Pytania we wniosku ESTA: o co zostaniesz zapytany i dlaczego

Skoro tu jesteś, to prawdopodobnie już wiesz, że potrzebujesz zezwolenia ESTA.

Tak, może to być denerwujące i nikt nie lubi biurokracji podróżniczej, ale trzeba to zrobić. A sam fakt, że czytasz ten artykuł, oznacza, że już sam sobie ułatwiłeś ten proces!

Czytaj dalej, aby zapoznać się z pytaniami ESTA, które zostaną Ci zadane (oraz dlaczego), abyś mógł się do nich przygotować.

USA Flag

Co to jest ESTA?

ESTA to Elektroniczny System Autoryzacji Podróży i jednocześnie nazwa zezwolenia, które jest niezbędnym dokumentem dla obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), którzy chcą podróżować do Stanów Zjednoczonych. ESTA umożliwia podróżowanie bez konieczności pełnego ubiegania się o wizę, co oszczędza każdemu dużo czasu i pieniędzy.

Zezwolenie jest ważne przez 2 lata od daty jego wydania lub do daty wygaśnięcia paszportu - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, oznacza to, że w tym dwuletnim okresie możesz podróżować do USA wielokrotnie, jednak pobyt nie może być dłuższy niż maksymalnie 90 dni.

Istnieje kilka wyjątków, na przykład:

 • Jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo lub spędziłeś czas w Iraku, Iranie, Syrii lub Sudanie (od 1 marca 2011 r.),
 • Jeśli planujesz przebywać w USA przez ponad 90 dni,
 • Jeśli powodem podróży są studia, płatna praca lub wydarzenia/zawody sportowe,
 • Jeśli podróżujesz drogą lądową.

Dowiedz się więcej na temat tych wyjątków tutaj.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś obywatelem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), zezwolenie ESTA ma na celu ułatwienie podróży do USA.

Dostarcza ono wystarczających informacji dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby ustalić, czy stanowiłbyś zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w USA, czy Twoje podróże są uczciwe lub czy masz zamiar zostać lub pracować nielegalnie.

Większość osób nie będzie miała z uzyskaniem zezwolenia żadnych problemów, a proces jest rzeczywiście o wiele prostszy niż ubieganie się o wizę!

Większość wniosków ESTA jest zatwierdzanych w około 20 minut.

Jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się zastosowanie okresu poprzedzającego podróż wynoszącego co najmniej 72 godziny, aby uniknąć stresu robienia czegoś na ostatnią chwilę. Pamiętaj, że bez ważnego zezwolenia ESTA nie będziesz mógł wejść na pokład żadnego ze środków transportu!

PLANUJESZ PODRÓŻ DO USA?


Najlepiej złożyć wniosek o wydanie zezwolenia ESTA już dziś - zanim dokonasz jakichkolwiek ustaleń dotyczących podróży.

Złóż wniosek o ESTA

Jakie pytania zostaną mi zadane podczas składania wniosku o ESTA?

Bardzo dobre pytanie. Cieszymy się, że pytasz!

Szczęśliwie dla Ciebie – jesteś w dobrym miejscu, aby się nieco dowiedzieć.

Szersze kategorie pytań w kwestionariuszu ESTA obejmują zagadnienia/informacje takie jak:

 • Dane Twojego paszportu
 • Data, miejsce i kraj Twojego urodzenia
 • Dane dotyczącego innego obywatelstwa (jeśli istnieje)
 • Imiona Twoich rodziców
 • Twoje dane kontaktowe
 • Dane dotyczące Twojego miejsca zatrudnienia/pracodawcy
 • Informacje na temat podróży (cel itp.)
 • Dane kontaktowe w razie nagłych wypadków
 • Pytania kwalifikacyjne

Przyjrzyjmy się sprawie bardziej szczegółowo

Pod warunkiem, że spełniasz podstawowe wymagania kwalifikacyjne, najczęstszą przyczyną odmowy ESTA są błędy popełnione podczas procesu aplikacyjnego.

Dlatego bardzo uważaj i najlepiej podwójnie (a nawet potrójnie) sprawdź ewentualne literówki lub niekompletne pola w dowolnym pytaniu ESTA. Szczególnie ważne jest, aby Twoje imię było wpisane dokładnie tak, jak widnieje w paszporcie.

Dane Twojego paszportu

Na dane te składają się: Twoje pełne imię i nazwisko (w tym drugie imię), płeć wymienione w paszporcie oraz numer paszportu.

Należy również podać datę wydania paszportu, datę jego wygaśnięcia oraz kraj, w którym został wydany.

Twoja data urodzenia, miejsce urodzenia oraz kraj urodzenia

W tej samej kategorii danych paszportowych znajduje się także data urodzenia, miasto urodzenia i kraj urodzenia.

Dodatkowe obywatelstwo

Jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo w innym kraju niż kraj paszportu, musisz to również zgłosić. Wynika to z faktu, że USA nie przyznają ESTA osobom o podwójnym obywatelstwie z Syrii, Sudanu, Iraku lub Iranu.

Musisz również zadeklarować, czy kiedykolwiek wydano Ci dowód tożsamości z innego kraju niż z kraju wymienionego w paszporcie, z którym ubiegasz się o wydanie zezwolenia.

Jeśli jesteś obecnie - lub kiedykolwiek byłeś - obywatelem innego kraju, zostaniesz zapytany, jak zostałeś obywatelem tego kraju.

Zostaniesz również zapytany, czy jesteś członkiem CBP (CBP Global Entry Program). Jeśli tak, musisz podać numer członkowski lub PASS ID. Członkowie tego programu mogą przejść przez imigrację za pośrednictwem automatycznego kiosku na niektórych lotniskach w USA.

Imiona Twoich rodziców

Należy podać pełne imiona i nazwiska rodziców, które wymienione są w paszporcie.

Jeśli nie znasz tych informacji, możesz wpisać „UNKNOWN” (NIEZNANE).

Twoje dane kontaktowe

Ta sekcja wymaga podania adresu zamieszkania w kraju ojczystym.

Składa się z dwóch linii adresu: miasta, województwa/regionu i kraju.

Wymaga również podania numeru telefonu i adresu e-mail, który służyć będzie do komunikowania się z Tobą w sprawie wyniku ESTA.

Będziesz także musiał podać swój stan cywilny - bez względu na to, czy jesteś singlem, czy jesteś po ślubie lub czy z kimś mieszkasz.

Dane dotyczące zatrudnienia/pracodawcy

Ta sekcja wymaga podania informacji dotyczących Twojego zatrudnienia. Chodzi informacje o Twoim obecnym lub ostatnim pracodawcy.

Dane te obejmują: nazwę stanowiska, nazwisko pracodawcy, adres i numer telefonu.

Informacje te mają częściowo na celu upewnienie się, że zamierzasz opuścić USA pod koniec 90-dniowego pobytu w celu powrotu do zatrudnienia. Jeśli nie posiadasz obecnego zatrudnienia, może być konieczne okazanie dowodu dalszej podróży lub biletu powrotnego przy imigracji.

Informacje na temat Twojej podróży

To pytanie dotyczy tego, czy Twoja ESTA ma służyć do celów tranzytowych w drodze do innego miejsca docelowego, czy nie. Jeśli Twoje zezwolenie jest przeznaczone do celów tranzytowych, będziesz musiał podać kraj będący miejscem dalszej podróży.

Musisz również podać dane kontaktowe dotyczące pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zwykle jest to adres hotelu i numer telefonu.

Istnieją dwa dość podobne pytania: punkt kontaktowy w USA i adres podczas pobytu w USA. W większości przypadków możesz użyć tych samych informacji w obu polach.

Zostaniesz również zapytany, z którego lotniska lub miasta wyruszysz w podróż.

