När behöver jag VISUM?

Det finns ett flertal olika tillfällen då man inte kan använda ett godkänt ESTA för att resa till USA:

  • Om du ska resa till USA ombord på ett flyg som ej är godkänt av Visa Waiver Programmet;
  • Om ditt besök i USA överskriver 90 dagar;
  • Om du tror att några skäl för avvisning i enlighet med ’Immigration and Nationality Act § 212(a)’ gäller dig, så bör du ansöka om ett visum för icke-invandrare;
  • Om du reser till USA i annat syfte än kortsiktig turism eller kort affärsresa.

Det viktigaste är att veta att Visum inte är detsamma som ESTA.

Den absolut viktigaste förordningen för ESTA är att endast medborgare i Visa Waiver Program-länderna kan ansöka om och använda ESTA som en form av resetillstånd. Detta betyder att du inte behöver något Visum om du är medborgare i ett av VWP-länderna och ska resa till USA i enlighet med VWP:s regler.

En lämplig typ av Visum kommer däremot att behövas i samtliga fall då en ESTA inte kan användas.

VWP:s föreskrifter anger att en ESTA endast kan användas av medborgare i VWP-länderna när:

  • Resan till USA inte överskrider 90 dagar
  • Besöket är för turism, genomresa eller affärsresa
  • Resenären reser via luft eller hav

Om du till exempel är medborgare i ett av Visa Waiver Program-länderna, men du planerar att stanna i USA under en längre tid än 90 dagar, då kommer du att behöva ett Visum.

Detta innebär att även om du är berättigad att resa till USA med en ESTA, så kan den inte alltid användas på grund av VWP:s regler.

Om du är osäker på hur din ESTA kan användas och om du eventuellt kommer att behöva ett Visum, vänligen kontakta våra experter för svar på alla frågor angående Visum-fri resa till USA.

I vissa fall kan ett visum behövas när en ESTA-ansökan av någon anledning avslås. Det kan finnas många orsaker till detta, men det är värt att notera att om din ESTA-ansökan inte har godkänts, kan det hända att du även kommer uppleva problem med att få ett Visum.

Om du vill försäkra dig om att en ESTA kan användas för din nästa resa till USA, läs mer om hur man kan resa utan Visum på vår blogg eller besök vår FAQ-sektion.