Ney USA ESTA-søknad

Søknadskjema for ESTA er utformet for å gjøre det lettere å få reiseautorisasjon for alle som ønsker å reise til USA. Når du søker om ESTA som statsborger i et VWP-land, er det ikke lenger påkrevd med visum for å reise til USA.

Under vil du finne søknadsskjema for ESTA (også kjent som VWP-søknad), som skal fylles ut med din personinformasjon for å kunne søke om reiseautorisasjon.

All informasjon innsendt med ESTA-søknaden blir undersøkt manuelt før en godkjenning gis. Dersom det oppstår noen problemer med din søknad, vil du bli informert via E-post.

Vennligst legg ved og kontroller all nødvendig informasjon før innsending av din ESTA-søknad for å kunne dra nytte av en visumfri reise.

Om kandidaten

  • Alle som planlegger å reise til USA må sende inn en ESTA-søknad.
  • Alle svar må gis på engelsk.
  • Felt merket med stjerne er obligatorisk.

Passdetaljer

En passport sample 28122

Please make sure the Last name(s) are exactly as shown on your passport

Please make sure the Given name(s) are exactly as shown on your passport

Legg til feltLegg til felt

ANNET STATSBORGERSKAP

Legg til felt

GE-MEDLEMSSKAP


Legg til felt

OM FORELDRE


DIN KONTAKTINFORMASJON

Legg til felt


INFORMASJON OM DIN ARBEIDSPLASSNår din ESTA-søknad er sendt inn, bør det ikke ta mer enn tre til fem dager før all informasjon er kontrollert og det besluttes om du innvilges en reiseautorisasjon. Dette avhenger av antallet søknader som er innsendt og detaljene i informasjonen du har sendt inn.

Dersom du er statsborger i et av Visa Waiver-landene og all informasjon er oppdatert bør det ikke ta mer enn to dager å få en godkjennelse.

Denne spesifikke ESTA-søknaden for reiser til USA, er tilrettelagt for å samle bare den mest relevante informasjonen om personer som planlegger å reise til USA.

All informasjon innsendt via dette skjemaet vil kun bli benyttet av amerikanske myndigheter for å foreta en beslutning om innvilgning av reiseautorisasjon. Ingen informasjon blir behandlet av tredjepart eller for noen annen grunn.

Dersom din søknad innvilges og du mottar reiseautorisasjon til USA, vil din ESTA-autorisasjon være gyldig i to år eller inntil passets utløpsdato. Innenfor denne toårsperioden kan du reise til USA flere ganger. Hver reise kan ikke vare lenger enn 90 dager. Men det er viktig å huske at grensekontrollen har rett til å nekte deg innreise til USA dersom de mistenker at du benytter din ESTA-autorisasjon til andre formål enn ferie, transitt eller forretninger.

Når du reiser under betingelsene for Visa Waiver-programmet er det viktig å være klar over at trenger du ikke et ordinært visum. Isteden må du benytte ESTA-søknaden over.

Men, Electronic System for Travel Authorisation kan bare benyttes når reisen til USA varer i mindre enn 90 dager og hensikten med oppholdet er ferie, transitt eller forretninger. I alle andre situasjoner må du søke om et visum og ESTA vil ikke være gyldig.

For å unngå svindel bør du kun benytte pålitelige søknadsskjemaer som bare krever den mest sentrale personinformasjonen for innsending.

Søknader for å reise under Visa Waiver-programmet kan også fylles inn av foreldre eller foresatte til barn, for å sende inn deres informasjon før avreise til USA. Du finner mer informasjon om ESTA-søknad i vår seksjon for ofte stilte spørsmål eller så kan du lese mer om de forskjellige spørsmålene knyttet til ESTA i vår blogg.