Dane do kontaktu w razie nagłych wypadków

W tym miejscu musisz podać dane kontaktowe najbliższej rodziny. Obejmuje to pełne imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

man sitting in airport

Pytania kwalifikacyjne

Te pytania zostały opracowane w celu skutecznego profilowania użytkownika w oparciu o prawdopodobieństwo, że może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa USA i bezpieczeństwa publicznego. Są to pytania, które dostarczają Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji potrzebnych do zatwierdzenia lub odmowy wydania zezwolenia ESTA.

Występują w postaci pól z odpowiedziami Tak/Nie i są następujące:

 1. Czy cierpisz na zaburzenia fizyczne lub psychiczne; czy zażywasz narkotyki lub jesteś osobą uzależnioną; lub czy masz obecnie jedną z następujących chorób (choroby zakaźne są określone zgodnie z sekcją 361 (b) ustawy o publicznej służbie zdrowia): cholera, błonica, gruźlica zakaźna, dżuma, ospa, żółta gorączka, wirusowe gorączki krwotoczne, w tym Ebola , Lassa, Marburg, krymsko-kongijska, ciężkie ostre choroby układu oddechowego, które mogą być przenoszone na inne osoby i mogą powodować śmierć?
 2. Czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany lub skazany za przestępstwo, które spowodowało poważne szkody materialne lub poważne obrażenia innej osoby lub organu rządowego?
 3. Czy kiedykolwiek naruszyłeś jakiekolwiek prawo związane z posiadaniem, zażywaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków?
 4. Czy starasz się zaangażować w działalność terrorystyczną, szpiegostwo, sabotaż lub ludobójstwo?
 5. Czy kiedykolwiek popełniłeś oszustwo lub wprowadziłeś w błąd siebie lub innych w celu uzyskania wizy lub pomocy innym w uzyskaniu wizy lub wjazdu do Stanów Zjednoczonych?
 6. Czy obecnie poszukujesz pracy w Stanach Zjednoczonych, czy byłeś wcześniej zatrudniony w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej zgody rządu USA?
 7. Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wydania wizy amerykańskiej, o którą ubiegałeś się z obecnym lub poprzednim paszportem, czy odmówiono Ci wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub wycofałeś swój wniosek o przyjęcie w amerykańskim porcie wjazdu?
 8. Czy kiedykolwiek przebywałeś w Stanach Zjednoczonych dłużej niż przez okres przyznany Ci przez rząd USA?
 9. Czy podróżowałeś lub byłeś w Iraku, Syrii, Iranie, Sudanie, Libii, Somalii lub Jemenie w dniu 1 marca 2011 r. lub później?

Te pytania są dość dokładne, więc jeśli odpowiesz TAK na którekolwiek z nich, najprawdopodobniej nie będziesz mógł wjechać na terytorium USA.

Jeśli nie odpowiesz na którekolwiek z pytań zgodnie z prawdą, najprawdopodobniej Twoje wnioski zostaną odrzucone w przyszłości.

Opcjonalne pytanie dotyczące mediów społecznościowych

To pytanie jest stosunkowo nowym dodatkiem do Kwestionariusza ESTA i jest interesujące.

W rzeczywistości jego dodanie było dość kontrowersyjne ze względu na potencjalne problemy związane z prywatnością. Na pytanie składa się z rozwijana lista, w której możesz wybrać, które opcje Cię dotyczą.

Są to: ASKfm, Facebook, Flickr, GitHub, Google+, Instagram, JustPaste.it, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Vine, VKontakte (VK), YouTube i „Inne”.

Następnie zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika dla każdego posiadanego profilu.

Głównym powodem stworzenia tego pytania było wykrycie dodatkowego terroryzmu mającego miejsce w mediach społecznościowych, ponieważ media te były wykorzystywane w przeszłości w związku z koordynacją ataków terrorystycznych. Jeśli na Twoich platformach społecznościowych pojawi się jakikolwiek link lub sympatyzujesz z grupami terrorystycznymi, Twój wniosek o zezwolenie na wjazd do USA może zostać odrzucony.

