FAQ

 1. Čo je to ESTA?

  ESTA znamená Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie (Electronic System for Travel Authorization), čo je aplikácia ktorá nahrádza víza pre občanov štátov VWP ktorí chcú vycestovať do USA. Po tom čo je ESTA schválená, je platná pre cestovanie po dobu dvoch rokov alebo do skončenia dátumu platnosti cestovného pasu.

  Aplikácia umožňuje občanom krajín VWP vycestovať do USA na obdobie 90 dní bez nutnosti získať víza.

  Viac o ESTA sa dozviete tu.

 2. Čo je to Visa Waiver Program?

  Visa Waiver program umožňuje občanom istých krajín vycestovať do USA alebo krajinu použiť na prestup bez nutnosti získať víza. Ak však ste občanom jednej z krajín VWP a chcete vycestovať do USA letecky alebo lodnou dopravou, musíte získať ESTA.

  V rámci tohto programu môžu občania krajín VWP vycestovať do USA alebo krajinu použiť pre prestup na dobu 90 dní.

  Viac o VWP sa dozviete tu.

 3. Kto potrebuje ESTA?

  ESTA sa vzťahuje výlučne na občanov krajín zahrnutých vo VWP cestujúcich do USA lodnou alebo leteckou dopravou. ESTA umožňuje občanom krajín VWP navštíviť USA za účelom obchodu, cestovania alebo prestupu na dobu 90 dní a nahrádza nutnosť zaobstarania VÍZ.

 4. Čo je to krajina VWP?

  VWP znamená Visa Waiver Program, v rámci ktorého môžu občania vybraných krajín vycestovať do USA za účelom prestupu, turistiky alebo obchodu na až 90 dní bez nutnosti zaobstarania víz.

  V súčasnosti sa medzi krajiny VWP radia:

  Andorra; Austrália; Rakúsko; Belgicko; Brunej; Čile; Česká republika; Dánsko; Estónsko; Fínsko; Francúzsko; Nemecko; Grécko; Maďarsko; Island; Írsko; Taliansko; Japonsko; Kórejská republika; Lotyšsko; Lichtenštajnsko; Litva; Luxembursko; Malta; Monako; Holandsko; Nový Zéland; Nórsko; Portugalsko; San Maríno; Singapur; Slovensko; Slovinsko; Španielsko; Švédsko; Švajčiarsko; Taiwan; Poľsko; Spojené kráľovstvo

 5. Ako dlho trvá platnosť ESTA?

  Schválenie ESTA je platné do vypršania platnosti cestovného pasu držiteľa ESTA alebo dva roky od udelenia ESTA ak pas vyprší viac ako dva roky po momente kedy bola ESTA schválená.

  V rámci jedného pobytu môžete v USA prebývať až 90 dní s platnou ESTA.

  Toto znamená že v rámci obdobia v ktorom ste držiteľom platnej ESTA, môžete väčšinou vycestovať do USA na viacero samostatných období kratších ako 90 dní.

 6. Ako zistím že je moja ESTA platná?

  Pre zistenie stavu vašej ESTA, vyplňte formulár, následne vám budú poskytnuté detailné informácie o vašej ESTA.

  Ak vaša ESTA vypršala, musíte pre vycestovanie do USA zažiadať o novú ESTA.

 7. Potrebujem ESTA ak mám platné víza?

  Ak ste občanom krajiny ktorá nie je členom VWP a chcete vycestovať do USA cestnou dopravou, žiadosť o ESTA nie je potrebná. Ak však cestujete lodnou alebo leteckou dopravou, žiadosť o ESTA podať musíte.

  Ak máte víza, čo znamená že nie ste občanom krajiny VWP, nepotrebujete ESTA.

 8. Čo je to skupinová žiadosť o ESTA?

  Skupinová žiadosť o ESTA umožňuje jednotlivcom žiadať o ESTA pre skupinu až 50 ľudí za cenu jedinej ESTA prihlášky.

  Osoby ktoré sú zahrnuté v tejto skupine nemusia cestovať spoločne, ale pre identifikáciu skupinových žiadateľov im bude pridelené špeciálne identifikačné číslo.

