Online USA ESTA Víza Formulár Žiadosť Cestovanie do Ameriky

Občania štátov zahrnutých do Visa Waiver Program nepotrebujú pre cestovanie do USA víza, namiesto víz postačí podanie žiadosti o ESTA a jej následné odsúhlasenie.

ESTA je Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie, ktorého schválenie umožňuje vycestovať do USA v rámci parametrov Visa Waiver programu. Tento systém určuje spôsobilosť cestujúceho na vycestovanie do USA. Systém ESTA vyhodnotí a určí, či kandidát predstavuje bezpečnostné riziko pri implementácii a bezpečnosti ochrany práv USA.

V prípade schválenia žiadosti o ESTA, máte právo vycestovať do USA dopravnou spoločnosťou v rámci Visa Waiver programu.

ŽIADOSŤ O ESTA MôŽETE PODAŤ AK:

Ste štátnym príslušníkom štátu ktorý je súčasťou Visa Waiver programu, a v prípade že spĺňate podmienky Visa Waiver programu:

 • Nie ste v súčasnosti držitelom platných turistických víz;
 • Dôvodom vašej návštevy Spojených štátov je cestovanie alebo obchodná návšteva.;
 • Dĺžka vášho pobytu nepresiahne 90 dní.

Ak spĺňate podmienky udelenia ESTA, podajte žiadosti online, čím si môžete pred vycestovaním do Spojených štátov amerických ušetriť čas a námahu. Tiež známi ako VWP, tento online formulár umožňuje zjednodušenie procesu získania cestovného povolenia.

Ak však necestujete do USA podľa nariadení VWP, aj napriek tomu že ste štátnym príslušníkom štátu ktorý je súčasťou VWP programu, pre vycestovanie stále musíte získať víza.

Je preto veľmi dôležité poznať pred vycestovaním do Spojených štátov špecifické informácie o svojich cestovných plánoch.

Proces podania žiadosti

Tento online formulár žiadosti o ESTA pre cestovanie do USA bol navrhnutý pre značné zjednodušenie procesu podania žiadosti o cestovné povolenie.

Online formulár požaduje o zadanie základných informácii pre potreby pohraničnej stráže USA, ktorá skontroluje vaše údaje pred udelením cestovného povolenia.

Výhody použitia našich služieb

 • Spracovanie ESTA do 24 hodín
 • Recenzia a aktualizácie údajov ESTA.
 • Schválenie formou emailu
 • Správna forma vyplnenia dotazníka ESTA
 • Oprava chýb v dotazníkovom formulári
 • Kontrola stavu ESTA
 • Schválenie formou faxu
 • 24/7 zákaznícka podpora
 • Bezpečná stránka
 • Informácie o turistických vízach
 • Informácie o obchodných vízach
 • Rady a odporúčania pre turistov

POPLATKY ZA ESTA

Administratívny poplatok pre novú žiadosť o ESTA v USA $89.00, poplatok za kontrolu statusu ESTA US $19.00.

ČO MUSÍM VYPLNIŤ DO DOTAZNÍKOVÉHO FORMULÁRA?

 • Kontaktné údaje.
 • Platnú kreditnú kartu pre zaplatenie poplatku za žiadosť.
 • Je nutné vlastniť platný cestovný pas pre zahrnutie do Visa Waiver Program
 • Informácie o vašom zamestnaní.

Členské štáty Visa Waiver programu.

 • Írsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Japonsko
 • Singapur
 • Nemecko
 • Taliansko
 • Nórsko
 • Portugalsko
 • Malta
 • Austrália
 • Francúzsko
 • Čile
 • Španielsko
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Švajčiarsko
 • Belgicko
 • Nový Zéland
 • Dánsko
 • Česká republika
 • Litva
 • Švédsko
 • Lotyšsko
 • Andorra
 • Monako
 • Kórejská republika
 • Rakúsko
 • Lichtenštajnsko
 • Fínsko
 • Taiwan
 • Brunei
 • Luxembursko
 • Estónsko
 • Grécko
 • Slovinsko
 • San Maríno
 • Holandsko
 • Island
 • Poľsko

Podali ste už žiadosť o ESTA?

NÁJDITE ALEBO SKONTROLUJTE SVOJU ŽIADOSŤ O ESTA

Ak ste už podali žiadosť o ESTA a chcete sa informovať o stave vašej žiadosti o ESTA, musíte vyplniť

 • Kontaktné údaje;
 • Platnú kreditnú kartu pre zaplatenie poplatku za žiadosť;
 • Údaje z cestovného pasu.

VIAC O ESTA

 1. ČO JE CESTOVNÉ POVOLENIE USA PRE SPOJENÉ ŠTÁTY?

  ESTA znamená Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie, čo je systém udeľovania cestovného povolenia, vytvorený pre potreby cestujúcich z členských štátov. Visa Waiver programu. O ESTA môžu požiadať výlučne občania krajín zahrnutých do VWP.

 2. KTO POTREBUJE CESTOVNÉ POVOLENIE ESTA?

  ESTA Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie môže byť schválená len občanom štátov VWP, cestujúcim do USA podľa nariadení VWP.

 3. ČO JE VISA WAIVER PROGRAM?

  VWP je program cestovného povoleniai vytvorený pre zjednodušenie procesu prideĽovania cestovného povolanie pre návštevníkov USA zo špecifických štátov.

