Er Man 100% Garantert Innreise til USA Med en ESTA-autorisasjon?

Approved for Entry

Det vandrer mye forvirring rundt ESTA, på norsk kalt Elektronisk System for Reiseautorisasjon. En av de største kildene til forvirring er at man kommer fra et land som er en del av Visa Waiver-programmet og derfor slipper å søke om visum for å kunne reise til USA. Selvfølgelig kan dette være svært forvirrende for mange, da man egentlig kun trenger å ha med seg et gyldig pass når man reiser, men man er også nødt til å søke om en reiseautorisasjon (ESTA) på forhånd.

ESTA er IKKE et visum, noe som vil si at regler for visum gitt av den amerikanske staten ikke strider imot avtaler som er forhandlet frem i VWP. Forvirringen blant folk skjer når man tror at ESTA veier like tungt som et visum. Et visum er et annet type dokument som krever mer nøye gjennomgang før den kan bli godkjent, i forhold til hva som gjelder for en reiseautorisasjon (ESTA). ESTA fungerer mer som en enklere kontrollprosess for å sikre at du er personlig kvalifisert for å reise til USA.

Fungerer ESTA som en garanti for innreise til USA?

ESTA-autorisasjonen er en godkjenning for å kunne reise til USA, ikke for tillatt innreise, selv om du ikke kan komme inn i landet uten en slik reiseautorisasjon. Ja, dette kan være forvirrende. Når du fyller ut søknaden må du svare på spørsmål om helse, tidligere bosettelse, reiseplaner, legge ved en politiattest og oppgi annen personlig informasjon. Hvert steg av søknaden er rettet mot å avgjøre om du får tillatelse til å reise til USA.

Uten en godkjent ESTA-søknad vil du bli nektet ombordstigning til enhver form for transportmiddel med retning mot USA eller noen av dets territorier. Amerikanske myndigheter har lagt til dette steget som et forsøk på å holde grensene trygge ved å nekte enhver potensiell trussel ombordstigning på et fly eller et skip som er rettet mot USA.

Ditt gyldige e-pass fra et av medlemslandene i VWP er det som garanterer deg innreise til USA. ESTA-autorisasjonen er kun en ekstra form for sikkerhet for statsborgere som er i besittelse av et gyldig pass fra et av VWP-landene.

Vil ESTA-autorisasjonen altså garantere innreise til USA? Nei, dette er ikke alltid tilfelle, og derfor skal man heller aldri se på reiseautorisasjonen (ESTA) som en garanti. Selv om ESTA-søknaden har blitt godkjent, kan det oppstå situasjoner som fører til at du blir oppholdt på flyplassen og ikke får tillatelse til å reise inn i landet.

Det kan være flere grunner til dette, som for eksempel

 • Problemer med dokumentasjon eller offisielle papirer
 • Kriminell fortid eller mistanke om ondsinnet hensikt med oppholdet
 • Tidligere nekt for innreise til USA eller ved brukt av ESTA til transitt

Den vanligste grunnen til innreisenekt er problemer med tilstrekkelig dokumentasjon, noe som betyr at dette ofte kan løses dersom man er villig til å samarbeide med de offisielle tjenestemennene på stedet.

Derfor er det viktig at man forstår forskjellen på å sikre seg et visum og å reise til USA under VWP.

Forskjellen på å reise med visum kontra ESTA

Når du søker om visum kan det være for å:

 • Jobbe
 • Studere
 • Opphold over lengre perioder

Når du bruker privilegiene med VWP og søker om ESTA:

 • Kan du oppholde deg i USA i opptil 90 dager
 • Kan du utføre forretninger, men er ikke tillatt å jobbe for noen andre
 • Kan du reise hvor som helt i USA eller noen av dets territorier uten et visum

Den store forskjellen er at det kan ta flere måneder å få en visumsøknad godkjent, mens det kun tar 24 timer å få en ESTA-søknad godkjent. Det kreves at reisende fra land som ikke er en del av VWP søker om visum. Visumsøknader blir ofte avvist, mens ESTA-søknader som regel blir godkjent.

Det er aldri en 100% garanti for at man kan reise inn i USA eller noen av dets territorier ved noen av disse tilfellene, men det er stor sannsynlighet for at du ikke blir hindret fra innreise. ESTA øker garantien for at du vil passere grensen uten problemer.

Prosessen

Søknadsprosessen rundt ESTA begynner med å finne en troverdig kilde som kan hjelpe deg med søknaden. En god kilde besitter kunnskap som reiseveileder, som kan vurdere din informasjon og hjelpe til med å oppdage de mest vanlige feilene som fører til at mange søknader til avvist. Her har du tilgang til søknaden!

Søknadsprosessen inneholder et par steg, og du kan gjøre den mye enklere ved å ha disse dokumentene klare når du fyller den ut:

 • Et gyldig e-pass, det er sterkt anbefalt at passet ditt er gyldig under hele oppholdet i USA for å unngå problemer
 • Personlig informasjon, som adresse og helsehistorikk
 • Husk at hver eneste person i reisegruppen må fylle ut en egen søknad, det finnes ingen muligheter til å søke som gruppe

Når du fyller ut søknaden må du sørge for å svare helt ærlig på alle spørsmål, men du bør vite at mange svarer det de tror er ærlige svar, men som egentlig ikke er korrekte svar. Ved å bruke en tjeneste som hjelper deg med å se over søknaden, sørger man for å unngå at søknaden blir avvist.

Dersom du ikke har et moderne e-pass, må du få tak i det. Alle som reiser med en reiseautorisasjon (ESTA) under VWP må ha et e-pass.

Krysse grensene til USA

Du vil ha behov for reiseautorisasjonen (ESTA) ved to anledninger; under ombordstigning til transportmiddelet til USA og når du skal krysse grensen. Så fort du har mottatt godkjenning via E-post, bør du skrive ut dokumentene og oppbevare de sammen med andre nødvendige dokumenter. Dersom du har klart å stige om bord på transportmiddelet uten reiseautorisasjonen (ESTA), vil du bli stoppet så fort du kommer til grensen, det kan hende du blir arrestert og sendt tilbake der du kom fra.

Det er mye enklere og tryggere å søke ESTA via nettet, motta godkjenningen og bevare dokumentene sammen med passet.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Kan jeg bli nektet ESTA?

Det er sjeldent at søknader blir avvist, og når dette skjer er det ofte fordi man har svart ærlig, men unøyaktig på et spørsmål. Litt hjelp kan bety mye for å sikre at søknaden blir godkjent.

Er en godkjent søknad en garanti?

ESTA-godkjenningen er til syvende og sist ikke en garanti for innreise til USA, men det er det nærmeste man kommer en form for garanti. ESTA kan ikke brukes i stedet for visum dersom du drar til USA for å jobbe, og den kan ikke brukes i stedet for visum hvis du ønsker å studere i USA, men den er eneste måte du kan dra til USA uten et visum dersom du er fra et av VWP-landene.

Så fort du har mottatt godkjenningen kan du betrakte deg selv som godkjent av standarder satt av amerikanske myndigheter, og dokumentene burde være mer enn nok for å krysse tollpunktene uten problemer. Så lenge du er ærlig under søknadsprosessen og har et gyldig e-pass burde du ikke ha noe å bekymre deg for.

Første steg for å sikre at du enkelt vil få søknaden godkjent og unngå enhver forsinkning er å bruke den rette tjenesten for å legge inn ESTA-søknad. Trykk her for mer informasjon.