Ako dlho trvá platnosť mojej ESTA?

Ak máte nárok na ESTA, môžete podať žiadosť o cestovné povolenie vyplnením jednoduchého ESTA online formulára.

Od momentu kedy podáte žiadosť trvá jej preskúmanie zvyčajne niekoľko dní. V niektorých prípadoch môže toto preskúmanie trvať až dva týždne do poskytnutia konečnej odpovede na vašu žiadosť.

Po preskúmaní vašej žiadosti dostanete informácie o stave vášho ESTA.

V niektorých prípadoch môže byť žiadosť odmietnutá, čo znamená že vám ESTA nebude schválená.

Vo väčšine prípadov však žiadatelia dostanú kladnú odpoveď, ktorá potvrdí úspešné schválenie žiadosti, po čom môžu začať využívať možnosť bezvízového cestovania do USA. Od tohto momentu je ESTA platná po dobu dvoch rokov.

Tiež je dôležité si pamätať, že ESTA môže byť použitá, a teda jej platnosť trvá len dovtedy, dokedy je platný cestovný pas žiadateľa. Toto znamená, že po získaní ESTA bude povolenie platné len dovtedy, dokedy nevyprší platnosť vášho cestovného pasu, ak sa tak stane skôr ako uplynie dvojročné obdobie platnosti ESTA.

Pre uistenie sa, či je vaše ESTA stále platné, je dôležité skontrolovať platnosť ESTA pred každou cestou do Spojených štátov. Platnosť môže byť overená rýchlo, vyplnením krátkeho a jednoduché online formulára. Toto Vám rýchlo poskytne informácie o platnosti vášho ESTA, čím sa uistíte že môže byť použitá pre vycestovanie do USA.

Ak platnosť vášho ESTA povolenia vypršala, nie je žiadny spôsob akým by sa dalo obnoviť. V tomto momente musíte podať žiadosť o novú ESTA, s použitím normálneho formulára žiadosti. Nové povolenie bude znova na dobu dvoch rokov alebo do momentu vypršania platnosti vášho cestovného pasu.

Je veľmi dôležité vedieť, že platná ESTA nie je 100% zárukou povolenia vstupu do Spojených štátov. Pohraničná stráž Spojených štátov je zodpovedná za vydanie konečného rozhodnutia o povolení vstupu do krajiny. V prípade pochybností o účele vašej cesty Vám nebude vstup povolený ani s platnou ESTA.

Toto znamená že platnosť ESTA nie je jediným faktorom s ktorým by ste mali počítať pri cesta do USA s ESTA!

Prečítajte si viac o kontrole platnosti vašej ESTA a o rôznych faktoroch ktoré môžu ovplyvňovať vašu cestu do USA na našom blogu, a nájdite odpovede na časté otázky v sekcií často kladené otázky.