  Umožňuje občanom štátov VWP použiť pre vycestovanie do Spojených štátov jednoduchý online formulár, čím sa môžu vyhnúť procesu žiadania a získania víz.

 4. AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O ESTA? AKÉ ÚDAJE PRE TO POTREBUJEM?

  Pri registrácii do Elektronického systému pre udeľovanie cestovnej autorizácie budete musieť zadať základné údaje o svojej osobe, zamestnaní a pozadí.Táto online žiadosť o ESTA netrvá pre podanie viac ako 15 až 20 minút.

 5. AKO SKONTROLOVAŤ STAV ESTA? AKÉ ÚDAJE PRE TO POTREBUJEM?

  Je možné stav skontrolovať online, vyplnením a podaním jednoduchého online formulára, pre ktorého spracovanie je nutné zadať pár základných informácii.

 6. AKÝ TYP CESTOVNÉHO PASU POTREBUJEM PRE PODANIE ŽIADOSTI O ESTA?

  Pre podanie žiadosti o ESTA online potrebujete platný cestovný pas, vydaný jednou z krajín zahrnutých vo Visa Waiver programe.

 7. AKO AKTUALIZOVAŤ CESTOVNÉ POVOLENIE ESTA? KTORÉ INFORMÁCIE POTREBUJEM AKTUALIZOVAŤ?

  Po vypršaní žiadosti o ESTA musíte podať žiadosť znova, použitím online formulára žiadosti o ESTA. Informácie teda budete musieť zadať všetky znova, informácie môžu byť aktualizované kedykoľvek potrebné.

  An ESTA je platná dva roky od vydania alebo do vypršania platnosti vášho cestovného pasu.

 8. KTO POTREBUJE VÍZA PRE VSTUP DO USA?

  Ak nie ste občanom jednej z krajín zahrnutej do Visa Waiver programu, musíte pre vycestovanie do USA získať víza. Taktiež budete musieť získať víza namiesto ESTA v prípade že vaša cesta nespĺňa nariadenia VWP.

 9. KEDY BY MALA BYŤ ŽIADOSŤ O ESTA PODANÁ?

  Online žiadosť o ESTA umožňuje požiadať o cestovné povolenie relatívne krátko pred plánovaným vycestovaním. Odporúčame však dôrazne aby ste žiadosť podali aspoň 72 hodín pred začiatkom cesty.

 10. AKO DLHO JE ESTA PLATNÁ?

  ESTA, tiež známa ako žiadosť o VWP je platná po dobu dvoch rokov,alebo do vypršania platnosti cestovného pasu,od schválenia žiadosti online.

 11. POTREBUJEM ŽIADOSŤ O ESTA AK V USA LEN PRESTUPUJEM?

  Áno, žiadosť o ESTA musíte podať aj v prípade že USA používate iba ako prestupnú krajinu. Cestovné povolenie ESTA je potrebné pri návšteve USA za účelom cestovania, obchodu alebo prestupu.

 12. KEDY MUSÍM PODAŤ NOVÚ ŽIADOSŤ O ESTA?

  Vaša žiadosť o cestovné povolenie ESTA je platná na dobu dva roky, alebo do vypršania platnosti cestovného pasu. Ak platnosť vašej ESTA vypršala, musíte podať novú žiadoť o ESTA.

 13. ČO ROBIŤ V PRÍPADE ŽE BOLA MOJA ŽIADOSŤ O ESTA ZAMIETNUTÁ/NEBOLA PRIJATÁ?

  Po podaní žiadosti o cestovné povolenia bude skontrolovaná vaša osoba, pozadie a iné informácie v rámci kontroly. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, pravdepodobne musíte požiadať o víza alebo kontaktovať najbližšie zastupiteľstvo USA pre vyriešenie tohto problému.

  Najčastejším dôvodom odmietnutia žiadosti o Visa Waiver je nejasný dôvod vašej cesty, alebo ak hrozí akákoľvek forma nebezpečenstva iným pasažierom alebo občanom USA.

 14. KTORÉ ŠTÁTY SÚ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI VISA WAIVER PROGRAMU?

  Visa Waiver Program zahŕňa viac ako 30 štátov, ktoré sú vybrané zo strany USA. Úplný zoznam štátov zahrnutých do VWP nájdete tu.

  Žiadosť o Visa Waiver program môže byť podaná len občanmi štátov zahrnutých do VWP.

 15. MUSIA MAŤ POVOLENIE ESTA AJ DETI?

  Áno, ak vaše dieťa cestuje do USA podľa nariadení VWP, dieťa musí podať žiadosť a získať ESTA.

  Formulár ESTA môže byť vyplnený a podaný rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa cestujúceho do USA.

 16. MôŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ O ESTA PRE PRIATEĽA ALEBO RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA?

  Online skupinová žiadosť o ESTA umožňuje vyplniť informácie o väčšom počte ľudí cestujúcich do USA.

  Skupinová žiadosť môže byť použitá pre skupiny až 50 cestujúcich. Použitie tejto formy žiadosti o ESTA neznamená že všetci jednotlivci zahrnutý v žiadosti musia cestovať spoločne. Pre všetkých týchto cestujúcich však bude použité rovnaké identifikačné číslo.