Vad är ESTA?

Medborgare i länder som ingår i Visa Waiver Program behöver inte visum när de reser till USA; istället behöver de en godkänd ESTA-ansökan.

ESTA är ett elektroniskt system för resegodkännande vars godkännande i enlighet med Visa Waiver Program krävs vid ankomst till USA. Detta system etablerar resenärers samtycke till resande till USA. ESTA-systemet bedömer ifall resenären är ett hot mot USAs säkerhet.

Vid händelse av att ESTA-godkännande ges har du rätt att använda en operatör för resande till USA, i enlighet med Visa Waiver Program.

Om resenären har ett giltigt USA-visum får han/hon resa till USA under ramarna för detta visum och behöver inte ytterligare ESTA-godkännande.

Sedan den 12:e januari 2009 är ESTA-godkännande obligatoriskt för alla medborgare i länder som ingår i Visa Waiver Program när de reser till USA. Om du har en godkänd ESTA-ansökan och planerar att resa till USA via luft eller hav så behöver du inte fylla i green card I-94W.

ESTA-godkännande är giltigt i två (2) år eller tills passets giltighetsperiod gått ut. Du får lov att stanna i USA med ett giltigt ESTA-godkännande i upp till nittio (90) dagar under ett besök.