Din ESTA- Eller Visumsøknad vil Ikke bli Godkjent Dersom … Faktorer som kan Nekte Deg Innreise

Entry Denied ESTA Not Approved

Hvis du reiser fra et land som er med i Visa Waiver-programmet er det et par fakta du må vite om reiser til USA og dets territorier. Visumfri reise betyr ikke at passet ditt gir deg umiddelbar innreisetillatelse.

ESTA er et program for reiseautorisasjon hvis godkjennelse kreves av USAs regjering for å kunne reise til USA.

Denne applikasjonsprosessen er svært brukervennlig dersom du imøtekommer alle krav for å få søknaden godkjent. Det er et par forbehold for programmet som gjelder for alle som kommer fra et VWP-land, og hvis du har problemer med å oppfylle kravene, vil du risikere å få avslag på søknaden. Når avslaget først er et faktum, er du nødt til å forholde deg til en helt annen prosess.

Det er dessverre vanskelig å reversere et avslag, og dette kan være en svært langvarig prosess. I noen tilfeller kan en avvist søknad påvirke dine fremtidige muligheter for å oppnå innreise til USA, derfor er det veldig viktig at du ikke får din søknad avvist.

Krav for å kunne søke om ESTA

Før du begynner søknadsprosessen, må du se til at du har alle dokumenter som trengs for å kunne søke. Dersom du har et pass av eldre årgang, er dette kanskje ikke riktig type pass. Du er nødt til å ha et e-pass, som er et spesialpass, og det må være gyldig. Har du ikke et slikt pass, vil du ikke ha mulighet til å benytte deg av systemet. Du kan enkelt finne ut om du har riktig type pass ved å se etter et internasjonalt symbol på forsiden av passet.

Samtidig må du ha gyldig identifikasjon med bilde. Du må også ha informasjon om siste arbeidsforhold tilgjengelig og et gyldig bankkort eller kredittkort. Søknaden må fylles ut på engelsk.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Hvem kan søke?

For å kunne bruke ESTA-systemet må du være bosatt i et land som er medlem av Visa Waiver-programmet. Du må være en faktisk statsborger av det gitte landet, og ikke en person som er blitt naturalisert, det vil si at du ble født i et annet land, men at du har oppnådd statsborgerskap i Norge. Følgende krav gjelder også:

 • Du planlegger et besøk på 90 dager eller mindre
 • Du har aldri blitt utestengt fra innreise til USA eller blitt nektet visum til USA
 • Du besitter ikke et besøksvisum

Du kan reise «visumfritt» til USA med en reiseautorisasjon (ESTA) hvis du planlegger et opphold på 90 dager eller mindre og reiser med det formål å gjøre forretninger (men ikke for å jobbe for andre). Du kan heller aldri før ha blitt nektet visum, eller være på en ettersøktliste eller liste over folk med reiseforbud.

Hvem kan ikke søke?

Du kan ikke søke om ESTA dersom du faller innenfor en av disse kategoriene:

 • Bosatt i et land som ikke er medlem av Visa Waiver-programmet
 • Besitter et besøksvisum eller en annen type visum

ESTA-søknaden er forbeholdt statsborgere i land som er medlem av Visa Waiver-programmet, alle andre må søke som et tradisjonelt visum.

Hold deg oppdatert på VWP-programmet for å søke om ESTA når det er mulig.

Hvem blir avvist?

Det finnes en myte assosiert med avviste ESTA-søknader. De fleste som mottar avvisning på søknaden tror at det skyldes noe helt forferdelig fra ens egen personlige fortid. I virkeligheten er hovedårsaken til at folk ikke får godkjent søknaden at de svarer feil på spørsmål relatert til overførbare sykdommer eller forhold rundt kriminelt rulleblad.

