Een Amerikaans Visum voor Nederlanders – Het Aanvraagproces

America Statue of Liberty

Een visum aanvragen is vaak het minst leuke onderdeel van een reisplanning.

Voor Nederlanders en Belgen, die nooit eerder buiten Europa zijn geweest, of nooit met een visumaanvraag te maken hebben gehad, kan dit overweldigend en verwarrend zijn.

Zelfs voor mensen, die veel reizen en bekend zijn met verschillende visumaanvraagprocessen, kan de bureaucratie vermoeiend zijn en soms kan het zelfs voelen alsof je tegen een muur aanloopt.

Het aanvragen van een Amerikaans visum is niet anders.

Er bestaat veel verwarring rond het Amerikaanse visum voor Nederlandse en Belgische staatsburgers.

Maar gelukkig vereist het reizen naar de VS voor Nederlandse en Belgische staatburgers geen tijdrovend visumaanvraagproces.

Veel reizigers realiseren zich niet dat een Amerikaans visum niet altijd nodig is en dat ze onder het Visa Waiver Program (VWP) zijn vrijgesteld van standaard visumvereisten.

Het Electronic System for Travel Authorization (Elektronisch systeem voor reistoestemming), bekend als ESTA, zorgt voor een snelle en eenvoudige online aanvraag, waarmee uw reis naar de VS wordt geautoriseerd zonder dat een officieel visum nodig is, op voorwaarde dat u aan bepaalde vereisten voldoet.

Deze ultieme gids laat u kennismaken met ESTA en gaat vervolgens dieper in op situaties waarvoor u waarschijnlijk een visum nodig heeft in plaats van een ESTA.

USA passport

Introductie van de ESTA

Het Visa Waiver Program (visumvrijstellingsprogramma) stelt staatsburgers van 39 landen, waaronder Nederland en België, in staat om de VS maximaal 90 dagen zonder visum te bezoeken voor doeleinden als zaken, doorreis of toerisme, op voorwaarde dat ze via de lucht of over zee reizen. Staatsburgers van deze landen kunnen in plaats van een visum een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) gebruiken om naar de VS te reizen.

ESTA is in 2009 opgericht en is eigenlijk geen echt visum, maar kan worden gezien als een snellere en eenvoudigere versie van een visum. ESTA heeft het reizen vanuit Nederland en België naar de VS veel eenvoudiger gemaakt en betekent dat een bezoek aan de VS niet noodzakelijkerwijs een langdurig visumaanvraagproces hoeft te omvatten.

Dus als u vanuit Nederland of België naar de VS wilt, bijvoorbeeld voor een vakantie en uw reis minder dan 90 dagen duurt, hoeft u mogelijk geen Amerikaans bezoekersvisum aan te vragen!

In plaats daarvan kunt u met de ESTA maximaal 90 dagen in de VS verblijven (op voorwaarde dat u geen betaalde arbeid verricht of een studie gaat volgen). Het enige wat u hoeft te doen, is de eenvoudige online aanvraag in te vullen en de kosten te betalen.

Lees verder om erachter te komen of u voldoet aan de criteria om met een ESTA naar de VS te kunnen reizen.

Vereisten voor de ESTA

Helaas geeft het staatsburgerschap van een land dat deel uitmaakt van het Visa Waiver Program, zoals Nederland of België, u niet automatisch recht op een ESTA-reistoestemming. Er zijn een paar andere vereisten waaraan u moet voldoen om voor een ESTA in aanmerking te komen.

De vereisten van de ESTA zijn onder meer:

 • In het bezit zijn van een e-paspoort (dit betekent dat het paspoort machine leesbaar is en een elektronische chip met uw persoonlijke gegeven bevat).
 • In bezit zijn van een paspoort dat op het moment van de ESTA-aanvraag en tijdens uw verblijf in de VS geldig is.
 • In bezit zijn van een bewijs van een retourvlucht naar huis of een vlucht naar een ander land.
 • Een toegestaan verblijf van maximaal 90 dagen in de VS.
 • Geen betaalde arbeid verrichten of een studie volgen in de VS (dit omvat werken voor de buitenlandse pers, journalistiek en het deelnemen aan professionele sporten).
 • Reizen per vliegtuig of schip naar de VS. (Staatsburgers van VWP-landen, die over land naar de VS reizen, hebben geen ESTA nodig, maar moeten wel een I-94W-formulier invullen.)

Als u aan al deze vereisten voldoet, kunt u meteen doorgaan met het aanvragen van een ESTA zonder het visumaanvraagproces te hoeven doorlopen.

Als u niet aan alle bovenstaande vereisten voldoet, moet u een visum aanvragen, zelfs als u van plan bent de VS voor 90 dagen of minder te bezoeken.

agreement

Hoe vanuit Nederland en België een ESTA aan te vragen

De ESTA kan eenvoudig online worden aangevraagd. Het enige dat u nodig heeft, is uw paspoort en een geldige creditcard of betaalpas voor de betaling. Momenteel bedragen de kosten voor elke nieuwe ESTA-aanvraag USD 14. Afhankelijk van de website waar u de aanvraag indient, kunnen er extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het ESTA-aanvraagformulier vraagt om elementaire persoonlijke informatie, zoals uw naam en contactgegevens, de namen van uw ouders, uw paspoortgegevens en uw geboortedatum. U wordt ook gevraagd naar eventuele strafbare feiten en een eventueel staatsburgerschap van een ander land dat geen onderdeel uitmaakt van het Visa Waiver Program.

Tot slot wordt u gevraagd om informatie over uw reis naar de VS te verstrekken, inclusief uw verblijfadres in de VS (u moet het adres opgeven waar u verblijft bij aankomst in de VS), uw redenen van uw bezoek en u of voornemens bent om betaalde arbeid te verrichten terwijl u in de VS bent. Er wordt ook naar de meest recente werkgeversinformatie gevraagd.

Ervan uitgaande dat u in aanmerking komt voor de ESTA, moet deze worden aangevraagd en zijn ontvangen voordat u aan boord gaat van het vliegtuig of schip dat u naar de VS brengt.

De ESTA-aanvraag kan binnen ongeveer 5 minuten worden ingevuld. Meestal ontvangt u uw goedgekeurde ESTA binnen 20 minuten. De website van de overheid beveelt echter aan de aanvraag minstens 72 uur voor vertrek in te dienen.

U wilt voorkomen dat u tijdens het inchecken op de luchthaven uit de rij wordt gehaald, omdat u geen ESTA heeft en vervolgens snel een aanvraag moet indienen op een luchthavencomputer voordat u door de beveiliging kunt gaan.

Als uw ESTA is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met een referentienummer ter bevestiging van uw reistoestemming naar de VS. Wij adviseren u de bevestiging mee te nemen op uw reis. U wordt er waarschijnlijk niet om gevraagd bij het inchecken op de luchthaven, omdat de luchtvaartmaatschappij de informatie al automatisch zou moeten hebben, maar het is beter om geen risico’s te nemen.

Na goedkeuring is de ESTA twee jaar geldig en kunt u binnen deze periode of totdat uw paspoort verloopt meerdere keren naar de VS reizen, telkens voor maximaal 90 dagen. Als uw paspoort verloopt, moet u een nieuwe ESTA-aanvraag indienen, omdat deze dan niet meer geldig is.

Als u in het verleden een ESTA heeft aangevraagd en u niet zeker weet of deze nog steeds geldig is, kunt u de status van uw ESTA controleren zodat u geen nieuwe hoeft aan te vragen. Onthoud dat als u in het verleden een ESTA heeft gekregen, dit geen garantie is om een nieuwe te krijgen.

