Kto potrebuje ESTA?

Všetci občania štátov Visa Waiver programu (VWP) ktorí vstupujú do USA leteckou alebo lodnou dopravou, musia získať ESTA, a to v rátane detí, ak nie sú držiteľmi víz pre vycestovanie do USA.

ESTA nie sú to isté ako víza, pre každé z týchto cestovných povolení existujú rôzne požiadavky. Je preto dôležité presne definovať cestovné plány pred podaním žiadosti o ESTA alebo víza.

ESTA je relatívne novým typom cestovného povolenia. Získala však značnú popularitu medzi cestujúcimi z krajín VWP. Dôvodom je hlavne fakt, že žiadosť o ESTA je jednoduchšia ako žiadosť o víza a celý proces prebieha online.

Ak ste občanom jednej z krajín zaradenej do Visa Waiver programu a plánujete cestovať do Spojených štátov v rámci nariadení VWP, nemusíte získať víza. Namiesto toho musíte podať žiadosť o víza.

Pri cestovaní do USA podľa nariadení VWP musíte:

  • Cestovať do USA na obdobie kratšie ako 90 dní.
  • Dôvod cesty musí byť cestovanie, obchod alebo prestup.
  • Musíte do USA vstúpiť letecky alebo lodnou dopravou.

V opačnom prípade musíte stále získať víza, aj napriek tomu že ste občanom jednej z krajiny Visa Waiver programu.

Je dôležité si pamätať, že po schválení žiadosti je ESTA platná po dobu dvoch rokov. ESTA môžete použiť pre vycestovanie do USA v rámci tohto dvojročného obdobia viackrát, jednotlivé pobyty však nesmú presiahnuť dĺžku 90 dní.

Navyše, ESTA nie je 100% zárukou povolenia vstupu do USA! Existuje viac faktorov ktoré môžu mať vplyv na vaše cestovné plány, konečné rozhodnutie bude vydané až pohraničnou strážou Spojených štátov.

Z tohto dôvodu je dôležité informovať sa o cestovaní do USA a ako je ovplyvňované nariadeniami Visa Waiver programu. O tomto sa dozviete viac v našej blogovej sekcií, alebo v sekcií často kladených otázok.

Zapamätajte si, že vo väčšine prípadov nebudú mať občania štátov Visa Waiver programu, bez kriminálnej histórie, žiadny problém so získaním ESTA. Toto tiež znamená že vo väčšine prípadov môžete vstúpiť do USA bez akýchkoľvek problémov s pohraničnou strážou USA.