Hur länge är mitt ESTA giltigt?

Om du berättigad till att ansöka om ESTA måste du sända in din ansökan om resetillståndet med en enkel ESTA-enkät online.

Det tar vanligtvis bara några dagar att gå igenom din ansökan när du har sänt in den. I vissa fall kan det däremot ta upp till två veckor innan man får slutgiltigt besked på sin ansökan. När din ansökan har inspekterats kommer du få information om statusen på ditt ESTA.

I vissa fall kan din ansökan bli avslagen och då får du heller inget ESTA.

Men i de flesta fall får sökanden ett positivt svar där de kan se att deras ansökan har blivit godkänd och att de kan resa till USA utan något Visum. Från denna stund har ett ESTA en giltighet på två år.

Det är också viktigt att veta att ett ESTA bara kan användas när det är associerat till ett giltigt pass. Detta innebär att när man har fått sitt ESTA är det bara giltigt fram till passet går ut, om det datumet inträffar innan slutet på ESTA-tillståndets tvååriga giltighetsperiod.

För att försäkra sig om att ett ESTA fortfarande är giltigt är det väldigt viktigt att man kontrollerar giltigheten på sitt ESTA innan man reser till USA. Detta kan göras snabbt och enkelt via en kort och enkel enkät online. Detta är ett snabbt sätt att få information om giltigheten på ett ESTA, vilket säkerställer att man kan använda det på sin resa till USA.

Om ditt ESTA har gått ut finns det inget sätt att förnya det på. I dagsläget måste man ansöka om ett nytt ESTA med hjälp av den ursprungliga ansökningsankäten. Det nya resetillståndet kommer återigen att vara giltigt i två år eller fram tills det datum då passet går ut.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att ett giltigt ESTA inte är en 100% garanti på att man får komma in i USA. Den amerikanska gränskontrollen är ansvarig för att fatta det slutgiltiga beslutet om att ge resenärer inträde till landet. Om det uppstår några frågetecken runt din resa kan du nekas inträde även om du har ett giltigt ESTA.

Detta innebär att giltigheten av ditt ESTA inte är det enda man behöver tänka på när man ska resa till USA med ett ESTA!

Du kan lära dig mer om hur man kontrollerar giltigheten på sitt ESTA och olika faktorer som påverkar din resa till USA på vår blogg, samt hitta svar på relevanta frågor i vår FAQ-sektion.