Ofte Stilte Spørsmål

 1. HVA ER ESTA?

  ESTA står for Electronic System for Travel Authorization som er en søknad som erstatter visum for statsborgere fra VWP-land som reiser til USA. Når en ESTA er godkjent er den gyldig for to år eller inntil passets utløpsdato.

  Søknaden gir innbyggere i VWP-land anledning til å oppholde seg i USA i 90 dager uten å søke om visum.

  Du kan lese mer om ESTA her.

 2. HVA ER VISA WAIVER-PROGRAMMET?

  Visa Waiver-programmet tillater at statsborgere fra enkelte land som reiser til USA eller benytter landets til gjennomreise kan gjøre det uten å søke om visum. Men dersom du er statsborger i et av VWP-landene og reiser til USA med fly eller sjøveien, må du søke om ESTA.

  I henhold til programmet kan statsborgere fra VWP-land oppholde seg i USA eller benytte landet for gjennomreise i inntil 90 dager.

  Du kan lese les mer om VWP her.

 3. HVEM TRENGER ESTA?

  ESTA er bare gyldig for statsborgere fra land som omfattes av VWP og når reisen til USA skjer med fly eller sjøveien. ESTA tillater statsborgere fra VWP-land å reise til USA for forretninger, feriereise eller gjennomreise i en periode på 90 dager og erstatter behovet for å søke om visum.

 4. HVA ER ET VWP-land?

  VWP står for Visa Waiver Program som innebærer at statsborgere fra et antall av spesielt utvalgte land kan reise til USA på gjennomreise, turisme eller forretninger i inntil 90 dager uten å søke om visum.

  For tiden utgjør VWP-landene:

  Andorra; Australia; Østerrike; Belgia; Brunei; Chile; Tsjekkia; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Tyskland; Hellas; Ungarn; Island; Irland; Italia; Japan; Sør-Korea; Latvia; Liechtenstein; Litauen; Luxembourg; Malta; Monaco; Nederland; New Zealand; Norge; Portugal; San Marino; Singapore; Slovakia; Slovenia; Spania; Sverige; Sveits; Taiwan; Storbritannia.

 5. HVOR LENGE ER ESTA GYLDIG?

  En ESTA-godkjenning er gyldig inntil utløpsdatoen for passet til ESTA-innehaveren eller i to år fra godkjenningen av ESTA dersom passet utløper mer enn to år fra godkjenningen av ESTA.

  Under en reise har du anledning til å oppholde deg i USA i inntil 90 dager med et gyldig ESTA.

  Dette innebører at innenfor perioden du har et gyldig ESTA, i de fleste tilfeller, vil du kunne reise til USA flere ganger i perioder av opptil 90 dager.

 6. HVORDAN KAN JEG SJEKKE OM MIN ESTA ER GYLDIG?

  For å sjekke status på ESTA fyll ut denne skjema og du vil motta detaljert informasjon om ditt ESTA. Dersom din ESTA er utløpg må du søke om et nytt ESTA for å reise til USA.

 7. TRENGER JEG ET ESTAS DERSOM JEG HAR VISUM?

  Dersom du er statsborger i ett av VWP-landnee og reiser til USA over land, trenger du ikke å søke om ESTA. Men derso du reiser over sjø eller ankommer med fly, må du søke om ESTA.

  Dersom du har visum som fastslår at du ikke er statsborger i et VWP-land, trenger du ikke søke om ESTA.

 8. HVA ER ESTA GRUPPESØKNAD?

  ESTA gruppesøknad gjør det mulig for en enkeltperson å søke om ESTA for opptil 50 personer gjennom en enkelt ESTA-betaling.

  Personene i gruppen må ikke reise sammen, men et unikt ID-nummer brukes for å identifisere alle gruppens deltakere.

 9. NÅR BØR DU SØKE OM ESTA?

  En ESTA kan søkes om når som helst før reisen til USA, men det anbefales å søke om ESTA minst 72 timer før ombordstigning ved reise til USA.

  Det tar vanligvis bare noen minutter å få svar på om søknaden din godkjennes eller avslås. Men ved å søke minst 72 timer før reisen starter anbefales for å unngå problemer med at dokumentasjonen ikke godkjennes i tide.

 10. HVA ER FORSKJELLEN PÅ ESTA-SØKNAD OG VISUM?

  Visum og ESTA er ikke det samme ved innreise til USA!

  ESTA er bare gyldig for USA-besøkende som er statsborgere i et av VWP-landene og som derfor ikke trenger å søke om visum for å reise til USA for en periode under 90 dager.

