ESTA Otázky – Na čo sa vás budú pýtať a prečo?

Pokiaľ ste sa dostali až sem, pravdepodobne už viete že potrebujete ESTA.

Áno, môže to byť nepríjemné a nikto nemá rad cestovateľskú byrokraciu. Sú ale veci, ktorým sa proste nevyhnete- A faktom je, že už len to že čítate tento článok, vám môže celý proces uľahčiť.

Čítajte ďalej, aby ste sa oboznámili s otázkami týkajúcimi sa ESTA, na ktoré sa vás budú pýtať, a prečo, aby ste sa mohli pripraviť keď príde čas.

USA Flag

Takže čo je vlastne ESTA?

Elektronický systém na získanie cestovného povolenia (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) je nevyhnutným dokumentom pre štátnych príslušníkov štátov, patriacich do programu bezvízového styku (Visa Waiver Program - VWP), ktorí chcú cestovať do Spojených štátov. Umožňuje cestovanie bez toho, aby bolo potrebné prejsť úplným procesom žiadosti o skutočné vízum, čo každému ušetrí veľa času a peňazí.

Platí dva roky alebo do uplynutia platnosti cestovného pasu - podľa toho, čo nastane skôr. To znamená, že počas tohto dvojročného obdobia môžete cestovať do USA na viac ako 90 ciest.

Samozrejme je tu pár výnimiek:

 • Pokiaľ máte dvojité občianstvo alebo ste strávili nejaký čas v Iraku, Iráne, Sýrii alebo v Sudáne (od 1. marca, 2011)
 • Pokiaľ plánujete byť v USA dlhšie ako 90 dní
 • Pokiaľ medzi vaše dôvody na cestovanie zahŕňajú nejaké štúdium, platené práce alebo športové udalosti
 • Ak cestuje po súši

Pozrite si viac o týchto výnimkách tu.

Vo všeobecnosti, pokiaľ pochádzate z VWP krajiny, ESTA je navrhnuté aby vám cestovanie do USA uľahčilo a zjednodušilo.

Poskytuje Ministerstvu vnútornej bezpečnosti len dostatok informácií na zistenie, či by ste mohli byť pokladaný za ohrozenie verejnej bezpečnosti v USA, či sú vaše cesty za poctivým zámerom, alebo či máte v úmysle nelegálne zostať alebo pracovať v USA.

Väčšina ľudí s tým nebude mať žiadne problémy a tento proces je skutočne omnoho jednoduchší ako žiadosť o vízum!

Väčšina aplikácií ESTA je schválená približne za 20 minút.

Aby ste však boli v pohode, odporúčame vám podať žiadosť najmenej 72 hodín pred cestou, aby ste tak predišli tak stresu. Bez platného ESTA nebudete mať možnosť nastúpiť na palubu!

Cestujete do USA?


Ak máte v blízkej budúcnosti v pláne cestovať do USA, vhodný čas na podanie žiadosti je teraz!

Podajte žiadosť o USA ESTA dnes

Na ktoré otázky týkajúce sa ESTA sa ma budú pýtať?

To je skvelá otázka, sme radi že sa pýtate!

Našťastie pre vás, ste na správnom mieste.

Základné kategórie otázok ktoré ESTA dotazník zahŕňa sú:

 • Údaje na vašom pase
 • Dátum, miesto a štát vášho narodenia
 • Akékoľvek ďalšie občianstvo
 • Mená vašich rodičov
 • Vaše kontaktné údaje
 • Vaše pracovné údaje
 • Cestovné údaje
 • Núdzové kontaktné údaje
 • Otázky týkajúce sa oprávnenosti

Ponorme sa do týchto otázok hlbšie:

Ak splníte základné požiadavky, týkajúce sa oprávnenosti, najčastejším dôvodom zamietnutia ESTA sú chyby, ku ktorým došlo v priebehu procesu podania žiadosti.