Redenen waarom uw ESTA-aanvraag kan worden afgewezen

Wanneer u een ESTA aanvraagt, is het uiterst belangrijk dat alle vragen nauwkeurig, correct en waarheidsgetrouw worden ingevuld. Een van de meest voorkomende redenen waarom een ESTA-aanvraag wordt afgewezen, is het maken van een fout tijdens het aanvraagproces.

Controleer goed of alles correct is gespeld, dat er geen typefouten zijn en zorg ervoor dat de manier waarop u uw naam heeft geschreven overeenkomt met hoe deze in uw paspoort staat vermeld. Als uw tweede naam bijvoorbeeld in uw paspoort staat vermeld, moet u deze ook vermelden in uw ESTA-aanvraag.

Uw ESTA-aanvraag kan ook worden afgewezen als u:

 • eerder de toegang tot de VS is ontzegd.
 • eerder de VS bent uitgezet.
 • in het verleden bent gearresteerd.
 • een strafblad heeft.
 • in het verleden de maximaal toegestane tijd van 90 dagen heeft overschreden.
 • bepaalde overdraagbare ziekten heeft.
 • de afgelopen jaren door bepaalde landen heeft gereisd.
 • een dubbel staatsburgerschap/nationaliteit heeft van bepaalde landen.

Als uw ESTA-aanvraag is afgewezen, hoeft u de hoop nog niet op te geven. U kunt nog steeds het B1 visum voor zakelijke bezoeken of het B2 bezoekersvisum aanvragen. Meer informatie over deze visa leest u in de volgende paragrafen.

Reist u vanuit Nederland of België naar de VS?


Het is het beste om de ESTA vandaag aan te vragen, voordat u reisplannen maakt.

Vraag Vandaag Uw VS ESTA Aan

ESTA versus visum

Zoals eerder vermeld, is de ESTA eigenlijk geen visum. Dit betekent dat er, afgezien van het niet voldoen aan de bovenstaande vereisten, ook situaties zijn waarbij een visum nog steeds vereist is, zelfs als u staatburger bent van een Visa Waiver Program-land.

Als het doel van uw bezoek aan de VS geen vakantiereis, zakenreis of doorreis naar een ander land betreft, heeft u een visum nodig. U heeft bijvoorbeeld ook een visum nodig als u in de VS wilt gaan studeren voor een hogere kwalificatie (zoals een universitaire opleiding, stage of beroepskwalificatie) of in de VS wilt gaan werken. Dit omvat deelname aan professionele sportevenementen, journalistiek of elke andere vorm van betaald werk dan ook.

Als u van plan bent om langer dan 90 dagen in de VS te verblijven, heeft u ook een visum nodig, omdat de ESTA alleen kan worden gebruikt voor bezoeken van maximaal 90 dagen.

Lees verder om erachter te komen of u een Amerikaans visum moet aanvragen.

USA flag

Soorten Amerikaanse visa voor Nederlandse en Belgische staatsburgers

De belangrijkste beschikbare Amerikaanse visa voor Nederlandse en Belgische staatsburgers, die niet aan de vereisten van de ESTA voldoen, zijn variaties van tijdelijke werk- of studentenvisa. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u langer dan 90 dagen in de VS wilt verblijven voor bijvoorbeeld een langere vakantie, familiebezoek of een medische behandeling. Als u langer dan 90 dagen in de VS wilt verblijven, heeft u een Amerikaans bezoekersvisum nodig.

De lijst met mogelijke niet-immigratie visa voor de VS ziet er als volgt uit:

B-2 bezoekersvisum (toerisme, ontspanning of medische behandeling)

Het B-2 visum is voor mensen die de VS willen bezoeken in het kader van toerisme, ontspanning of medische behandeling voor een periode, die langer dan 90 dagen duurt of als een ESTA niet van toepassing is. Als u vanuit Nederland of België een bezoekersvisum voor de VS wilt aanvragen, heeft u dit visum nodig.

