Transitt i USA

Hva betyr det å være i transitt?

Å være i transitt betyr at man må mellomlande i et annet land før du kan dra videre til endelig destinasjon, enten for å fylle opp drivstofftanken eller for å bytte fly. Det vil altså si at du stopper i et land som ikke er din destinasjon. I visse land er du nødt til å ha et transittvisum som tillater deg å bevege deg utenfor havnen eller flyplassen i et par timer, mens du venter på at reisen skal fortsette. Du kan til og med stoppe for å bli i en natt i landet du mellomlander i.

Mellomlanding i USA når destinasjonen er et annet land

Som utenlandsk statsborger i USA, er man nødt til å ha et visum hvis man skal mellomlande på amerikansk territorium. Dette kan enten være et turistvisum for midlertidig opphold, eller et innvandrervisum for permanent bosettelse. Med få unntak blir transittvisum (C) utdelt til ikke-innvandrere som umiddelbart eller kontinuerlig reiser videre til en annen destinasjon med en mellomlanding i USA. Folk som er i besittelse av visum av klasse (B) og statsborgere fra land som reiser under Visa Waiver-programmet, er tillatt til å gjennomføre mellomlandinger i USA.

Trenger jeg ESTA for å kunne mellomlande i USA?

En ESTA-autorisasjon gir tillatelse til å reise til USA, og det har ingenting å si om du skal besøke landet, eller om du kun er i transitt på vei til en annen destinasjon. Dette betyr at dersom du er nødt til å mellomlande i USA, må du søke om ESTA før du bestiller flybilletter. Grunnen til dette er at en ESTA-autorisasjon ikke fungerer som en garanti for å bli tillatt innreise til USA. Dersom du skulle bli nektet innreise til USA, vil du ikke kunne søke om ESTA ved en senere anledning, da må du i stedet søke om et B-2 turistvisum for å kunne besøke landet. Når du fyller inn ESTA-søknaden for å foreta en mellomlanding i USA, må du se til at du også oppgir din endelige destinasjon for reisen.

Hva skjer dersom man nektes ESTA-autorisasjon?

Reisende som blir nektet reiseautorisasjon (ESTA) for å kunne foreta en mellomlanding i USA, bør søke om B-1 besøksvisum eller B-2 turistvisum. Denne prosessen kan ta flere måneder, det er derfor sterkt anbefalt at man starter søknadsprosessen tidlig, før man booker flybilletter. 

Les mer om faktorer som kan føre til avvisning av ESTA-søknad her.....

Denne informasjonen krever amerikanske myndigheter

Det kreves at folk som er i transitt i USA, eller som oppholder seg i USA i mer enn 8 timer, oppgir informasjon om deres permanente bosted og fullstendig adresse for bosted under oppholdet i USA. Dette vil være samme adresse som du må fylle ut på det amerikanske ankomstkortet, og det er samtidig en forutsetning for at du kan gå om bord i flyet. De som ikke er amerikanske borgere, men som er permanent bosatt i USA, må oppgi nummer de har fått tildelt på det grønne skjemaet i stedet for deres amerikanske adresse.

Vil reisende med ESTA-autorisasjon gå gjennom US-VISIT prosessen?

US-VISIT er et elektronisk verifiseringssystem som verifiserer identiteten til alle reisende til USA, som bekrefter at deres innreise samsvarer med visum- og innreisepolitikken. Dette gjelder for reisende mellom 14 og 79 år. Reisende under Visa Waiver-programmet er unntatt fra US-VISIT systemet. Dette betyr at alle som reiser med en reiseautorisasjon (ESTA) ikke behøver å gå gjennom denne prosessen.

Krav om sikkerhet for bagasje

Alle passasjerers bagasje kan sjekkes av autoriteter innen transport og sikkerhet. Som en reisende som kun er i transitt, vil det være en fordel å bruke låser på bagasjen som er godkjent av TSA. Grunnen til dette er at man ved hjelp av moderne teknologi har funnet opp låser som enkelt kan åpnes av sikkerhetspersonell ved bruk av en masternøkkel. Dette gjør det mer praktisk å sjekke bagasje, samtidig som man reduserer antall tilfeller hvor man er nødt til å ødelegge låser.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag