Hva er forskjellen på Esta-søknad og Visum?

ESTA-godkjenning er ikke et visum. I situasjoner der det kreves et amerikansk visum innfrir ikke ESTA kravene til lover og regler.

Dersom den reisende har et gyldig visum til USA, kan han eller hun få innvilget innreise til USA på bakgrunn av dette visumet og trenger derfor ingen ekstra ESTA-godkjenning.

ESTA står for Electronic System for Travel Authorisation, som er en helt annen form for reiseautorisasjon enn visum eller noen av visumtypene.

Dette innebærer at du må definere din reiseplan før du reiser til USA og søke om en ESTA eller et visum.

For det første, er det svært viktig å vite at bare statsborgere fra land som omfattes av Visa Waiver-programmet kan søke om ESTA og reise til USA visumfritt. Dersom du ikke er sikker på hva Visa Waiver-programmet er og hvilke land som er omfattet i programmet, bør du lese mer om VWP for å finne det ut.

Dersom du ikke er statsborger i ett av Visa Waiver-landene, kan du ikke søke om ESTA. Det betyr at du må søke om et vanlig visum.

Men, dersom du er statsborger i ett av VWP-landene skal du søke om ESTA når du reiser til USA.

Du bør huske på at selv om du har rett til en ESTA-autorisasjon, finnes det fortsatt noen regler som må innfris for at du skal kunne reise visumfritt til USA. Dette er regler som gjelder for VWP.

For å kunne reise til USA med en ESTA-autorisasjon, må ikke oppholdet ditt overstige 90 dager. I tillegg må formålet med reisen til USA være fornøyelse, forretninger eller gjennomreise. Du må også ankomme USA med fly eller via sjøveien!

Fra ESTA-søknaden er godkjent er den gyldig i to år eller inntil passet ditt utløper, avhengig av hvilket tilfelle som inntreffer først.

Innenfor disse to årene kan du reise til USA så mange ganger du ønsker. Men hvert besøk kan ikke vare mer enn 90 dager.

Dersom den amerikanske grensekontrollen mistenker at du benytter din ESTA-autorisasjon for andre formål enn fornøyelse, forretninger eller gjennomreise, kan du bli nektet adgang til USA.

Dette innebærer at selv med en gyldig ESTA-autorisasjon er det ikke alltid garantert at du får slippe inn i USA!