B-1 zakelijk visum 

Dit visum is voor Nederlandse of Belgische staatsburgers, die naar de VS reizen voor overleg, vergaderingen, onderhandelingen, geschillen en congressen van zakelijke aard, als de reis langer duurt dan 90 dagen of als een ESTA niet van toepassing is.

E-1 handelsvisum of E-2 investeringsvisum

De E1 en E2 zijn tijdelijk werkvisa gebaseerd op een handelsverdrag tussen de VS en andere landen, waaronder Nederland en België. Ze kunnen worden gebruikt door Nederlandse en Belgische staatsburgers, die naar de VS reizen om over investeringen en handelsovereenkomsten te onderhandelen.

Studentenvisa F-1, M-1 en J-1

De F-1, M-1 en J-1 zijn visa voor studenten die een studie in de VS willen voltooien, die bijdraagt aan een hogere kwalificatie. Het F-1 studentenvisum is voor een academische studie (voor een semester of langer aan een universitaire instelling). Het M-1 visum is voor studenten, die beroepsonderwijs volgen in plaats van academische programma’s en het J-1 visum is bedoeld voor studenten, die deelnemen aan vooraf afgesproken culturele of educatieve uitwisselingsprogramma's, die zijn georganiseerd door een erkende instelling. Dit programma kan studie, training of betaald werk omvatten.

Niet-immigratie werkvisa

Het aanvragen van een tijdelijk werkvisum voor de VS is helaas geen eenvoudig proces. In tegenstelling tot andere landen verstrekt de Amerikaanse overheid geen werkvisa voor tijdelijk werk, tenzij u al een baan is aangeboden door een Amerikaanse werkgever.

Als u eenmaal een baan aangeboden heeft gekregen, moet uw potentiële werkgever een bijdrage leveren aan uw visumaanvraag en dan nog is er geen garantie dat u daadwerkelijk een visum krijgt.

Zodra u een aanbod van een werkgever heeft ontvangen, kunt u onderstaande niet-immigratie werkvisa aanvragen:

H-1B werkvisum: voor gespecialiseerde professionals

Dit visum is voor mensen, die in het bezit zijn van een Bachelor-diploma of een hogere graad in een specialistisch beroep en een aanbod voor een baan in dat specialisme hebben gekregen.

H-2A/H-2B werkvisum voor: tijdelijke landarbeiders en werknemers in niet-agrarische beroepen

Dit visum is bedoeld voor tijdelijke of seizoenarbeiders, die nodig zijn voor functies waarbij een tekort bestaat aan Amerikaanse werknemers.

H-3 werkvisum voor: stagiairs

Dit visum is bedoeld voor stagiairs, die in de VS een speciaal onderwijsprogramma willen volgen via een werkgever, mits dit van niet-medische van aard is en een vorm heeft die in het thuisland niet beschikbaar is.

L-1 werkvisum voor: in-company-transferees

Dit visum is bedoeld voor werknemers van internationale bedrijven met vestigingen in de VS en worden overgeplaatst naar die vestiging. Om voor dit visum in aanmerking te komen, moet u gedurende ten minste 1 jaar binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de overdracht bij dezelfde onderneming buiten de VS in dienst zijn geweest.

0-1/0-2 werkvisum voor: personen met buitengewone vaardigheden, personen met een entertainmentberoep, atleten, artiesten, entertainers en ondersteunend personeel

Deze visa zijn ontworpen om hooggekwalificeerde personen een voordeel te geven om in de VS te kunnen werken en deel te nemen aan een enkel evenement, zoals een rondleiding, voorstellingen of lezingen. Het 0-1-visum is voor individuele gekwalificeerde personen, terwijl het 0-2-visum voor essentieel ondersteunend personeel is.