Takže buďte opatrný a radšej dvakrát či trikrát skontrolujte preklepy alebo neúplné polia v akejkoľvek otázke ESTA. Je obzvlášť dôležité, aby bolo vaše meno napísané presne tak, ako je uvedené v pase.

Údaje z vášho pasu

Tie zahŕňajú vaše celé meno vrátane všetkých stredných mien, vaše pohlavie ako je uvedené vo vašom pase a číslo pasu. Je potrebné uviesť aj dátum, kedy bol váš pas vydaný, dátum jeho uplynutia a krajina, v ktorej bol vydaný.

Dátum, miesto a štát vášho narodenia

V rámci tej istej kategórie pasových údajov je uvedený dátum narodenia, mesto v ktorom ste sa narodili, a vaša krajina narodenia.

Akékoľvek ďalšie občianstvo

Ak máte dvojité občianstvo v inom štáte ako je štát v ktorom bol vydaný váš pas, musíte to tiež uviesť. Je to preto, že USA nedávajú ESTA ľuďom s dvojakým občianstvom ako ani ľudom v Sýrii, Sudáne, Iraku, ani v Iráne.

Musíte tiež uviesť, či vám niekedy nebol vydaný preukaz totožnosti z ktoromkoľvek inom štáte, ako je štát vášho momentálneho občianstva, uvedená na pase.

Ak ste v súčasnosti alebo ste niekedy boli v minulosti štátnym príslušníkom iného štátu, budú sa vás opýtať, ako ste sa stali štátnym príslušníkom tohto štátu.

Tiež sa vás spýtajú, či ste členom globálneho vstupného programu CBP. Ak áno, budete musieť uviesť číslo členstva alebo identifikačné číslo PASS. Členovia tohto programu môžu prechádzať imigráciou cez automatizovaný kiosk na určitých letiskách v USA.

Mená vašich rodičov

Je potrebné zadať celé mená vašich rodičov uvedené v ich pasoch.

Ak tieto informácie nepoznáte, môžete zadať „UNKNOWN“ (NEZNÁME).

Vaše kontaktné údaje

V tejto časti sa vyžaduje adresa bydliska vo vašej domovskej krajine.

Pozostáva z dvoch riadkov: mesta, oblasti/regiónu a štátu.

Vyžaduje tiež telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktorá sa používa na komunikáciu s vami o výsledku vášho ESTA.

Budete tiež musieť uviesť svoj rodinný stav - či už ste slobodný, ženatý alebo žijete s niekým v spoločnej domácnosti.

Vaše pracovné údaje

Táto časť vyžaduje informácie týkajúce sa vášho zamestnania. Vyžaduje si informácie o vašom súčasnom alebo poslednom zamestnávateľovi.

Tieto údaje zahŕňajú názov pracovnej pozície, meno zamestnávateľa, adresu a telefónne číslo.

Tieto informácie sú čiastočne určené na to, aby sa zaistilo že na konci svojho 90-dňového nároku budete chcieť opustiť USA, s cieľom vrátenia sa do zamestnania. Ak v súčasnosti nemáte zamestnanie, možno budete musieť pri imigrácii preukázať ďalší cestovný lístok alebo spiatočný lístok.

Cestovné údaje

Táto otázka súvisí s tým, či je váš ESTA určený za účelom cestovania a spoznávania novej krajiny alebo za účelom tranzitu. Ak je váš ESTA určený na účely prestupu, budete musieť uviesť štát do ktorého budete cestovať po prestupe.

Taktiež ste povinní poskytnúť určité kontaktné údaje pre váš pobyt počas pobytu v USA. Zvyčajne sa jedná o adresu hotela a telefónne číslo.

Existujú dve veľmi podobné otázky: kontaktný bod v USA a adresa v USA. Vo väčšine prípadov môžete v oboch poliach použiť rovnaké informácie.