 9. Kedy podať žiadosť o ESTA?

  Žiadosť o ESTA môže byť podaná kedykoľvek pred vycestovaním do USA, ale je silne odporúčané podať žiadosť o ESTA najmenej 72 hodín pred začiatkom cesty do USA.

  Získanie odpovede na vašu žiadosť trvá väčšinou len pár minút, odpoveďou je povolenie alebo zamietnutie. Podanie žiadosti sa však odporúča z dôvodu predídenia problémom s včasným prijatím dokladov.

 10. Aký je rozdieľ medzi žiadosť o ESTA a víza?

  Víza a ESTA nie sú pri cestovaní do USA to isté!

  ESTA sa vzťahuje len na návštevníkov USA ktorí sú občanmi krajín VWP a ktorí nie sú povinní pred cestovaním do USA získať víza, po dobu maximálne 90 dní.

  Ak nie ste občanom jednej z krajín VWP, ESTA sa na vás nevzťahuje a ste povinní získať USA víza.

 11. Ako dlho trvá vyplnenie žiadosti o ESTA?

  Ak máte po ruke všetky informácie potrebné pre vyplnenie žiadosti o ESTA, proces by nemal zabrať viac ako 10 až 20 minút.. ESTA je väčšinou schválená do niekoľkých minút, ale silne odporúčame žiadosť o ESTA podať aspoň 72 hodín pred vycestovaním do USA.

 12. Kedy potrebujem víza?

  ESTA sa na Vás nevzťahuje, teda potrebujete víza, ak nie ste občanom jednej z krajín VWP.

  V niektorých prípadoch, aj napriek tomu že ste občanom jednej z krajín VWP, stále potrebujete získať víza, a to v týchto:

  • Ak je dôvod vašej cesty do USA iný ako turizmus, obchod alebo prestup,
  • O neprisťahovalecké víza by ste nemali žiadať ak si myslíte že sa na Vás vzťahuje Zákon o imigrácii a národnosti,
  • Ak plánujete prebývať v USA na obdobie dlhšie ako 90 dní,
  • Ak cestujete do USA leteckým dopravcom ktorý nemá podpísanú zmluvu s Visa Waiver programom.
 13. Kedy potrebujem turistické/obchodné víza pre vycestovanie do USA?

  Cestujúci ktorý chcú vstúpiť do Spojených štátov amerických musia získať neprisťahovalecké víza na presne určené časové obdobie. Občania krajín Visa Waiver programu môžu získať povolenie cestovať do USA v rámci bezvízového programu. Ak plánujete využiť bezvízový program, musí Vám byť schválená žiadosť o Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie (ESTA) pred vstupom do USA.

  Ak nespĺňate podmienky bezvízového programu, môžete si podať žiadosť o neprisťahovalecké dočasné víza B1/B2 ak:

  • Je účelom vašej cesty obchod (B1)
  • Je účelom vašej cesty zábava alebo medicínske ošetrenie (B2)

  B-1 Víza sú zväčša prideľované návštevníkom USA, ktorý chcú navštíviť semináre a konferencie, stretnúť sa s obchodnými partnermi, uzavrieť rôzne dohody a zmluvy.

  B-2 Víza sú zväčša prideľované, ak je dôvodom návštevy USA zábava, cestovanie, medicínska starostlivosť, návšteva priateľov a rodinných príslušníkov, zúčastnenie sa sociálnych akcií.

  Ak musíte podať žiadosť o víza (B1/B2), kontaktujte prosím najbližšiu ambasádu USA.

