Proces Žiadosti o ESTA Pre Občanov Slovenska: Cestovanie do USA zo Slovenska

ESTA Pre Občanov Slovenskej Republiky

Pred vycestovaním do USA musia všetci občania Slovenskej republiky požiadať o ESTA a svoju cestu plánovať v súlade s nariadeniami Visa Waiver programu.

Elektronický systém pre udeľovanie cestovnej autorizácie umožňuje občanom Slovenska cestovať do USA bez nutnosti žiadať o víza. Namiesto toho si musíte podať žiadosť o ESTA, ktorá umožňuje cestovanie podľa pravidiel VWP.

1. MÔŽU OBČANIA SLOVENSKA CESTOVAŤ DO USA S ESTA?

Pri cestovaní do USA musia mať všetci občania Slovenskej republiky platné víza alebo ESTA.

Je však dôležité si pamätať, že na cestovanie v rámci VWP pri použití ESTA sa vzťahujú špecifické nariadenia.

Ak plánujete navštíviť USA s ESTA, dĺžka pobytu v USA nesmie presiahnuť 90 dní. Ako občan Slovenska tiež môžete použiť ESTA len v prípade, že navštevujete USA za účelom obchodu, cestovania alebo USA používate ako tranzitnú krajinu.

Toto znamená že niektorý cestujúci zo Slovenska nemusia mať pri cestovaní do USA nárok na udelenie ESTA.

2. JE SLOVENSKO JEDNOU Z KRAJÍN VWP?

Slovensko patrí do Visa Waiver programu, jeho občania si teda môžu zažiadať ESTA a využiť tak možnosť cestovania do USA bez víz.

VWP bol navrhnutý za účelom zjednodušenia cestovania pre občanov konkrétnych krajín ktoré sú súčasťou zoznamu VWP.

Tento zoznam môže byť kedykoľvek upravený zo strany USA, je preto vhodné sledovať aktualizácie a uistiť sa že môžete získať ESTA ako občan jednej z krajín VWP.

3. AKÝ JE ROZDIEĽ MEDZI ESTA A VÍZAMI?

Najdôležitejšia informácia je tá, že ESTA nie je v žiadnom prípade ani forme vízum.

Namiesto toho je to unikátna forma cestovného povolenia, ktorá môže byť použitá výlučne občanmi krajín zaradených do Visa Waiver programu.

Ak nie ste občanom jednej z krajín VWP, ESTE sa na Vás nevzťahuje a pred vycestovaním do USA musíte zažiadať o víza. Okrem toho sa na cestovanie v rámci VWP pri použití ESTA.

Ak plán vašej cesty presiahne časové obmedzenie pobytu a/alebo cieľom vašej cesty nie je obchod, cestovanie alebo prestup, nemáte nárok na ESTA a musíte si podať žiadosť o víza.

NÁVŠTEVA USA ZO SLOVENSKA?


Podajte si žiadosť o ESTA pre občanov Slovenska pred vycestovaním do USA!

Zažiadajte o USA ESTA už dnes!

4. KEDY POTREBUJEM VÍZA?

V niektorých prípadoch nemôže byť ESTA použitá ako cestovné povolenie v USA. Ak v USA plánujete prebývať po dobu viac ako 90 dní, musíte podať žiadosť o víza.

Rovnako musíte podať žiadosť o víza ak účelom vašej cesty nie je cestovanie, prestup alebo obchod v USA.

5. POTREBUJEM KÓPIU ESTA NA LETISKU?

Nie, kópiu ESTA si so sebou na letisko zobrať nemusíte. Nakoľko je žiadosť online, takmer všetky informácie dôležité pre hraničnú kontrolu sú dostupné v online forme.

Pozor, všetky ostatné dokumenty sú pri cestovaní do USA stále potrebné, a môže sa hodiť mať kópiu vašej ESTA pri sebe.

6. AKO DLHO TRVÁ PLATNOSŤ ESTA A AKO JU MÔŽEM SKONTROLOVAŤ?

Pri cestovaní s ESTE sú dva dátumy platnosti a ktoré si treba dať pozor.

Prvým z nich je že platnosť ESTA, ktorá trvá dva roky od schválenia ESTA. V rámci tohto časového úseku môžete USA navštíviť koľkokrát chcete. Žiadna z týchto návštev však nesmie presiahnuť 90 dní trvania. Ak túto dobu presiahnete, je dosť pravdepodobné že vám pri budúcom vstupe do USA bude vstup zamietnutý.

Druhý dátum na ktorý si treba dať pozor je platnosť cestovného pasu. Žiadosť o ESTA môžete podať len v prípade že ste držiteľom platného cestovného pasu, ktorý dokazuje vaše občianstvo jednej z krajín VWP. Okrem toho pri cestovaní do USA musí byť váš pas platný po celú dobu vášho pobytu.

Ak počas obdobia dvoch rokov od vydania ESTA vyprší platnosť vášho pasu, rovnako skončí aj platnosť ESTA.

Následne musíte zažiadať o novú ESTA použitím online žiadosti.

Platnosť vašej ESTA si overíte kedykoľvek vyplnením jednoduchého formuláru overenia platnosti ESTA.