Tiež sa vás spýtajú, z ktorého letiska alebo mesta sa vydáte na cestu.

Núdzové kontaktné údaje

Tu je potrebné uviesť kontaktné údaje svojho najbližšieho príbuzného. Zahŕňa to celé meno, adresu a telefónne číslo.

man sitting in airport

Otázky týkajúce sa oprávnenosti

Tieto otázky sú navrhnuté tak, aby vás účinne profilovali na základe vašich odpovedí. Cieľom otázok je zabezpečiť verejnú bezpečnosť a ochranu. Tieto otázky poskytujú ministerstvu vnútornej bezpečnosti informácie, ktoré potrebujú na schválenie alebo zamietnutie vášho ESTA.

Otázky sú formou Áno/Nie a sú nasledujúce:

 1. Máte fyzickú alebo duševnú poruchu? alebo ste drogovo závislý alebo závislý; alebo máte v súčasnosti niektorú z nasledujúcich chorôb (prenosné choroby sú špecifikované podľa § 361 písm. b) zákona o službách verejného zdravia): Cholera, záškrt, infekčná tuberkulóza, mor, kiahne, žltá zimnica, vírusová hemoragická horúčka vrátane eboly , Lasa, Marburg, Krymsko-Kongo, závažné akútne choroby dýchacích ciest schopné prenosu na iné osoby a pravdepodobne spôsobujúce úmrtnosť?
 2. Boli ste niekedy zatknutý alebo odsúdený za trestný čin, ktorý spôsobil vážne škody na majetku alebo vážne škody inej osobe alebo vládnemu orgánu?
 3. Porušili ste niekedy nejaké právne predpisy týkajúce sa držby, používania alebo distribúcie nelegálnych drog?
 4. Usilujete sa zapojiť sa alebo ste sa už niekedy venovali teroristickým činnostiam, špionáži, sabotáži alebo genocíde?
 5. Už ste sa niekedy dopustili podvodu alebo ste klamali sami seba alebo iných, aby ste získali vízum alebo vstup do Spojených štátov alebo im pomohli?
 6. Hľadáte zamestnanie v Spojených štátoch alebo ste predtým pôsobili v USA bez predchádzajúceho súhlasu vlády USA?
 7. Už vám niekedy bolo zamietnuté vízum USA, o ktoré ste žiadali pri svojom súčasnom alebo predchádzajúcom cestovnom pase, alebo vám bol niekedy zamietnutý vstup do Spojených štátov alebo ste stiahli svoju žiadosť o prijatie v americkom prístave vstupu?
 8. Zostali ste niekedy v Spojených štátoch dlhšie, ako je lehota na prijatie, ktorú vám poskytla vláda USA?
 9. Cestovali ste alebo ste boli od 1. marca 2011 v Iraku, Sýrii, Iráne, Sudáne, Líbyi, Somálsku alebo Jemene alebo ste boli v Iraku?

Tieto otázky sú dosť prísne posudzované, takže ak na niektorú z nich odpoviete kladne, pravdepodobne nebudete mať povolený vstup na územie USA.

Ak na niektorú z otázok neodpoviete pravdivo, pravdepodobne vám budú v budúcnosti zamietnuté žiadosti.

Nepovinné otázky týkajúce sa sociálnych médií

Táto časť je pomerne nedávnym dodatkom k dotazníku ESTA a je pomerne zaujímavá.

V skutočnosti bola považovaná za pomerne kontroverznú z dôvodu možných problémov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Otázka pozostáva zo zoznamu, v ktorom môžete vybrať, ktoré možnosti sa vás týkajú. Sú to: ASKfm, Facebook, Flickr, GitHub, Google+, Instagram, JustPaste.it, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Vine, VKontakte (VK), YouTube a „Iné“.

Potom sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena pre každý z profilov, ktoré vlastníte.