  Dersom du ikke er statsborger i et VWP-land, kan du ikke søke ESTA og du må søke om visum til USA.

 11. HVOR LANG TID TAR DET Å FYLLE UT EN ESTA-SØKNAD?

  Dersom du har all nødvendig informasjon for å fylle ut en ESTA-søknad, burde ikke søknadsprosessen ta mer enn ti til tjue minutter. ESTA godkjennes innen noen minutter, men det er sterkt anbefalt å søke om ESTA minst 72 timer før avreise til USA.

 12. NÅR TRENGER JEG VISUM?

  ESTA er ikke gyldig for deg og du trenger visum dersom du ikke er statsborger i et av VWP-landene.

  I noen tilfeller, selv om du er statsborger i et VWP-land, trenger du å søke om visum dersom du:

  • Reiser til USA med andre formål enn turisme, forretninger eller gjennomreise;
  • Du skal søke om ikke-imigrantvisum dersom du tror at noen av reglene i Immigrasjons og nasjonalitetslovens gjøres gjeldende for deg;
  • Planlegger å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager;
  • Du ankommer USA med et flyselskap som ikke har undertegnet Visa Waiver-programmet
 13. NÅR TRENGER JEG TURIST/FORRETNINGSVISUM FOR REISER TIL USA

  Reisende som ønsker innreise til USA må ha et ikke-imigrantvisum for en definert periode. Statsborgere fra land omfattet av Visa Waiver-programmet kan få tillatelse til innreise i USA ved å benytte det visumfrie programmet. Dersom du planlegger å benytte det visumfrie programmet, må du ha mottatt og fått godkjent en Electronic System for Travel Authorization (ESTA) før innreise til USA.

  Dersom du ikke kvalifiserer for det visumfrie programmet, kan du søke for et ikke-imigrant besøksvisum B1/B2 dersom:

  • Hensikten med reisen er forretninger (B1)
  • Hensikten med reisen er fornøyelse eller medisinsk behandling (B2)

  B-1 visum utstedes vanligvis når hensikten med besøket i USA er å delta på seminarer og konferanser, møter med forretningsforbindelser, samt inngåelse av kontrakter og avtaler.

  B-2 visum utsedes vanligvis når hensikten med besøket i USA er fornøyelse, medisinsk behandling, besøk hos venner og familie eller detakelse i sosiale sammenkomster.

  Dersom du trenger å søke om (B1/B2) visum, vennligst kontakt nærmeste amerikanske ambassade.

 14. HVILKE LAND OMFATTES AV VISA WAIVER-PROGRAMMET?

  Andorra, Australia, Østerrike, Belgia, Brunei, Chile, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas. Ungarn, Island, Irland, Italia, Japan, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Malta, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Taiwan, Storbritannia.

 15. GIR ESTA-GODKJENNING GARANTI FOR INNREISE TIL USA?

  I henhold til Electronic System for Travel Authorization (ESTA), har du rett til å reise til USA. Ved ankomst til USA, vil en representant for toll og grensekontrollen undersøke deg og avgjøre om du får innvilget innreise.

 16. MÅ JEG SØKE OM ESTA I GOD TID FØR AVREISE TIL USA?

  Du kan søke om ESTA når du selv ønsker, men det anbefales at du sender søknad senest 72 timer før avreise til USA.

 17. KAN JEG SENDE INN ESTA-SØKNAD PÅ NYTT DERSOM DEN BLIR AVSLÅTT?

  Dersom noen av forholdene dine har endre seg, kan du sende en ny søknad om ESTA etter ti dager. Dersom du har innlevert falsk informasjon i din ESTA-søknad, vil du miste din rett til å reise under det visumfrie programmet for alltid.

 18. HVA SKAL JEG GJØRE OM MIN ESTA-SØKNAD BLIR AVSLÅTT?

  Dersom du ikke kvalifiserer for det visumfrie programmet ESTA, kontakt nærmeste amerikanske ambassade eller konsulat og søk om ikke-imigrantvisum B1/B2.

 19. HVA ER GEBYRET FOR ESTA-SØKNADEN?

  Den amerikanske regjeriges krever $21.00. Vår serviceavgift inkluderer myndighetenes gebyr.

 20. KAN JEG GJØRE ENDRINGER PÅ ESTA-SØKNADEN ETTER INNSENDING?

  Du kan endre reiseruteinformasjon i søknaden du har sendt inn. ESTAs søknadssystem tillater oppdatering av reisedata. Du trenger ikke å bestille flybilletter og hotell før søknad om ESTA.

