FAQ

 1. Vad är ESTA?

  ESTA står för ”Electronic System for Travel Authorization”, och det är ett elektroniskt system för resetillstånd. ESTA ersätter visum för medborgare i VWP-länderna, som ska resa till USA. När en ESTA-ansökan har blivit godkänd är den giltig i två år, eller till passets giltighetsperiod går ut.

  Du får lov att stanna i USA med ett giltigt ESTA-tillstånd i upp till 90 dagar under en vistelse, utan att behöva ansöka om ett visum.

  Du kan läsa mer om ESTA här.

 2. Vad är Visa Waiver-programmet?

  Visa Waiver-programmet ger medborgare från ett vissa länder möjlighet att resa till USA, eller att göra en genomresa via USA, utan att behöva ansöka om ett visum. Om du är medborgare i ett av VWP-länderna och ska resa till USA via hav eller luft, så måste du ansöka om ett ESTA.

  Resenärer som reser under VWP-programmet får mellanlanda och resa till USA, och vistas där i 90 dagar.

  Du kan läsa mer om VWP här.

 3. Vem behöver ESTA?

  ESTA gäller bara för medborgare i VWP-länderna och kan bara användas för resa till USA via luft eller hav. ESTA tillåter medborgare i VWP-länderna att resa till USA för affärsverksamhet, turism eller genomresa under 90 dagar, och används istället för ett visum.

 4. Vad är ett VWP-land?

  VWP står för Visa Waiver-programmet, och tillåter medborgare från ett antal godkända länder att resa till USA för genomresa, turism eller affärsverksamhet, i upp till 90 dagar, utan ett visum.

  Just nu är VWP-länderna följande:

  Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Republiken Korea, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen.

 5. Hur länge är ett ESTA giltigt?

  Ett godkänt ESTA är giltigt så länge medborgarens pass är giltigt, eller i två år från det datum då resetillståndet utfärdats, om passet är giltigt i över två år från det datum att resetillståndet utfärdats.

  Ett besök får vara upp till 90 dagar långt med ett giltigt ESTA.

  Detta innebär att man, i de flesta fall, kan resa till USA flera gånger med ett giltigt ESTA, och varje resa kan vara i upp till 90 dagar.

 6. Hur kan jag ta reda på om mitt ESTA är giltigt?

  För att ta se din ESTA-status kan du fylla i detta formulär, så får du detaljerad information om ditt ESTA. Om ditt ESTA har gått ut måste du ansöka om ett nytt ESTA för att kunna resa till USA.

 7. Behöver jag ett ESTA om jag har ett visum?

  Om du är en medborgare i ett av VWP-länderna och ska resa till USA via land, så behöver du inte ansöka om ett ESTA. Men om du reser via luft eller hav, så måste du ansöka om ett ESTA.

  Om du har ett visum, så innebär det att du inte är medborgare i ett VWP-land, och då behöver du inget ESTA.

 8. Vad är en ESTA-gruppansökan?

  En ESTA-gruppansökan gör det möjligt för en person att ansöka om ett ESTA åt upp till 50 människor, med en enda ESTA-betalning.

  De personer som är inkluderade i gruppen måste inte resa tillsammans, men ett unikt ID-nummer används för att identifiera alla i gruppen.

 9. När ska man ansöka om ett ESTA?

  En ESTA-ansökan kan lämnas in närsomhelst innan man reser till USA, men det är rekommenderat att man ansöker minst 72 timmar innan man ska påbörja sin resa till USA.

  Det tar vanligtvis bara några minuter att få svar på sin ansökan, som blir antingen godkänd eller avslagen. Men det är ändå rekommenderat att man ansöker minst 72 timmar innan man reser för att undvika problem.

 10. Vad är skillnaden mellan ett ESTA och ett visum?

  Ett visum och ett ESTA är inte samma sak!

  ESTA gäller bara för medborgare av VWP-länderna som ska resa till USA, och de behöver inte ansöka om något visum för att resa till USA i upp till 90 dagar.

  Om du inte är medborgare i ett av VWP-länderna, så gäller inte ESTA för dig, och då måste du ansöka om ett USA-visum istället.

