Turistvisum

Reisende som ønsker å besøke United States of America trenger et ikke-imigrantvisum for en begrenset periode. Innbyggere i land som er omfattet av Visa Waiver-Programmet kan reise til USA visumfritt. Dersom du planlegger å benytte programmet for visumfrihet, må du motta en godkjenning fra Elektronisk System for Reiseautorisasjon (ESTA) før du ankommer USA.

Dersom du ikke kvalifiserer for det visumfrie programmet, kan du søke om et ikke-imigrantvisum B1/B2 dersom:

  • Hensikten med reisen er forretninger (B1)
  • Hensikten med reise er fritid eller medisinsk behandling (B2)

B-1 Visum utstedes vanligvis dersom hensikten med oppholdet i USA er å delta på seminarer eller konferanser, møter med forretningspartnere, inngåelse av avtaler og kontrakter.

B-2 Visum utstedes vanligvis dersom hensikten med oppholdet i USA er fritid, feriereiser, medisinsk behandling, besøk hos venner og familie, deltakelse i sosiale arrangement.

Dersom du søker om (B1/B2) visum, vennligst kontakt nærmeste amerikanske ambassade.

VI informerer med dette at det ikke er mulig å søke, sende inn eller betale for et turistvisum (B1/B2) på usaestaonline.com. Hensikten med dette avsnittet er å gi informasjon til reisende og, om nødvendig, å gi opplysninger om hvordan å søke, sende inn og motta et turistvisum (B1/B2) ved USAs ambassade.

Turistvisum er det viktigste dokumentet man må inneha for å kunne reise til USA som turist. Denne form for reiseautorisasjon har vist seg å være svært effektiv for amerikansk reisekontroll og det finnes ingenting som fullstendig kan erstatte et visum.

Unntaket er ESTA, som gjør turistreiser enda enklere. Men det er noen spesifikke forskjeller mellom ESTA og et turistvisum for USA.

Det er svært viktig å kjenne til at ikke alle besøkende til USA trenger visum for å reise til USA.

Isteden kan de søke om en ESTA. Dette skyldes at Elektronisk System for reiseadministrasjon er tilrettelagt for å forenkle reiseprosessen for statsborgere fra land som omfattes av Visa Waiver-programmet.

Dette innebærer at dersom du er statsborger i ett av de visumfrie landene, trenger du ikke et turistvisum for å besøke USA. Men i likhet med søknad om visum til USA, må du gi informasjon om deg selv, ditt arbeid og din bakgrunn.

Men forskjellen er at når du søker om ESTA kan du gjøre dette på nett. Det er dette som gjør prosessen med å få en godkjent ESTA raskere enn å få innvilget et visum.

I noen tilfeller kand et ta to eller flere månder å få innvilget turistvisum til USA.

Dokumentene som kreves for turistvisum er de samme som er nødvendig ved søknad om ESTA. Det viktigste dokumentet for begge typer reiseautorisasjon er et gyldig pass. Det kan også, i gitte situasjoer, være påkrevet med ytterligere dokumentasjon.

Dersom du lurer på hvordan du søker om turistvisum til USA eller har problemer med å få innvilget visum, anbefaler vi at du kontakter vår ekspert eller besøker den amerikanske ambassaden i ditt land.

Før du starter å lete frem informmasjon om hvordan du anskaffer turistvisum til USA og hvordan visumet fornyes, bør du kontrollere om du er kvalifisert til å få et visum i utgangspunktet. Dersom du er statsborger i et visafritt land, trenger du ikke søke om visum.

ESTA FOR TURISTER

Dersom du er statsborger i et av de mer enn VWP-landene og skal reise til USA må du skaffe et ESTA for å kunne reise til USA. Og dette er en klar fordel.

I de fleste tilfeller gjør Elektronisk system for reiseadministrajon hele prosessen med å få innvilget reiseautorisasjon mye enklere. Det tar ikke minst betydelig kortere tid å gjennomføre prosessen!

Det er viktig å være klar over at det er spesielle reguleringer som kommer til anvendelse når du planlegger en reise til USA under VWP.

Som turist må du husket at ditt opphold i USA ikke må overstige 90 dager. For turister er dette den viktigste faktoren å være klar over.

Det er også verdt å merke seeg at ESTA-søknader er gyldige i to år fra innvilgelse eller inntil utløpsdatoen for passet ditt, avhengig av hva som inntreffer først.

Dette betyr at dersom oppholdet ditt i USA overstiger 90 dager, må du søke om visum. Dette gjelder selv om du er statsborger i ett av landene omfattet av det visumfrie programmet.

Derfor er visum fortsatt en mulighet for dem som skal reise til USA. Reiseautorisasjonen som kreves for å besøke USA avhenger av hvilket land du er statsborger i og hva hensikten med din reise er.