P-1 / P-2 / P-3 werkvisum voor: atleten, entertainers, artiesten en essentieel ondersteuningspersoneel

Met het P-1 werkvisum hebben individuele atleten, teams en groepen uit de entertainmentbranche toegang tot de VS. Het P-2 werkvisum is specifiek voor wederzijdse uitwisselingsprogramma's, terwijl het P-3 werkvisum specifiek is voor unieke culturele programma's.

Q-1 werkvisum voor: internationale culturele uitwisseling

Dit werkvisum is bedoeld voor deelname aan culturele internationale uitwisselingsprogramma's met praktische training en tewerkstelling wat plaatsvindt op een locatie of instelling en waar het publiek via een gestructureerd programma wordt blootgesteld aan buitenlandse cultuur.

R-1 werkvisum voor: religieuze werkers

Met dit visum kunnen leden van religieuze kerkgenootschappen die in de VS zijn erkend, beroepswerkzaamheden verrichten.

Mogelijkheden voor jongeren om in de VS te werken

In tegenstelling tot Canada, Australië en Nieuw-Zeeland biedt de VS ook geen ‘working holiday visa’ (werkvakantievisum) voor jongeren. Voor jongeren tussen de 18 en 26 zijn er enkele mogelijkheden, die iets eenvoudiger zijn dan de bovenstaande werkvisa.

Met het J-1 visum kunnen jongeren uit Nederland en België bijvoorbeeld tot 12 maanden als Au Pair werken. Het wordt beschouwd als een uitwisseling in plaats van een baan. Dit houdt in dat je niet per uur wordt betaald, maar eten, onderdak en een toelage ontvangt.

Een andere veel voorkomende manier om in de VS met het J-1 visum te werken, is als Camp Counsellor in een zomerkamp. Net als Au Pairs ontvangen deze medewerkers geen uurloon, maar wel eten, onderdak en een vergoeding, wat over het algemeen voldoende is om een tijdje te reizen nadat de positie wordt beëindigd.

Andere mogelijkheden zijn het Summer Work Travel Program dat beschikbaar is voor universitaire studenten tijdens hun zomervakantie, het Intern Program en andere uitwisselingsprogramma's voor specifieke beroepen, zoals onderwijs en onderzoek.

plane - travel concept

Hoe vanuit Nederland of België een Amerikaans visum aan te vragen

Als u na het doorlezen van de bovenstaande informatie een Amerikaans visum wilt aanvragen, kan dit rechtstreeks via de Amerikaanse ambassade in Nederland (als u de Nederlandse nationaliteit heeft) of via de Amerikaanse ambassade in België (als u de Belgische nationaliteit heeft).

Het aanvragen van een Amerikaans visum in Nederland of België is niet zo ingewikkeld, mits u voldoende tijd neemt en de instructies van het visumaanvraagproces nauwkeurig opvolgt.

Gewoonlijk is één aanvraag vereist per persoon die naar de VS reist.

Als u 14-79 jaar bent, moet u het Amerikaanse visum persoonlijk op de ambassade aanvragen middels een interview. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Op de dag van het interview dient u uw afspraakbevestiging en een ingevuld aanvraagformulier (DS-160) mee te nemen.

Verwacht wordt dat u twee tot drie uur op de ambassade zult doorbrengen. Uw paspoort blijft bij uw aanvraag terwijl het wordt verwerkt en zal daarna, meestal binnen een werkweek, aan u worden teruggestuurd.

Een aanvraag voor een Amerikaans visum vereist bepaalde documenten. Afhankelijk van het soort visum dat u aanvraagt, kunnen de vereiste documenten verschillen. Alle visumaanvragen vereisen echter allemaal:

 • Een geldig paspoort.
 • Een pasfoto van uzelf die minder dan zes maanden oud is.
 • Een afgedrukte, ingevulde kopie van het aanvraagformulier voor uw geselecteerde visumtype.
 • Documentatie van eerder verkregen Amerikaanse visa (bijvoorbeeld in een oud paspoort).
 • Bewijs dat u over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van uw verblijf in de VS te dekken.
 • Afspraakbevestiging.