 14. Ktoré krajiny sú zahrnuté vo Visa Waiver Programe?

  Andorra; Austrália; Rakúsko; Belgicko; Brunej; Čile; Česká republika; Dánsko; Estónsko; Fínsko; Francúzsko; Nemecko; Grécko; Maďarsko; Island; Írsko; Taliansko; Japonsko; Kórejská republika; Lotyšsko; Lichtenštajnsko; Litva; Luxembursko; Malta; Monako; Holandsko; Nový Zéland; Nórsko; Portugalsko; San Maríno; Singapur; Slovensko; Slovinsko; Španielsko; Švédsko; Švajčiarsko; Taiwan; Poľsko; Spojené kráľovstvo

 15. Zaručuje schválenie ESTA vstup do USA?

  Podľa Elektronického systému pre udeľovanie cestovnej autorizácie (ESTA) máte právo na vstup do Spojených štátov amerických v súlade s Visa Waiver programom. Pri vstupe do Spojených štátov amerických budete skontrolovaný príslušníkom colnej a pohraničnej stráže, ktorý rozhodne o schválení vášho vstupu do krajiny.

 16. Musím podať žiadosť o ESTA presne pred vycestovaním do USA?

  Vašu žiadosť o ESTA môžete podať kedykoľvek, odporúča sa však aby ste ju podali najmenej 72 hodín pred vycestovaním do USA.

 17. Ak bola moja žiadosť o ESTA zamietnutá, môžem požiadať opakovane?

  Ak sa zmenili okolnosti, môžete podať žiadosť o ESTA opakovane po 10 dňoch. Ak ste v žiadosti o ESTA uviedli nepravdivé informácie, nenávratne strácate právo cestovať v rámci bezvízového programu.

 18. Čo robiť ak bola moja žiadosť o ESTA zamietnutá?

  Ak nespĺňate požiadavky bezvízového programu ESTA, kontaktujte najbližšiu ambasádu USA alebo konzulát a podajte žiadosť o neprisťahovalecké víza B1/B2.

 19. Aký je poplatok za žiadosť o ESTA?

  Vláda Spojených štátov si účtuje výdavky vo výške $21.00. Naša cena zahŕňa aj tento poplatok voči vláde USA.

 20. Môže byť ESTA upravená po podaní žiadosti?

  Môžete zmeniť informácie týkajúce sa vašej cesty v žiadosti ktorú ste už podali. Systém žiadostí ESTA umožňuje aktualizáciu informácii o cestovaní. Pred podaním žiadosti o ESTA si nemusíte zaobstarať letenky ani rezervovať hotel.

 21. Musím vyplniť povolenie i-94w ak mi bola schválená ESTA?

  Od zavedenia programu ESTA, ak vstúpite do USA leteckou alebo lodnou dopravou, nemusíte vypĺňať povolenie I-94W, dáta sa v súčasnosti registrujú elektronicky.

 22. Je nutné zo sebou mať kópiu ESTA na letisku?

  Podľa platných nariadení USA nie je nutné mať pri sebe kópiu povolenia ESTA pre cestovanie v rámci Visa Waiver programu. Je však dôležité mať kópiu pre vlastné záznamy.

  Niektoré letecké spoločnosti môžu vyžadovať aby ste ju mal/a pri sebe, čo môže znamenať aj nutnosť preukázať sa tlačenou kópiou. V prípade zabudnutia čísla žiadosti ESTA, žiadosť môžete získať zadaním mena žiadateľa, dátumu narodenia, čísla cestovného pasu a krajiny ktorá pas vydala na webovej stránke ESTA.

 23. Čo musí mať cestovný pas aby s ním bolo možné cestovať v rámci Visa Waiver Programu?

  Požiadavky pre Visa Waiver program sú:

  • Cestovný pas musí byť elektronický pas, s digitálnym čipom nesúcim biometrické informácie o držiteľovi cestovného pasu,
  • Musí obsahovať strojom čitateľnú časť na biografickej stránke,
  • Držitelia cestovného pasu Taiwanu musia poskytnúť Číslo pasu a Osobné identifikačné číslo (PIN);
  • Od 1 júla 2009 platí výnimka, dočasné a núdzové pasy krajín Visa Waiver programu musia byť elektronické.
 24. Je možné cestovať s medicínskymi pomôckami, napríklad s ihlami alebo kyslíkovou bombou?

  Lieky by mali byť v ich originálnom balení s lekárskym predpisom vytlačeným na obale. Povolené je prevážať len množstvá vhodné pre osobné použitie a zásoby na maximálne 90 dní. V prípade že nie sú predpisy v ich originálnom balení, musíte mať pri sebe kópiu predpisu alebo list od doktora.

