Hva er ESTA?

Statsborgere i land som er en del av Visa Waiver programmet trenger ikke å søke om visum for å få innreisetillatelse til USA, de trenger kun å få godkjent en ESTA søknad.

ESTA er forkortelsen for Electronic System for Travel Authorization, på norsk kalt Elektronisk System for Reiseautorisasjon, hvis godkjenning gir tillatelse til innreise til USA som en del av Visa Waiver programmet. Dette systemet slår fast at hver enkelt reisende er godkjent for innreise til USA. ESTA systemet vurderer også om kandidaten utgjør en risiko for det Amerikanske folks sikkerhet og rettigheter.

Når du har mottatt godkjenning på din ESTA søknad, er du berettiget til å benytte deg av fly eller båt for å ankomme USA på bakgrunn av Visa Waiver programmet.

Dersom den reisende har et gyldig visum for innreise til USA, har han/hun rett til innreise til USA basert på dette visumet. En ytterligere ESTA godkjenning er da ikke nødvendig.

Siden 12. januar 2009, har godkjenning av en ESTA søknad vært et obligatorisk krav før innreise til USA for alle statsborgere fra land som er en del av Visa Waiver programmet. Dersom du har fått godkjent din ESTA søknad og planlegger innreise til USA med båt eller fly, trenger du ikke å fylle ut det grønne skjemaet I-94W.

En godkjent ESTA søknad er gyldig i to (2) år, eller inntil gyldighetsdatoen på passet ditt er utgått. Med en godkjent ESTA søknad har du rett til å oppholde deg i USA i inntil nitti (90) dager etter innreise.