Kakšna je razlika med ESTA dovoljenjem in Vizumom?

ESTA dovoljenje ni vizum. Vizum za ZDA se pridobiva takrat, ko ESTA dovoljenje ne izpolnjuje zakonskih ali zakonodajnih zahtev.

Če ima potnik veljaven ameriški vizum, lahko vstopi v Združene države Amerike z vizumom, in v tem primeru dodatno ESTA dovoljenje ni potrebno.

ESTA pomeni elektronski sistem za odobritev potovanj, in gre za povsem drugačno vrsto dovoljenja za potovanje, kot je denimo vizum ali katera koli njegova oblika.

Zato je pomembno, da si svoje potovalne načrte, preden oddate vlogo za pridobitev ESTA dovoljenja ali vizuma, natančno zastavite.

V prvi vrsti je potrebno vedeti, da lahko za ESTA dovoljenje zaprosijo samo državljani držav, ki so članice programa Visa Waiver in jim je s tem dovoljeno brezvizumsko potovanje v ZDA. Če niste prepričani, kaj program za odpravo vizumov je, in katere države so v ta program vključene, se o programu za odpravo vizumov bolje podučite.

Če niste državljan ene od držav članic programa za odpravo vizumov (VWP), ne morete zaprositi za ESTA dovoljenje. To pomeni, da boste v primeru potovanje v ZDA morali zaprositi za ustrezno vrsto vizuma.

Če pa ste državljan ene od omenjenih držav članic VWP, pred potovanjem v ZDA oddajte vlogo za ESTA dovoljenje.

Ne pozabite, da četudi ste upravičeni do ESTA dovoljenja, za brezvizumsko potovanje v ZDA še vedno obstajajo določeni predpisi. To so predpisi, ki jih je vzpostavil program za odpravo vizumov.

Če želite v ZDA potovati na podlagi dovoljenja ESTA, vaš čas bivanja na ozemlju ZDA ne sme presegati 90 dni. Vaš namen potovanja mora biti preživljanje prostega časa, sklepanje poslov ali tranzit. Poleg tega morate na ozemlje Združenih držav Amerike pripotovati po zraku ali morju!

ESTA dovoljenje je veljavno dve (2) leti od dneva izdaje ali do poteka obdobja veljavnosti vašega potnega lista, če ta poteče prej.

Znotraj teh dveh let lahko ZDA obiščete večkrat. Vendar pa vsak posamičen obisk ne sme presegati obdobja 90 dni.

Lahko se zgodi, da organ mejne kontrole ZDA domneva, da vaše ESTA dovoljenje uporabljate v kateri koli drug namen, ki je različen od preživljanja prostega časa, sklepanja poslov ali tranzita. V tem primeru vam vstop v ZDA morda ne bo odobren.

To pomeni, da veljavno ESTA dovoljenje ni zanesljivo jamstvo za vstop v ZDA!