Land med Innreiseforbud på Grunn av HIV og å Reise med HIV

Man setter på en måte seg selv og andre rundt seg i fare når man selv er HIV-positiv og reiser til andre land, eller når man er en reisende som reiser til land med stor smittefare.

Men fordi HIV kun smitter ved nær kontakt med andre mennesker, er risikoen lav.

Det er nettopp derfor å reise med HIV-smitte har vært et svært kontroversielt tema.

Så hva er den nåværende situasjonen med land med innreiseforbud på grunn av HIV og hvordan påvirker det deg?

Og er det virkelig noen grunn i å ha en slik restriksjon?

Grunnlag for restriksjonene

Selvfølgelig vil folk som liker å reise, gjerne kunne besøke forskjellige steder uten å måtte forholde seg til ulike restriksjoner. Men vi må forstå at alle disse restriksjonene er opprettet av en grunn.

Og ved enhver endring i situasjonen, vil slike restriksjoner oppheves og reisende blir gitt mer frihet. 

I en periode, da HIV-smitte ble spredt verden over, var det flere land som forbød reisende med HIV-smitte innreise. Grunnen til innreiseforbudet var selvfølgelig å forhindre spredning av dette viruset.

Som med alle restriksjoner, forsøker alltid myndighetene å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte innbyggeres interesser og sikkerhet, og for å beskytte landet som helhet.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

En slutt på innreiseforbud for HIV-smittede

Det ble derimot etter hvert klart at det ikke var reisende med HIV-smitte som hovedsakelig stod for spredningen av viruset. Derfor har de fleste land opphevet dette forbudet, og HIV-smittede mennesker kan for det meste reise uten å måtte forholde seg til denne restriksjonen.

USA var nokså sent ute med dette, og opphevelsen kom så sent som i 2010 under Obama-administrasjonen.

Mange mennesker fikk derfor muligheten til å reise til USA for første gang. Og siden gang har ingenting endret seg i forhold til å kunne reise til USA som HIV-positiv.

Det er derimot fortsatt noen land som opprettholder innreiseforbud for HIV-smittede.

Land med innreiseforbud for HIV-smittede

Reiserestriksjoner for HIV-smittede blir fortsatt opprettholdt i disse landene:

 • Yemen
 • De forente arabiske emirater
 • Salomonøyene
 • Sudan og Sør-Sudan
 • Oman
 • Qatar
 • Papua Ny-Guinea
 • Kirgisistan
 • Jordan
 • Brunei
 • Irak

Før du reiser til et av disse landene bør du finne ut hva restriksjonene omfatter, fordi det kan føre til alvorlige problemer når du reiser.

Men fordi de fleste landene har opphevet innreiseforbudet, vil det vanligvis ikke føre til noen problemer å reise med HIV-smitte eller med medisiner mot HIV. Som forklart tidligere i teksten, opphevet USA innreiseforbudet i 2010, noe som betyr at det ikke burde være noen problemer med dine reiseplaner.

Effekter dette vil ha på å anskaffe ESTA

Når du skal reise til USA, vil du enten bli autorisert med visum eller ESTA, noe som vil avhenge av ditt statsborgerskap. I de fleste tilfeller vil en reise til USA kreve visum.

Dersom du er statsborger i et av landene som er en del av Visa Waiver-programmet derimot, trenger du å anskaffe en reiseautorisasjon (ESTA).

Fordi innreiseforbudet for HIV-positive har blitt opphevet, burde ikke dette på virke dine muligheter for å få ESTA-søknaden godkjent. Dette betyr at alt du trenger å gjøre er å fylle ut det digitale søknadsskjemaet for ESTA og vente på godkjenning!

Amerikanske myndigheter vil så klart sjekke din bakgrunn og ulike faktorer kan påvirke utfallet av søknaden. Men det er ingen grunn til å tro at HIV-smitte kan skape problemer.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Det eneste som på noen måte kan påvirke deg er å reise med medisiner mot HIV. Dersom du reiser med spesifikke medisiner, er det sterkt anbefalt å være klar over faktorer som kan ha innvirkning på din reise ved å generelt reise med medisiner. Dette gjelder da alle typer medisiner, som går ut over det normale.

For nå, vil alt dette si at det viktigste du som reisende med HIV-smitte må tenke på er å være forsikret når du reiser, for å unngå ethvert problem som kan oppstå.

Det er selvfølgelig en sjanse for at et innreiseforbud kan tre i kraft i fremtiden. Dette gjelder også for USA, spesielt nå som Donald Trump er president.

Kan innreiseforbudet igjen bli gjeldende?

I tilfelle en ny verdensomspennende spredning av HIV skulle oppstå, kan det hende at Verdens helseorganisasjon oppfordrer visse land til å opprette spesifikke reguleringer i forhold til reisefrihet for folk med HIV-smitte.

For øyeblikket er det ingen faktorer som får oss til å tro at slike restriksjoner vil inntreffe. Du bør derimot alltid sørge for å sjekke at ingen reguleringer er opprettet før du reiser.

Husk at reguleringer av denne typen for det meste blir satt i verk for ditt eget beste og for andres sikkerhet.

Tenk på din egen sikkerhet

Når det er snakk om reisefrihet og generelt om HIV, må du huske på at det ikke kun handler om at du som reisende er HIV-positiv.

Når du er ute og reiser, bør du alltid være ekstra nøye med din egen sikkerhet og ta de riktige valgene for å unngå ethvert problem og holde deg unna fare.

Dette betyr at du bør undersøke hvilke land som har høy grad av spredning av HIV blant innbyggerne. Når du gjør det må du også tenke over hvilke forholdsregler du kan ta for å unngå å sette din egen helse i fare.

Dersom du er HIV-positiv, bør du også vurdere å skaffe en reiseforsikring for HIV-smittede.

HIV reiseforsikring

Som med alle typer reiseforsikringer, vil en reiseforsikring for HIV-smittede, spille en viktig rolle for din sikkerhet når du er utenlands.

Det er mer sannsynlig at ulike sykdommer eller ulykker kan oppstå når du er ute og reiser. Dette kan forårsake alvorlige og dyre problemer for deg og folk rundt deg. Derfor bør du vurdere å skaffe deg en forsikring som spesifikt dekker folk som er HIV-positive.

Det er mange forsikringsselskaper som gir mulighet for å dekke reisende for HIV-relaterte ulykker.

Frihet til å reise

For nå, kan til og med folk med HIV-smitte nyte godt av friheten til å reise, med visse unntak. Hvilket betyr at du alltid må gjøre spesifikke undersøkelser for de landene du ønsker å reise til!

Du må uansett alltid ta vare på egen helse og være mer oppmerksom på reiseforsikring.

Vær sikker på at du har alle nødvendige reisedokumenter klare før du legger videre planer.