  Všetky lieky vstupujúce do Spojených štátov musia byť vybavené lekárskym predpisom. Farmaceutické povolenia vybavuje FDA. Akékoľvek otázky o špecifických farmaceutikách a možnosti ich importu do Spojených štátov smerujte na FDA, Oddelenie importných operácii a postupy, na čísle (301) 796-0356. Pri cestovaní s nástrojmi ako je kyslíková bomba, alebo inými predmetmi ktoré môžu byť vnímané ako bezpečnostná hrozba, je nutné mať pri sebe lekársky predpis od doktora.

  Pre viac informácií o dodatočných požiadavkách, kontaktujte Administráciu pre bezpečnosť trasportu (Transportation Security Administration).

 25. Ako upravím chyby v žiadosti o ESTA?

  V prípade že sú biometrické informácie o vašom cestovnom pase, napríklad meno, pohlavie, dátum narodenia, dátum vypršania platnosti, štát alebo občianstvo, chybné, mali by ste podať novú žiadosť alebo žiadosť obnoviť pre opravenie týchto chýb. Toto je možné len v prípade, že bola vaša predchádzajúca žiadosť schválená.

 26. Je možné podať žiadosť o ESTA pre moje dieťa?

  Áno. Deti so sprievodom alebo bez sprievodu musia mať ich vlastné ESTA pred vycestovaním do Spojených štátov ako občania krajín Visa Waiver programu. Pre potreby vašich detí musíte byť oboznámení s podmienkami ESTA a ako ich zástupca sa uistiť že sú všetky otázky vyplnené pravdivo.

  Pre splnenie podmienok ESTA musia mať deti vlastný, platný cestovný pas. Detské cestovné pasy nie sú vhodné pre ESTA ak neboli vydané pred 26 októbrom 2006. Dokumenty by mali spĺňať požiadavky Visa Waiver programu.

 27. Bude môj odchod ovplyvnený ak mi počas pobytu v USA vyprší ESTA?

  Nie. Váš odchod nebude nijak ovplyvnený, budete ale musieť obnoviť vašu ESTA pre opätovný vstup do USA po vašom odchode.

 28. Je choroba ako nádcha alebo prechladnutie v USA pokladané za prenosnú chorobu?

  Mnohé prenosné choroby nepredstavujú pri vstupe do USA, v rámci Visa Waiver programu, problém. Ak máte niektorú z prenosných chorôb, mali by ste to oznámiť vo svojej žiadosti. Po jej vyliečení môžete oznámiť vyliečenie, budete však musieť predložiť dôkaz absencie hrozby nákazy.

  Nižšie uvedené sú prenosné choroby ktoré je potrebné oznámiť:

  • Venerologický vred
  • Gonorrhoea
  • Granuloma inguinale
  • Infekčné malomocenstvo
  • Lymphogranuloma venereum
  • Syfilis (infekčné štádium)
  • Tuberkulóza (aktívna)
 29. Sú informácie z mojej kreditnej karty bezpečné?

  ESTA systém nezadržiava žiadny informácie po tom čo transakcia prebehne.

 30. Ako dlho trvá platnosť ESTA?

  Cestovné povolenie je zvyčajne platné po dobu dvoch rokov od dátumu udelenia povolenia alebo do vypršania platnosti cestovného pasu, v závislosti od toho ktorý dátum je skorší, ak nie je povolenie odobrané. Obrazovka vždy zobrazí dátum vypršania platnosti cestovného povolenia. Povolenie ESTA umožňuje viacnásobné vycestovanie po dobu dvoch rokov alebo do vypršania platnosti cestovného pasu.

  Po získaní cestovného povolenia ESTA nemusíte počas obdobia platnosti žiadať znova. Pridelenie ESTA nedáva nárok na zotrvanie na území USA po dobu dvoch rokov, ale umožňuje pobyt podľa podmienok Visa Waiver programu. V USA môžete zotrvať deväťdesiat dní alebo menej.

