Čo je ESTA?

Občania štátov ktoré sú členmi Visa Waiver program, nepotrebujú pre vycestovanie do USA víza, namiesto toho im postačí získať schválenie ich žiadosti o ESTA.

ESTA je Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie, jej schválenie umožňuje vstup do USA v rámci Visa Waiver program. Tento systém určuje vhodnosť cestujúceho pre vycestovanie do USA. ESTA systém posúdi to, či kandidát predstavuje riziko pre implementáciu a bezpečnosť ochrany práv USA.

V prípade že je povolenie ESTA schválené, máte právo využiť linku prepravnej spoločnosti smerujúcu do USA v rámci Visa Waiver programu.

Ak je cestujúci držiteľom platných USA víz, má právo príchodu do USA za účelom na ktorý sú víza vydané, nie je nutné dodatočné schválenie ESTA.

Od januára 2009 je ESTA povinná pre všetkých občanov štátov Visa Waiver programu cestujúcich do USA. Ak bola vaša žiadosť o ESTA schválená a plánujete do USA vycestovať leteckou alebo lodnou dopravou, nemusíte vypĺňať zelenú kartu I-94W.

Schválenie ESTA je platné po obdobie dvoch (2) rokov alebo do vypršania platnosti cestovného pasu. S platným ESTA máte právo prebývať v USA až deväťdesiat (90) dní v rámci jednej cesty.