Hlavným dôvodom tejto otázky je odhalenie terorizmu navyše, keďže sociálne médiá sa v minulosti používali pri koordinácii teroristických útokov. Ak vaše platformy sociálnych médií preukážu akýkoľvek odkaz alebo súcit s teroristickými skupinami, môže vám byť zamietnutý vstup do USA.

Skutočnosť, že táto otázka je voliteľná a každý jednotlivec by potreboval na zodpovedanie otázky rôzny čas, to najmä v prípad ak má viac účtov. Môže vás však zaujímať koľko ľudí sa vôbec obťažuje s vypĺňaním tejto otázky a teda, aká je účinnosť tejto stratégie.

Aj keď ministerstvo vnútornej bezpečnosti potvrdilo že neodmieta vstup pri nezadaní podrobnosti o sociálnych médiách, veľa ľudí sa rozhodne na tieto otázky odpovedať aby sa vyhli extra otázkam od imigračného.

Ak sa rozhodnete odpovedať na tieto otázky, detaily sú uložené po dobu 3 rokoch a neskôr archivované na ďalších 12. Počas tohto obdobia si môžu štátne služby tieto informácie vyhľadať a zdieľať ich z ostatnými krajinami ako sa im zachce.

Každopádne, táto otázka tam je, a keď už viete aj bližšie informácie, môžete sa rozhodnúť sami či chcete odpovedať alebo nie!

Cestujete do USA?


Ak máte v blízkej budúcnosti v pláne cestovať do USA, vhodný čas na podanie žiadosti je teraz!

Podajte žiadosť o USA ESTA dnes

Posledné kroky

Akonáhle vyplníte všetky otázky v ESTA dotazníku budete požiadaný o podpis a tým pádom sa nemôžete odvolať proti rozhodnutiam týkajúcich sa vašej žiadosti o ESTA.

Budete požiadaný o prehlásenie že všetky informácie ktoré ste uviedli sú správne a pravdivé. Nepodpísanie tejto časti zaručuje, že vaša ESTA bude zamietnutá.

Dostanete email o konfirmácii akonáhle dokončíte prihlášku.

V deň odletu sa musíte uistiť, že cestujete na správny pas ,aký ste si uviedli v prihláške ESTA. Je dobré mať pri sebe aj potvrdenie od ESTA ale letecká spoločnosť by tieto informácie mala mať automaticky.

USA map

Ako si zažiadam o ESTA?

Takže teraz keď už sú všetky otázky o ESTA zodpovedané, ako si o ESTA vlastne zažiadate?

Dobré správy, veľmi jednoducho! Jednoducho choďte na túto stránku. Uistite sa, že ste všetko dokončili najmenej 72 hodín pred odletom, aby ste predišli nepríjemným a stresujúcim situáciám.

Zaručuje mi ESTA vstup?

Aj keď máte vybavenú ESTA, stále existuje šanca, že vám bude vstup do štátu zamietnutý. Úradníci na hraniciach majú právo vám zamietnuť vstup na základe vášho správania aj keď je všetko v poriadku.

Preto je potrebné, aby ste boli kľudný a zdvorilý pri odpovedaní na ich otázky.

Aj keď je veľa ľudí zamietnutých na základe chýb v prihláške, častokrát si zažiadajú znova a dávajú si pozor aby neurobili rovnaké chyby. Ale ak je nejaký opodstatnený dôvod, prečo bola vaša prihláška zamietnutá, podanie si druhej výsledok pravdepodobne nezmení.

Budete si musieť zažiadať o víza ktoré vyžadujú viac informácii a budete môcť lepšie komunikovať z bezpečnostnou zložkou USA.

Zhrnutie

Takže aby sme to celé zhrnuli, prihláška ESTA nie je príliš zložitá a môže byť vyhotovená jednoducho a rýchlo. Musí ale byť vyplnená pravdivo a presne, a to najmenej 72 hodín pred odletom! A nezabudnite si svoj biometrický pas!