Jednak fakt, że to pytanie jest opcjonalne, a dodatkowy czas potrzebny każdej osobie na udzieleni odpowiedzi, jeśli posiada wiele kont, sprawia, że ludzie zaczynają zastanawiać się, ile osób będzie się tym przejmować, a co za tym idzie - jak naprawdę skuteczna jest ta strategia.

Chociaż Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził, że nie odmówi wjazdu komuś na podstawie tego, że nie podał swoich danych w mediach społecznościowych, wiele osób zdecyduje się odpowiedzieć na to pytanie, by znaleźć się po „bezpieczne stronie” i uniknąć dodatkowych pytań od służb imigracyjnych.

Jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na to pytanie, Twoje dane będą przechowywane przez 3 lata, a następnie przechowywane w archiwach przez dodatkowe 12 lat. W tym czasie organy ścigania mogą uzyskać do niego dostęp i udostępniać je innym krajom, jeśli uznają to za stosowne.

Niemniej jednak pytanie istnieje, więc teraz, gdy jesteś uzbrojony w te informacje, możesz wybrać, czy na nie odpowiesz!

PLANUJESZ PODRÓŻ DO USA?


Najlepiej złożyć wniosek o wydanie zezwolenia ESTA już dziś - zanim dokonasz jakichkolwiek ustaleń dotyczących podróży.

Złóż wniosek o ESTA

Etap końcowy

Po wypełnieniu wszystkich pytań we wniosku ESTA zostaniesz poproszony o podpisanie zrzeczenia się praw do odwołania, co oznacza, że nie będziesz mieć możliwości odwołania się od decyzji podjętych w sprawie Twojego wniosku ESTA.

Będziesz także musiał oświadczyć, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z najlepszą wiedzą i przekonaniem jakie posiadasz. Brak podpisu będzie skutkować odrzuceniem wniosku o wydanie zezwolenia.

Po zakończeniu aplikacji otrzymasz na adres e-mail potwierdzenie statusu ESTA.

W dniu podróży musisz upewnić się, że podróżujesz z tym samym paszportem biometrycznym, który uwzględniłeś we wniosku o wydanie ESTA. Dobrym pomysłem jest posiadanie wydrukowane zezwolenia ESTA, choć linia lotnicza powinna mieć automatyczny dostęp do tego.

USA map

Jak mogę aplikować o ESTA?

Teraz, gdy pytania dotyczące ESTA są już jasne, warto wiedzieć jak właściwie ubiegać się o zezwolenie ESTA?

Dobre wieści! To bardzo łatwe! Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na tej stronie. Pamiętaj jednak, by ukończyć wypełnianie wniosku na co najmniej 72 godziny przed podróżą, celem uniknięcie niedogodności lub stresujących opóźnień.

Czy ESTA gwarantuje wjazd na teren USA?

Nawet w przypadku posiadania ważnego zezwolenia ESTA nadal istnieje szansa, że możesz otrzymać odmowę wjazdu na teren USA. Funkcjonariusze straży granicznej mają prawo odmówić wjazdu osobom ze względu na ich postawę - nawet, jeśli wszystko w ich wniosku jest w porządku.

Z tego powodu ważnym jest, by zachować spokój i okazać szacuek podczas odpowiadania na wszelkie pytania.

Ponieważ większość osób otrzymuje odmowę z powodu błędów we wniosku, takie osoby mogą ponownie złożyć wniosek, uważając, by nie popełnić tego samego błędu. Jeśli jednak istnieje uzasadniony powód odmowy przyznania zezwolenia ESTA, to ponowne zgłoszenie prawdopodobnie nie zmieni tej decyzji.

W takim przypadku konieczne może okazać się wyszukanie możliwości złożenia wniosku o wydanie Wizy, która wymaga podania więcej informacji, ale jednocześnie będzie mogła lepiej zakomunikować Twoją sytuację Służbom Bezpieczeństwa USA.

Podsumowanie

Podsumowując, pytania we wniosku ESTA nie są zbyt obciążające i sam wniosek można dość szybko wypełnić. Musi jednak zostać wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą, najlepiej co najmniej 72 godziny przed odlotem! Aha, i nie zapomnij paszportu biometrycznego!