 21. MÅ JEG FYLLE UT EN 94W-TILLATELSE DERSOM JEG HAR MOTTAT ESTA?

  Siden innføringne av ESTA-programmet er det ikke nødvendig å fylle ut 94W-tillatelsen dersom du ankommer USA med fly eller sjøveien; Dataene registreres elektronisk nå.

 22. ER DET NØDVENDIG Å HA MED EN KOPI AV ESTA-SØKNADEN TIL FLYPLASSEN?

  I henhold til amerikanske lover er det ikke nødvendig å medbringe en kopi av ESTA-tillatelsen for å kunne reise under Visa Waiver-programmet. Det er likevel nødvendig å beholde en kopi i ditt arkiv. Noen flyselskap kan kreve at du medbringer en utskrift. Dersom du har glemt ditt ESTA-søknadsnummer, kan du finne søknaden ved å legge inn søkers navn, fødselsdato, passnummer og utstederland på ESTA-nettsiden.

 23. HVA ER KRAVET TIL PASS FOR Å KUNNE REISE UNDER VISA WAIVER -PROGRAMMET?

  Kravene for Visa Waiver-programmet er:

  • Passet må være elektronisk med en digital brikke som inneholder biometrisk informasjon om passinnehaveren;
  • Det bør inneholde en maskinlesbar sone på den biografiske siden;
  • Taiwanske passinnehavere må brine med seg passnummer og personlig identifikasjonsnummer (PIN);
  • Det er et unntak fra 1. juli 2009; Visa Waiver programlands midlertidige pass og nødpass må være elektroniske.
 24. ER DET MULIG Å REISE MED MEDISINSKE INSTRUMENTER SOM SPRØYTER OG OKSYGENTANKER?

  Medisin bør oppbevares i originalforpaknig med doktorens resept skrevet på beholderen. Det er et krav om at du bare bringer medisin til privat bruk og at beholdningen ikke varer mer enn 90 dager. Dersom medisinen ikke oppbevares i originalforpakning må du medbringe en kopi av resepten eller et brev fra lege. All medisin som medbringes til USA må følges av leges resept. FDA har mandat til legemiddelinnleggelser. Eventuelle spørsmål om medbringelse av spesifikke farmasøytiske materialer til USA besvares av FDA, Divisjonen for importoperasjoner og politikk, på (301) 796-0356. For innreise med instrumenter som oksygentank eller elementer som kan være en trussel mot sikkerheten må man ha reseptbrev fra lege. For mer informasjon om tilleggskrav, kontakt Transportation Security Administration.

 25. HVORDAN GJØR JEG ENDRINGER I ESTA-SØKNADEN?

  Dersom den biometriske informasjonen om passet, for eksempel, navn eller kjønn, eller fødselsdato, utløpsdato eller statsborgerskap inneholder feil, må du sende inn en ny søknad eller søke på nytt for å korrigere slike feil. Dette vil bare være mulig dersom din tidligere søknad ble godkjent.

 26. ER DET MULIG Å SØKE OM ESTA FOR MITT BARN?

  Ja. Barn som følges eller reiser alene må ha sitt eget ESTA før avreise til USA, dersom de er statsborgere av et visa waiver-land. Du må kjenne reglene for ESTA på vegne av dine barn og besvare spørsmål ærlig som forsørger. Barn er påkrevd å ha med sitt eget, gyldige pass for å kvalifisere for ESTA. Barns pass er ikke godkjent for ESTA med mindre de er utskrevet før 26. oktober 2006. Dokumentet må innfri kravene til Visa Waiver-programmet.

 27. VIL MIN ANKOMST BLI PÅVIRKET DERSOM MITT ESTA UTLØPER ETTER ANKOMST TIL USA?

  Nei. Din ankomst blir ikke påvirket, men du må fornye din ESTA for å reise tilbake til USA etter ankomst.

 28. ER SYKDOM SOM FORKJØLELSE ELLER INFLUENSA ANSETT SOM EN SMITTSOM SYKDOM I USA?

  Mange smittsomme sykdomer er ikke til hinder for å reise til USA under Visa Waiver-programmet. Dersom du har noen av de smittsomme sykdommene under, bør de opplyse om dette i din søknad. Etter behandling kan du opplyse om at du er frist, selv om du vil trenge bevis for at du ikke er smittefarlig.

  Under er de smittsomme sykdommene som vurderes:

  • Chancroid
  • Gonore
  • Granuloma
  • Leprosi
  • Lymfogranulom
  • Syfilis (smittsom fase)
  • Tuberkulose (aktiv)
 29. HVOR SIKKER ER MIN KREDITTKORTINFORMASJON?