Å velge riktig tjeneste kan hjelpe deg med å sikre at din søknad er feilfri, slik at du ikke avvises på bakgrunn av feilaktig grunnlag. I motsetning til at det er skjedd en feil med søknaden, kan det også være andre faktorer som fører til nektet godkjennelse:

Statsborgere fra VWP-land som har reist til eller vært til stede i Iran, Irak, Sudan eller Syria siden 1. mars 2011 eller senere (med begrensede unntak for reise med diplomatiske eller militære formål i tjeneste for et VWP-land). Statsborgere fra WVP-land som også besitter statsborgerskap i Iran, Irak, Sudan eller Syria. (Amerikansk toll- og grensevern)

 • Hvis du har en overførbar sykdom (AIDS, HIV, Hepatitt C), kan du bli nektet ESTA-godkjennelse og innreise til USA
 • Dersom du har begått en alvorlig forbrytelse du har blitt dømt og fengslet for, som mord, voldtekt, angrep med et dødelig våpen, eller vært medlem av en motstandsgruppe som har forsøkt å styrte en regjering.

I de fleste tilfeller skjer en avvisning på grunn av en feil, og ikke noe annet. Dette er de mest vanlige feilene:

 • Feilaktig inntasting av informasjon. En av de vanligste årsakene til at en reiseautorisasjon (ESTA) vil bli nektet, er på grunn av en enkelt tastefeil, spesielt når det gjelder passnummer. Ta deg derfor god tid når du fyller inn søknaden, og se til at du skriver inn nøyaktig informasjon. Å unngå tastefeil reduserer sjansen for at søknaden blir avvist. Du kan selvfølgelig få hjelp her, som vil dobbeltsjekke din søknad og at all informasjon stemmer.
 • Før du avgir svar på spørsmål du ikke er sikker på betydningen av, kan du spørre om hjelp, slik at du får en oppklaring før du svarer og unngår å svare feil.
 • Se til at du svarer på alle spørsmålene. Ved å utelate å svare på spørsmål, kan man risikere at søknaden blir avvist. Vi gjentar at å velge rett tjeneste kan gjøre en stor forskjell.

ESTA-søknaden er godkjent, men du blir nektet innreise til USA

Hvis du er statsborger i et VWP-land og ønsker å reise til USA under reguleringene av ESTA-programmet, er det en sjanse for at du kan oppleve to negative utfall, fordi du ikke alltid er garantert innreise til USA på bakgrunn av denne søknaden. Selv om du er statsborger av et VWP-land.

En av grunnene kan være at du etter å ha sendt inn en ESTA-søknad får svar om at søknaden ble avvist. 

Den andre grunnen kan være at du blir nektet innreise til USA, selv om ESTA-søknaden ble godkjent.

Hvis din ESTA-søknad er blitt godkjent, vil det normalt ikke være noe problem å reise til USA, men det er fortsatt en liten sjanse for at du kan bli nektet innreise.

Det første du må huske på i slike situasjoner, er å ikke begynne å diskutere med myndighetene, fordi slike beslutninger ikke blir tatt uten grunn. Din avvisning på innreise til USA har mest sannsynlig blitt besluttet på grunn av:

 • Et tidligere tilfelle av nektet innreise til USA
 • Mistanke om ulovlige eller farlige intensjoner
 • Kriminell historie
 • Problemer med dokumentasjon
 • Problemer med papirarbeidet

I de fleste tilfeller ligger problemet i papirarbeidet, noe som vil si at det kan løses dersom du er villig til å samarbeide med tjenestemennene. Vær tålmodig og spør om oppfølgingsspørsmål, noe som burde gi deg en bedre forståelse av hvorfor du er blitt nektet innreise til USA selv om du har en gyldig ESTA-søknad.

Dersom myndighetene på stedet ikke viser samarbeidsvilje for å løse problemet, råder vi deg til å ta kontakt med en advokat eller andre i USA som kan hjelpe deg med dette.

På grunn av slike situasjoner, vil et godt råd være å finne ut mer om forhold som kan nekte deg innreise til USA før du reiser.

Vil en godkjent ESTA-søknad garantere deg innreise til USA?

Det korte svaret på dette er nei, en godkjent ESTA-søknad garanterer deg ikke innreise til USA.

Dette kan være litt forvirrende, men det er en god grunn til at det er slik. Først og fremst, er det viktig å forstå at en ESTA-søknad kan brukes dersom du oppfyller visse kriterier for reiser til USA. Dette betyr at svaret på din ESTA-søknad enkelt kan fastslå at søknaden har blitt avvist.

