reiseautorisasjon (ESTA) er gyldig i to år fra det øyeblikket den har blitt godkjent, eller frem til gyldigheten på ditt pass er gått ut.

Dersom gyldigheten på ditt pass går ut før reiseautorisasjonen (ESTA) går ut på dato, og du er nødt til å anskaffe et nytt pass, må du også legge inn en ny ESTA-søknad.

Det er også viktig å huske på at innenfor gyldighetsperioden på to år, kan du kun bruke reiseautorisasjonen (ESTA) til opphold på inntil 90 dager ved en innreise. Men du kan derimot foreta flere innreiser til USA med den samme reiseautorisasjonen (ESTA) så lenge den er gyldig.

En viktig ting å huske på her er at det blir foretatt en ny bakgrunnssjekk av deg for hver gang du reiser til USA. Derfor bør man aldri se på ESTA som en garanti for å oppnå innreise til USA.

Det er nettopp derfor det er så viktig å ta seg tid til å sjekke status for sin reiseautorisasjon (ESTA) før man reiser til USA.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om status på ESTA, eller om du skulle ha ytterligere spørsmål angående ESTA.