  Ak si prajete zotrvať dlhšie, musíte si zaobstarať víza z ambasády USA. V prípade zmeny mena, občianstva alebo pohlavia, alebo získanie nového cestovného pasu, je nutné podať žiadosť o nové cestovné povolenie. Toto tiež platí pre zmenu odpovede na ktorúkoľvek otázku týkajúcu sa vašej spôsobilosti na zaradenie do Visa Waiver programu.

 31. Ako môžem obnoviť platnosť ESTA?

  V prípade že platnosť ESTE vypršala, môžete znovu podať žiadosť tu. Už existujúce žiadosti nemôžu byť predĺžené. Nemusíte čakať kým vaša ESTA vyprší, žiadosť môžete podať už pred jej vypršaním.

  Ak dostanete správu „Platná, schválená žiadosť s viac ako 30 zostávajúcimi dňami bola nájdená pre tento cestovný pas“, podanie tejto žiadosti bude vyžadovať platbu za túto žiadosť a zruší platnosť existujúcej žiadosti. Bude nutné podať novú žiadosť.

 32. Aký je dôvod poskytnutia informácií o zamestnaní?

  Podľa odseku 214b Zákona o imigrácii a národnosti, musia jednotlivci preukázať že nemajú v pláne imigrovať do Spojených štátov a spĺňajú požiadavky na udelenie statusu návštevníka.

 33. Musím mať pre podanie žiadosti o ESTA naplánovanú cestu?

  Nie. Cestu nemusíte mať naplánovanú, čo však potrebujete je bod kontaktu v USA. Pre dokončenie žiadosti budete musieť vyplniť adresu na ktorej budete počas pobytu v USA pretrvávať. Ak plánujete navštíviť viacero miest, môžete zadať adresu na prvom mieste ktoré plánujete navštíviť.

 34. V akom prípade je lepšie požiadať o víza ako o ESTA?

  Môžete podať žiadosť o víza namiesto ESTA ak:

  • Plánujete cestovať do USA leteckým dopravcom ktorý nemá uzavretú zmluvu,
  • Plánujete zostať v USA po dobu dlhšiu ako 90 dní,
  • Cestujete do USA za účelom iným ako krátkodobý turizmus alebo obchod,
  • Si myslíte že sa na Vás môžu vzťahovať dôvody zamietnutia vstupu na základe Zákona o imigrácii a národnosti.
 35. Mám dvojité občianstvo a platnosť môjho cestovný pasu, pre ktorý nemám nárok na Visa Waiver, vypršala alebo pre túto krajinu nie som držiteľom pasu.

  V prípade že ste držiteľom viacerých cestovných pasov, zadajte informácie z pasu ktorý bol vydaný najbližšie k súčasnosti, aj v prípade že platnosť tohto pasu už skončila. Občania dvoch a viac štátov, ktorý nie sú držiteľmi cestovného pasu z inej krajiny, musia zvoliť krajinu zo zoznamu, ale nevyplniť políčko s číslom cestovného pasu.

 36. Čo sa stane ak je žiadateľ o Visa Waiver Program odmietnutý ako neprijateľný?

  Cestujúci ktorý žiadajú o vstup a sú uznaný za neprijateľných pre vstup do Spojených štátov v rámci Visa Waiver programu budú navrátený do ich krajiny pôvodu alebo tretej krajiny do ktorej sú vlastníkmi spiatočného cestovného lístku, prostredníctvom dopravcu ktorým sa cestujúci dopravil do Spojených štátov a bol mu odmietnutý vstup.

 37. Musí byť žiadosť podaná v anglickom jazyku aj v prípade že klávesnica cestujúceho neobsahuje anglické znaky?

  Žiadosť o ESTA musí byť v anglickom jazyku a použitý počítač musí byť nastavený na používanie americkej angličtiny s vhodným vstupom klávesnice.

  Ak je operačný systém počítača Microsoft Windows 95 alebo vyšší, kontaktujte webovú stránku Konverzačnej výmeny (Conversation Exchange) pre správne nastavenie počítača.

  Ak počítač nepodporuje operačný systém Windows, vyhľadajte informácie zverejnené dodávateľom operačného systému alebo v priloženej dokumentácii.