Men selv om du oppfyller alle krav og din ESTA-søknad har blitt godkjent, kan du fortsatt bli nektet innreise til USA.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Grunner til at du kan bli nektet amerikansk visum

Dersom du ønsker å reise til USA, men ikke er statsborger i et av VWP-landene, må du søke om et visum. Disse prosedyrene må også følges, dersom du er statsborger i et av VWP-landene, men dine reiseplaner ikke imøtekommer kriteriene for å søke om ESTA.

Som det forekommer med en ESTA-søknad, kan din visumsøknad også bli avvist på bakgrunn av en rekke grunner.

Så hva er de mest vanlige grunnene for at en visumsøknad blir avvist? Med tiden, har vi sett en rekke ulike grunner for avvisninger av visumsøknader. Men det er visse grunner som blir brukt oftere enn andre, og du må huske på at dette gjelder alle reisende til USA. Disse grunnene er svært like de vanligste grunnene for at amerikanske turistvisum avvises.

De vanligste grunnene for at folk blir nektet amerikansk visum:

 • Ineffektiv kommunikasjon med de offisielle myndighetene
 • Ikke være forberedt på prosedyren
 • Oppgi ukorrekt eller misvisende informasjon
 • Søke om feil type visum
 • Respektløs holdning eller utstråle for mye selvtillit under intervjuet

Dersom du har blitt nektet visum, men ikke føler at noen av grunnen nevnt over gjelder for din situasjon, bør du vite hva du skal gjøre hvis visum nektes og forstå dine muligheter for å få visum etter et avslag.

For det første er det viktig å forholde seg rolig og prøve å løse problemet på en respektfull måte. Dine sjanser for å oppnå visum etter et avslag, kommer an på hvorfor visumet i utgangspunktet ble nektet.

For å finne mer informasjon om spørsmål knyttet til dette og ditt spesifikke problem, ber vi deg om å kontakte offisielle tjenestemenn som har ansvar for slike typer situasjoner her.

Når kan du søke igjen etter å ha blitt nektet visum?

Dette er et av de vanligste spørsmålene offisielle amerikanske myndigheter blir stilt fra folk som har blitt nektet visum. Vanligvis stiller folk kun disse spørsmålene dersom de er sikre på at visumsøknaden har blitt feilaktig avvist.

Det er likevel ingen vits i å diskutere hvorfor du har blitt nektet visum. Du bør heller bruke tiden på å finne ut hovedgrunnen til avvisningen og løse problemene, slik at du vil motta visum neste gang du søker.

Husk at du kan søke om amerikansk visum mer enn en gang. Men alt avhenger av hvorfor du ble nektet visum i utgangspunktet, og hva slags type visum du søkte om. Så lenge alle avgifter er betalt, kan du i de fleste tilfeller fortsette å søke om visum helt til den blir godkjent. Det er imidlertid en sjanse for at dine muligheter for å søke er begrenset under visse regler som forbyr deg fra å søke for en gitt tidsperiode eller for et bestemt antall ganger.

Vi anbefaler på det sterkeste at du kun søker om nytt visum etter avslag, når du er sikker på at du oppfyller alle kravene, og du er klar for intervjuet.

Velg riktig tjeneste

Fordi ESTA er en er en såpass viktig del av din reise til USA, må du være sikker på at du unngår alle fallgruvene ved utfylling av søknaden. I de fleste tilfellene hvor en søknad har blitt avvist (bortsett fra situasjoner hvor man ikke oppfyller kravene), har kandidaten selv forsøkt å sende inn en søknad uten faglig assistanse, noe som sterkt anbefales.

En pålitelig tjeneste med erfarne reiserådgivere kan svare på dine spørsmål, gi deg veiledning og gå gjennom søknaden din før den blir sendt til offisielle myndigheter for godkjennelse. Å sørge for at du har tilstrekkelig med hjelp er et viktig steg i søknadsprosessen.

Trykk her for hjelp!