Turistické Víza

Cestovatelia, ktorí chcú vstúpiť do Spojených štátov amerických si musia zaobstarať neprisťahovalecké víza na určité časové obdobie pobytu. Občania krajín zahrnutých do Visa Waiver programu môžu mať povolenie vycestovať do Spojených štátov amerických v rámci bezvízového programu. Ak máte v pláne využiť takýto bezvízový program, musíte získať súhlas pomocou Elektronického systému pre udeľovanie cestovnej autorizácie (Electronic System for Travel Authorization/ESTA) pred vstupom do Spojených štátov amerických.

Ak nespĺňate požiadavky bezvízového programu, môžete zažiadať o dočasné, neprisťahovatelské víza B1/B2 ak:

  • Účelom vašej cesty je obchod (B1)
  • Účelom vašej cesty je zábava alebo lekárske ošetrenie (B2)

B-1 Víza vydávané väčšinou v prípade, že účelom vašej návštevy USA je návšteva seminárov alebo konferencií, stretnutia s obchodnými partnermi, uzavieranie rôznych dohôd alebo zmlúv.

B-2 Víza vydávané väčšinou v prípade, že účelom vašej návštevy USA je zábava, cestovanie, lekárska starostlivosť, ošetrenie, návšteva priateľov alebo príbuzných, účasť na sociálnych aktivitách.

Ak musíte požiadať o (B1/B2) víza, kontaktujte prosím najbližšiu ambasádu USA.

Týmto Vás informujeme, že nie je možné získať, predložiť alebo zakúpiť turistické víza (B1/B2) na usaestaonline.com. Účelom tohto textu je poskytnutie informácii cestovateľom a, ak potrebné, ako vybaviť, predložiť a získať turistické víza (B1/B2) na ambasáde USA.

Turistické víza sú tým najdôležitejším dokumentom potrebným pre vycestovanie do USA za účelom turizmu. Táto forma cestovného povolenia sa ukázala ako efektívne opatrenie pre pohraničnú stráž USA, a neexistuje nič čo by víza plnohodnotne nahradilo.

Výnimkou je ESTA, s ktorou je turistické cestovanie oveľa jednoduchšie. Sú tu však isté špecifické rozdiely medzi ESTA a turistickými vízami Spojených štátov.

Je dôležité vedieť že nie všetci návštevníci USA musia pred vycestovaním do Spojených štátov získať víza.

Namiesto toho stačí, ak zažiadajú o ESTA. To preto, že Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie (ESTA) bol navrhnutý pre zjednodušenie procesu cestovania pre občanov štátov Visa Waiver programu.

Toto znamená že ak ste občanom krajiny VWP, nepotrebujete pre vstup do USA turistické víza. Podobne ako pri žiadaní o turistické víza USA, musíte zadať informácie o svojej osobe, práci a pozadí.

Rozdiel je v tom, že pri žiadaní o ESTA musíte žiadosť zadať online. Toto značne urýchli proces získania ESTA oproti procesu získavania turistických víz.

V niektorých prípadoch tento proces získavania turistických víz USA mohol trvať až 2 alebo viac mesiacov.

Dokumenty potrebné pre vydanie turistických víz USA sú podobné ako tie potrebné pri žiadosti o ESTA. Najdôležitejším dokumentom pre obidva typy cestovných povolení je platný cestovný pas. V odlišných situáciách však môžu byť potrebné aj iné, dodatočné, dokumenty.

Ak chcete vedieť ako zažiadať o turistické víza USA, alebo máte problémy so získaním víz, odporúčame kontaktovať našich expertov alebo navštíviť ambasádu USA vo vašej krajine.

Pred tým ako si začnete vyhľadávať informácie o tom ako získať turistické víza USA, alebo ako obnoviť turistické víza USA, uistite sa v prvom rade o tom, či sú vo vašom prípade víza potrebné. A to preto, že ak ste občanom krajiny, ktorá je zahrnutá vo Visa Waiver programe, žiadať o víza nemusíte.

ESTA PRE TURISTOV

Ak ste občanom jednej z viac ako 30 krajín VWP a chcete vycestovať do Spojených štátov amerických, musíte pred vycestovaním do USA získať ESTA. Toto je skutočne veľkou výhodou.

Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie vo väčšine prípadov celý proces získania cestovného povolenia značne zjednoduší. Celý proces kvôli tomu trvá o dosť kratšie!

Je však veľmi dôležité si byť vedomý toho, že pri plánovaní vycestovania do USA v rámci VWP sa na vás vzťahujú špeciálne nariadenia.

Ako turista, váš pobyt v Spojených štátoch nesmie presiahnuť 90 dní. Toto je dôležitá informácia na ktorú by nemal žiadny turista nikdy zabudnúť.

Rovnako dôležité je, že žiadosť o ESTA je platná dva roky po tom čo je ESTA udelená, alebo do momentu kedy vyprší platnosť Vášho cestovného pasu.

Toto znamená že ak váš pobyt v USA presiahne 90 dní, musíte získať víza. Aj napriek tomu že ste občanom jednej z krajín Visa Waiver programu, toto nariadenie sa na Vás stále vzťahuje.

Víza sú teda stále otvorenou možnosťou pre tých ktorý chcú vycestovať do USA. Cestovné povolenie potrebné pre legálnu návštevu USA závisí od toho, ktorej krajiny ste občanom, a aký je zámer vašej cesty.