  ESTA-systemet beholder ingen informasjon etter at transaksjonen har funnet sted.

 30. HVOR LENGE ER MITT ESTA GYLDIG?

  Reiseautorisasjon er normalt gyldig i to år fra utstedelsesdato eller til passet utløper, avhengig av hva som skjer først, dersom det ikke trekkes tilbake. Skjermen vil alltid vise utløpsdato for reiseautorisasjonen. ESTA-godkjenning tillater flere reiser under en periode på to år eller inntil passet utløper.

  Etter å ha mottat ESTA reiseautorisasjon trenger du ikke å søke gjentatte ganger under gyldighetsperioden. Innehhav av ESTA gir ingen garanti for opphold i to år, men tillater opphold under Visa Waiver-programmets reglement.

  Du kan oppholde deg i USA i 90 dager eller mindre. Dersom du ønsker å forlenge oppholdet, må du søke et visum ved den amerikanske ambassaden. Endring av navn, statsborgerskap eller kjønn eller anskaffelse av et nytt pass krever at du søker om ny reiseutorisasjon, Det gjelder også dersom noen av svarene på noen av de obligatoriske spørsmålene til Visa Waiver-programmet endrer seg.

 31. HVORDAN FORNYER JEG ET ESTA?

  Dersom ditt ESTA er utløpt, kan du søke på nytt ved å sende inn en ny søknad her.

  Allerde inngitte tillatelser kan ikke forlenges. Du trenger ikke å vente til din ESTA er utløpt, du kan søke når som helst før utløpsdato. Dersom du mottar en melding om “En gyldig, godkjent søknad med mer enn 30 dagers gyldighet er funnet for dette passet”, innsending av denne søknaden vil kreve betaling for søknaden og vil kanselere den eksisterende søknaden. Du må da starte din nye søknad.

 32. HVA ER HENSIKTEN MED Å OPPGI MIN ANSATTINFORMASJON?

  I henhold til paragraf 214b i immigrasjon og nasjonalitetsloven, må personer vise at de ikke planlegger å integrere til USA og at de er kvalifisert for besøksstatus.

 33. MÅ JEG HA REISEPLANER FOR Å SØKE OM ESTA?

  Nei. Du trenger ikke å ha reiseplan på det tidspunktet du søker, men du trenger et amerikansk kontaktpunkt. Du vil bli avkrevd adressen til stedet du kommer til å oppholde deg under opphold i USA for å kunne fullføre søknaden. Dersom det er flere steder du kommer til å besøke, kan du legge inn adressen til det første stedet du besøker.

 34. NÅR SKAL JEG SØKE VISUM ISTEDENFOR EN ESTA?

  Du kan søke om visum istedenfor ESTA dersom: You wish to arrive in the US aboard non signatory air carrier;

  • Du ønsker å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager;
  • Du reiser til USA for andre hensikter enn korte turist- eller forretningsbesøk;
  • Du antar at noen av grunnene for avvisning etter immigrasjon og nasjonalitetsloven vil komme til anvendelse for deg.
 35. JEG HAR DOBBELT STATSBORGERSKAP OG MITT IKKE-VISA WAIVER-PASS ER UTLØPT ELLER JEG HAR IKKE PASS FRA DET LANDET

  Dersom du har flere pass, legg inn detaljene fra det nyeste passen selv om det er utløpt. Doble statsborgere som ikke har pass fra andre land, skal velge landet fra nedtrekkslisten uten å legge inn passportnummer.

 36. HVA SKJER DERSOM EN VISA WAIVER PROGRAMSØKER ANSES SOM UGYLDIG?

  Reisede som søker, men blir avvist i USA under Visa Waiver-programmet blir returnert til opprinnelseslandet eller tredjeland der han har en tur/returbillett ombord på transportøren som den reisende ankom USA med og senere nektet adgang.

 37. SKAL SØKNADEN LEVERES PÅ ENGELS SELV OM DEN REISENDES TASTATUR IKKE SKRIVER ENGELSK?

  Søknader til ESTA må gjennomføres på Engelsk og datamaskinen som benyttes må konfigureres for amerikansk engels med tilpassede fonter for tastaturinntasting. Dersom operativsystemet er Microsoft Windows 95 eller nyere, kan du se på nettstedet for Konversasjonsutveksling for datamaskinkonfigurasjon.

  Dersom datamaskinen ikke støtter Windows-operativsystemet, kan du søke hjelp fra operativsystemleverandøren eller lese dokumentasjonen.