Uppdateringar av ESTA och Visa Waiver Programmet för 2021

New York

Visa Waiver Programmet ger medborgare från vissa länder möjligheten att resa till USA utan visum, med hjälp av en ESTA-ansökan. Detta innebär att det har blivit mycket lättare att resa till USA.

Men dessa regler är inte permanenta, utan kan ändras närsomhelst.

Kom ihåg att det är USA:s regering som är ansvariga för att godkänna visum och andra typer av resetillstånd, inklusive ESTA.

Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste nyheterna om VWP, om man vill vara helt säker på vilka typer av resetillstånd som krävs när man vill resa till USA

Det är extra viktigt nu när Trump är president, eftersom att regeringen har uttalat sig om att de kommer att skapa striktare regler och förordningar för inresa till USA.

Precis som många andra lagar och regler, uppdateras även dessa på årsbasis.

Precis som många andra lagar och regler, uppdateras även dessa på årsbasis.

Kommer några stora förändringar att ske, och om så är fallet, kommer de att påverka dig och dina planer på att resa till USA?

Generella Uppdateringar

Eftersom det har försiggått ett flertal diskussioner angående inträde till USA under det senaste året, har många människor väntat på uppdateringar angående resetillstånd under 2021.

I de flesta fall har det sett ut som att det kommer att uppstå stora förändringar, och att dessa förändringar kommer att göra det svårare för folk att resa till USA. Men verkligheten ser annorlunda ut.

För stunden har det inte gjorts några stora förändringar på varken ESTA eller visumprocesserna. 

Ska du resa till USA?


Om du planerar att besöka USA inom en snar framtid, då är det dags att fylla i din ansökan nu!

Ansök USA ESTA Idag

Men när det gäller inträde till USA, har vissa länder påverkats. Trumps så kallade ”Travel Ban” kommer att påverka människor i somliga länder med muslimsk majoritet.

Men när det gäller resetillstånd förväntas bara ett par uppdateringar.

Detta är baserat på den information som offentliggjorts. Det finns fortfarande en möjlighet att det pågår stora förändringar som ännu inte har diskuterats offentligt.

Så vad vet vi just nu?

Uppdateringar av VWP 

När man talar om att resa till USA utan att behöva något visum, så handlar det om Visa Waiver Programmet, som tillåter medborgare från somliga länder att resa utan visum. Det är bara länder som finns på VWP:s lista som åtnjuter denna fördel.

Och det är oftast här de stora förändringarna sker.

 

När man talar om VWP och de potentiella förändringar som kan ske med programmet under 2021, så är det ett specifikt land som är viktigt att nämna.

Och det är Malaysia!

Trots att Trump-administrationen hittills har varit mycket sträng angående bestämmelser om människor som kommer in i landet, har det förekommit diskussioner om att lägga till Malaysia till VWP:s lista över godkända länder. Och om allt går som planerat kommer detta land att läggas till listan senast 2021.

Det uppstod också en konflikt där det talades om att Grekland skulle uteslutas från VWP-listan, men det löste sig och landet fick behålla sin plats på listan.

Förutom det har det inte skett några stora förändringar.

Detta innebär att alla medborgare i VWP-länderna fortfarande kommer att kunna besöka USA med hjälp av en godkänd ESTA-ansökan, istället för ett visum.

Men VWP-programmet är inte det enda som kan genomgå förändringar detta år. Eftersom att alla som planerar att resa till USA från ett VWP-land fortfarande behöver ett resetillstånd, så är ESTA-ansökan lika viktig.

Uppdateringar av ESTA

En ESTA-ansökan är garanterat det enklaste och behagligaste resetillståndet man kan få när det gäller en resa till USA. Därför hoppas de flesta på att ESTA inte kommer genomgå några stora förändringar detta år.

Ska du resa till USA?


Om du planerar att besöka USA inom en snar framtid, då är det dags att fylla i din ansökan nu!

Ansök USA ESTA Idag

Just nu ser det ut som att det inte kommer att uppstå några stora förändringar med ESTA-ansökan. Detta betyder att alla medborgare i VWP-länderna kommer att kunna fortsätta njuta av de fördelar som ESTA USA erbjuder!

Men precis som vi nämnde tidigare, är denna information baserad på det som offentliggjorts av den amerikanska regeringen. Det är fortfarande möjligt att förändringar kommer att ske under 2021.

Vilka Förändringar Kan Ske

När man talar om ESTA-ansökningar och VWP-programmet, finns det flera saker som kan ske, inte bara under 2021, utan närsomhelst.

Eftersom VWP kontrolleras av den amerikanska regeringen är det möjligt för stora förändringar att ta plats utan förvarning, om det är så att regeringen bestämmer sig för att begränsa tillträde till landet.

Om vi tar oss en titt på vad som har hänt i relation till inträde till USA sedan Trump-administrationen installerades, så är det mycket möjligt att VWP kommer att påverkas inom en snar framtid.

Än så länge är detta bara spekulationer, men det är viktigt att komma ihåg om du planerar att resa till USA

Och med tanke på detta är det bra att veta vad som skulle kunna ske!

Om vi talar rent generellt om VWP, så kan det ske förändringar med listan av länder som blivit godkända av VWP. Som vi nämnde tidigare är det troligt att Malaysia kommer att läggas till listan över VWP-länder.

Men det är också möjligt att vissa länder förlorar de privilegier som kommer med att vara godkänd av VWP-programmet. Om det skulle ske, måste fler resenärer lära sig hur man går tillväga när man ansöker visum, och det betyder också att själva ansökningsprocessen kan ta allt längre tid, ju fler ansökningar som kommer in.

Om det skulle ske några stora förändringar så är det väldigt viktigt att man som resenär är informerad om detta i god tid, vilket innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om man planerar att resa till USA, eller om man har någon annan förbindelse med USA.

Eventuella ESTA-förändringar

När vi talar om ESTA och ansökningsprocessen för resetillståndet, finns det ett antal förändringar som kan ske.

En av de förändringar som kan ske har att göra med hur mycket en ESTA-ansökning är värd, eller med andra ord, hur mycket det kostar att ansöka om detta tillstånd. En förändring i värde skulle kunna påverka några resenärer, men det är inte det värsta som kan ske.

Om det skulle göras några ändringar på hur länge ett ESTA varar, kan det skapa större problem för resenärer, eftersom det skulle kräva ytterligare planering och begränsade möjligheter. Detta gäller också om det skulle ske några förändringar på hur länge man får stanna i USA när man reser med ett ESTA. Just nu gäller ett ESTA i 90 dagar.

Det råder ingen tvivel om att några av de kommande förändringarna, även om vi fortfarande inte vet exakt hur det kommer att se ut, skulle kunna relateras till BREXIT.

Det skulle kunna innebära svårigheter för de brittiska medborgarna, men det kommer förmodligen inte att ske under 2021, eftersom det kommer att ta minst ett par år för Storbritannien att lämna EU. När detta blir relevant kommer det att vara upp till USA att ge brittiska medborgare en lättare resetillståndsprocess, inte EU.

Just nu är detta de aktuella och eventuella förändringarna som kan komma att påverka ESTA och VWP rent generellt, inom en snar framtid.