Nadat u uw interview heeft bijgewoond en uw visum heeft gekregen, is er nog steeds geen absolute garantie dat u de VS mag betreden. De definitieve beslissing wordt genomen door de Amerikaanse grensfunctionaris, die uw documenten bij aankomst in de VS controleert.

Hopelijk heeft dit artikel al uw vragen over de ESTA en de verschillende soorten Amerikaanse visa voor Nederlandse en Belgische staatsburgers beantwoord. Zo niet, lees dan verder voor de veelgestelde vragen.

Reist u vanuit Nederland of België naar de VS?


Het is het beste om de ESTA vandaag aan te vragen, voordat u reisplannen maakt.

Vraag Vandaag Uw VS ESTA Aan

Veelgestelde vragen over ESTA

1.Wat is een ESTA?

ESTA staat voor Electronic System for Travel Authorisation (Elektronisch systeem voor reistoestemming) en is een eenvoudig alternatief voor een visum voor staatsburgers van Visa Waiver Program-landen, die de VS willen bezoeken. Hiermee kunnen mensen uit bepaalde landen, waaronder Nederland en België, zonder visum de VS bezoeken, op voorwaarde dat u en uw reis aan bepaalde criteria voldoen.

2.Is een ESTA een visum?

Nee, een ESTA is geen visum, het is een manier om mensen zonder visum naar de VS te kunnen laten reizen. Hoewel er bij een visum soortgelijke vragen worden gesteld, het is aanvraagproces van een ESTA veel sneller en eenvoudiger.

3.Kan ik een ESTA krijgen als ik inwoner van Nederland of België ben?

Als u inwoner bent van Nederland of België en staatsburger van een ander land binnen het Visa Waiver Program, dan kunt u een ESTA krijgen met uw paspoort van dat andere land. Als u echter een inwoner bent van Nederland of België, maar een staatsburger van een land dat geen deel uitmaakt van het Visa Waiver Program, moet u een visum aanvragen.

4.Heb ik als een visum nodig om vanuit Nederland of België naar de VS te kunnen reizen?

Dit hangt ervan af of u een staatsburger of een inwoner van Nederland of België bent, hoe lang u in de VS wilt verblijven en wat het doel van uw verblijf is. Als u geen staatsburger bent van een Visa Waiver Program-land heeft u een visum nodig. Als u langer dan 90 dagen in de VS wilt blijven of als u betaalde arbeid wilt verrichten of studeren heeft u ook een visum nodig.

5.Welke landen vallen onder het Visa Waiver Program?

AndorraHongarijeNieuw-Zeeland
AustraliëIJslandNoorwegen
OostenrijkIerlandPortugal
BelgiëItaliëSan Marino
BruneiJapanSingapore
ChiliZuid-KoreaSlowakije
TsjechiëLetlandSlovenië
DenemarkenLiechtensteinSpanje
EstlandLitouwenZweden
FinlandLuxemburgZwitserland
FrankrijkMaltaTaiwan
DuitslandMonacoVerenigd Koninkrijk
GriekenlandNederland

6.Hebben Nederlandse of Belgische staatsburgers een visum nodig voor de VS?

Als uw verblijf in de VS niet langer dan 90 dagen duurt en het doel van het bezoek geen betaalde arbeid of een studie betreft, hebben Nederlandse of Belgische staatsburgers geen visum voor de VS nodig. Daar is de ESTA voor.

7.Hoe kan ik vanuit Nederland en België een Amerikaans visum aanvragen?

Raadpleeg de informatie hierboven onder het gedeelte “Hoe vanuit Nederland of België een Amerikaans visum aan te vragen”. U moet de aanvraagformulieren invullen en een interview bijwonen op de Amerikaanse ambassade in Nederland of in België.

8.ESTA versus visum - Wat is het verschil?

