Oppdateringer for ESTA og Visa Waiver-programmet i 2021

Visa Waiver-programmet gir folk fra et utvalg av land muligheten til å reise til USA på bakgrunn av en ESTA-autorisasjon, i stedet for visum. Dette betyr at det har blitt mye enklere å reise til USA.

Disse reglene er derimot ikke slått i stein, og kan derfor endres når som helst.

Husk at det er amerikanske myndigheter som er ansvarlig for å utstede visum, og alle andre typer reiseautorisasjoner, inkludert ESTA.

Derfor er det viktig å være oppdatert på siste nytt om VWP, for å være sikker på hva slags autorisasjon som kreves for å kunne reise til USA.

Mens USA fortsatt styres av Trump-administrasjonen er dette spesielt viktig å tenke på, fordi de tidligere har ytret at reiserestriksjonene vil bli strengere over tid.

Mange lover, samt andre former for regler og restriksjoner blir vanligvis oppdatert årlig.

Det vil si at det er viktig å se på hvordan Visa Waiver-programmet og utstedelsen av ESTA-autorisasjoner vil endre seg i 2021!

Vil det blir gjort store endringer, og hvis det blir endringer, vil de ha noen effekt for deg og påvirke dine planer om å reise til USA?

Generelle oppdateringer

Mange mennesker har ventet på endringer i forhold til autorisasjoner for innreise til USA fordi det har vært mye snakk om temaer relatert til dette det siste året.

Og for det meste, har det sett ut til at det vil bli implementert store endringer som kommer til å redusere antall reisende til USA i betydelig grad.

Virkeligheten er derimot veldig annerledes.

Frem til nå har det ikke kommet noen nyheter om at det vil bli gjort store endringer i forhold til ESTA og visum.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Noen land har imidlertid blitt påvirket. Det såkalte «Trump Travel Ban» har innført innreiseforbud for folk fra land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer.

Men når det gjelder reiseautorisasjoner, er det ventet at kun blir et par oppdateringer.

Husk at dette er ting som er blitt offentlig annonsert. Det er fortsatt store sjanser for at det blir gjort drastiske endringer som det enda ikke er blitt snakket offentlig om.

Så hva vet vi så langt?

Oppdateringer for VWP

Man må man følge ekstra nøye med på Visa Waiver-programmet når det er snakk om å kunne reise til USA uten et visum, fordi det kun er land som er inkludert i listen over VWP-land som har gleden av å kunne reise visumfritt til USA.

Det er også for dette programmet det vanligvis blir gjort store endringer.

Når det er snakk om VWP og hvilke endringer som kan komme for programmet i 2021, er det særlig et land det er verdt å nevne.

Det er Malaysia!

Selv om Trump-administrasjonen så langt har vært veldig strenge i forhold til reguleringer som hindrer folk fra å reise til USA, har det vært snakk om å tilføre Malaysia til listen over land som er en del av VWP. Hvis alt går som planlagt, burde dette landet være på listen i løpet av 2021.

I mellomtiden har det vært snakk om at Hellas var i en situasjon som utsatte deres plass i VWP, men fordi diskusjonene angående VWP gikk som planlagt, fikk de være en del av programmet i tiden fremover også.

Bortsett fra dette, har det ikke vært noen andre store endringer.

Dette betyr at statsborgere i land som er en del av VWP fortsatt kan reise til USA på bakgrunn av en ESTA-autorisasjon, i stedet for å måtte søke om visum.

Men dette programmet i seg selv er ikke den eneste delen ved en eventuell reise til USA som kan gå gjennom endringer. Du må fortsatt anskaffe en reiseautorisasjon når du skal reise til USA som statsborger fra et av landene i VWP, som i dette tilfelle vil være en ESTA-autorisasjon.

Oppdateringer for ESTA

En ESTA-autorisasjon er uten tvil den enkleste formen for autorisasjon som trengs for å reise til USA. Derfor venter man på nyheter angående oppdateringer av ESTA med håp om at det ikke blir gjort store endringer.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Så langt ser det ikke ut til at ESTA vil gjennomgå store endringer. Dette betyr at statsborgere fra land som er en del av VWP fortsatt vil kunne nyte godt av alle fordelene med ESTA!

Men som nevnt tidligere, er alt dette basert på hva som er blitt offentlig ytret fra den amerikanske regjeringen. Hvilket betyr at det fortsatt er en sjanse for at visse endringer kan ha effekt innen utgangen av 2021.

Hvilke endringer kan komme?

Når det er generelt er snakk om ESTA og VWP, er det mange ting som kan endres, ikke bare innen utgangen av 2021, men det kan skje når som helst.

Fordi VWP er under kontroll av amerikanske myndigheter, er det mulig at store endringer kan tre i kraft når enn regjeringen måtte beslutte å legge restriksjoner på innreise til USA.

Dersom man ser på hva som har skjedd med tanke på innreise til USA siden Trump-administrasjonen tok sete i Det hvite hus, er det store sjanser for at også VWP kan bli påvirket av dette i nær fremtid.

Så langt er dette kun spekuleringer, men det er viktig å ha dette i bakhodet dersom du planlegger en reise til USA.

Og på grunn av det kan det være greit å vite hvilke endringer som faktisk kan skje.

Når man generelt snakker om VWP, kan de store endringene komme i form av hvilke land som er inkludert i dette programmet. Som nevnt tidligere, vil et land til blir tatt med i listen fra 2021 av, nemlig Malaysia.

Det er derimot også mulig at et land mister denne prioriterte retten for sine statsborgere til å kunne reise visumfritt til USA. Dersom dette skjer, vil flere reisende igjen måtte finne frem til informasjon om hvordan man kan få et amerikansk visum, og på grunn av det vil søknadsprosessen for borgere fra flere land ta langt lenger tid.

Det er ingen tvil om at offentligheten burde blir informert på forhånd, dersom slike endringer skulle tre i kraft. Nettopp derfor er det viktig å være oppdatert på nyheter angående VWP, dersom du planlegger reise til USA eller om du skulle ha noen annen form for forhold til landet.

Mulige endringer for ESTA

Det er en rekke endringer som kan komme når det gjelder ESTA og søknadsprosessen knyttet til denne formen for reiseautorisasjon.

De første endringene kan være relatert til verdien av ESTA, eller med andre ord hvor mye du vil bli nødt til å betale for denne reiseautorisasjonen. Dette kan ha en effekt for mange reisende, men det vil egentlig ikke være det største problemet.

What could be more serious are changes in how long does ESTA last, because this would mean that travelers have to be a lot more careful with planning their upcoming trips! The same goes for the allowed period of staying in the USA when traveling with an ESTA which is now 90 days.

Endringer relatert til hvor lenge en reiseautorisasjon (ESTA) er gyldig, vil ha mye mer seriøse følger, fordi dette vil si at reisende må følge ekstra nøye med når de planlegger sine kommende reiser. Det samme gjelder for tillat oppholdstid når du reiser med en ESTA-autorisasjon, som nå er på 90 dager.

Frem til nå, er dette de nye og mulig kommende endringene som generelt kan påvirke ESTA og WVP i nærmeste fremtid.