Een ESTA is een alternatief voor een visum, dat reizen naar de VS voor staatsburgers van Visa Waiver Program-landen sneller, goedkoper en eenvoudiger maakt, op voorwaarde dat de reis korter dan 90 dagen duurt en het doel van de reis geen betaalde arbeid of een studie betreft. Als uw reis langer dan 90 dagen duurt en/of als u plannen heeft om in de VS betaalde arbeid te verrichten of te studeren, moet u een visum aanvragen. Het type visum dat u nodig heeft, wordt bepaald door het doel van uw reis. Als u bijvoorbeeld wilt gaan studeren, heeft u waarschijnlijk een F-1 studentenvisum nodig. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte 'Soorten Amerikaanse visa voor Nederlandse en Belgische staatsburgers’ voor meer informatie.

9.Hoe krijg ik een bezoekersvisum voor de VS?

Afhankelijk van waar u woont (in Nederland of in België), moet u een B-2 bezoekersvisum (toerisme, ontspanning of medische behandeling) aanvragen bij de Amerikaanse ambassade in ofwel Nederland voor (Nederlandse staatburgers) of in België (voor Belgische staatsburgers). U moet een aanvraagformulier invullen en vervolgens een interview op de ambassade bijwonen.

10.Welke studentenvisa zijn er voor de VS?

Er zijn 3 verschillende visa, ontworpen voor verschillende soorten studies in de VS. U moet ofwel het F-1 studentenvisum, het M-1 visum voor beroepsonderwijs of het J-1 visum voor uitwisseling aanvragen. Deze moeten allemaal worden aangevraagd via de Amerikaanse ambassade in Nederland of in België.

11.Hoe zit het met werkvisa?

Tenzij u naar de VS wilt emigreren, heeft u een niet-immigrant werkvisum nodig. Dit visum is echter moeilijk te krijgen, omdat het over het algemeen afhankelijk is van het ontvangen van een aanbod van een Amerikaanse werkgever, die uw visumaanvraag sponsort. De Amerikaanse regering biedt geen tijdelijke werkvisa voor tijdelijk werk. Als u een aanbod heeft ontvangen, moet uw potentiële werkgever een verzoekschrift indienen bij de US Citizen and Immigration Services (USCIS). Er zijn 8 mogelijke niet-immigranten werkvisa, die kunnen worden aangevraagd. Raadpleeg het gedeelte hierboven met de titel ‘Niet-immigratie werkvisa’ voor meer informatie.

12.Kan ik vanuit Nederland of België naar de VS reizen als ik geen Nederlandse of Belgische staatsburger ben?

Helaas is de ESTA alleen voor staatsburgers van landen, die deelnemen aan het Visa Waiver Program. Als u inwoner bent van Nederland of België, maar geen staatsburger, moet u een Amerikaans visum aanvragen.

13.Hoe veilig zijn mijn gegevens bij het aanvragen van een ESTA?

Bij usaestaonline.com, worden uw gegevens op alle mogelijke manieren beveiligd met behulp van de nieuwste coderingstechnologie. USA ESTA Online en de Amerikaanse overheid geven geen persoonlijke informatie vrij aan derden, tenzij er sprake is van een ernstig beveiligingsrisico of als het gaat om het beschermen van uw veiligheid.

14.Hoe veilig zijn mijn creditcardgegevens bij het aanvragen van een ESTA?

Op dezelfde manier als hierboven beschreven, gebruikt USA ESTA Online de nieuwste coderingstechnologie om ervoor te zorgen dat uw creditcardgegevens veilig zijn en beschermd worden tegen derden.

Tot zover onze gids over de ins en outs van ESTA's en Amerikaanse visa voor Nederlanders en Belgen. Wij hopen dat deze informatie nuttig voor u is geweest en dat u nu precies weet wat u moet doen ter voorbereiding op uw reis naar de Verenigde Staten van Amerika!