 11. Hur lång tid tar det att fylla i en ESTA-ansökan?

  Om du har alla dokument tillhanda som behövs när du fyller i din ESTA-ansökan, så tar det vanligtvis mellan 10–20 minuter. Ett ESTA blir ofta godkänt inom några minuter, men det är starkt rekommenderat att man lämnar in sin ESTA-ansökan minst 72 timmar innan man ska resa till USA.

 12. När behöver jag visum?

  Om du inte är medborgare i ett av VWP-länderna så måste du ha ett visum, och då kan du inte använda dig av ett ESTA.

  Under vissa omständigheter behöver du ett visum, även om du är medborgare i ett av VWP-länderna:

  • Om du reser till USA i annat syfte än turism, affärsverksamhet eller genomresa;
  • Du bör ansöka om ett visum för icke-invandrare om du tror att du påverkas av USA:s Immigration and Nationality Act;
  • Om du planerar att stanna i USA i över 90 dagar;
  • Om du reser till USA ombord på ett flyg som ej är undertecknat av Visa Waiver-programmet.
 13. När behöver jag turism/affärsvisum för att göra en resa till USA?

  Resenärer som vill resa till USA måste ha ett visum för icke-invandrare för en specificerad tidsperiod. Medborgare i länder som är med i Visa Waiver-programmet kan få tillåtelse att resa till USA utan visum. Om du planerar att resa utan visum behöver du godkännande från ESTA, ett elektroniskt system för resegodkännande, innan du reser till USA.

  Om du inte har rätt till att delta i programmet för visumfritt resande kan du ansöka för besöksvisum för icke-invandrare B1/B2 om:

  • Syftet med resan är affärer (B1)
  • Syftet med resan är nöje eller medicinsk behandling (B2)

  B-1 - visum ges normalt sett om syftet med resan till USA är att besöka seminarier och konferenser, möten med affärspartners, samt ingående i avtal och överenskommelser.

  B-2 - visum ges normalt sett om syftet med resan till USA är nöje, resande, medicinsk behandling, besöka vänner och släktingar, deltagande i sociala evenemang.

  Om du behöver ansöka om (B1/B2)-visum, vänligen kontakta närmsta amerikanska ambassad.

 14. Vilka länder är inkluderade i Visa Waiver-programmet?

  Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Republiken Korea, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen.

 15. Garanterar ett godkänt ESTA-tillstånd att man kommer in i USA?

  Enligt det elektroniska systemet för resegodkännande (ESTA) har man bara rätt att resa till USA i enlighet med Visa Waiver-programmet. När man kommer till USA blir man granskad av en tull- och gränsvakt, som avgör om man får komma in i landet.

 16. Måste jag skicka in en ESTA-ansökan långt innan jag reser till USA?

  Du kan skicka in din ESTA-ansökan närsomhelst. Det är dock rekommenderat att du skickar in den minst 72 timmar innan du reser till USA.

 17. Kan jag skicka in en ny ESTA-ansökan om den tidigare blivit nekad?

  Om dina omständigheter har förändrats kan du skicka en ny ESTA-ansökan efter 10 dagar. Om du angivit felaktig information i din ESTA-ansökan förlorar du rätten att resa inom ramarna för det visumfria programmet.

 18. Vad ska jag göra om min ESTA-ansökan nekas?

  Om du inte kvalificerar dig för ett visumfritt ESTA-tillstånd, bör du kontakta närmaste amerikanska ambassad och ansöka om icke-invandringsvisum B1/B2.

 19. Vad kostar en ESTA-ansökan?

  Den amerikanska staten tar $21.00. Vår avgift innefattar den amerikanska statens avgift.

 20. Kan jag göra ändringar i min ESTA-ansökan efter jag skickat in den?

  Du kan ändra resevägsinformation i den ansökan du skickat. Systemet för ESTA-ansökan tillåter uppdatering av resedata. Du måste inte boka flygbiljetter och hotell innan du skickar din ESTA-ansökan.

 21. Måste jag fylla i ett I-94W-tillstånd om jag fått mitt ESTA?

  Sedan implementeringen av ESTA-programmet, behöver inte I-94W-tillstånd fyllas i om du reser till USA via luft eller hav; denna data registreras nuförtiden elektroniskt.

 22. Är det nödvändigt att ha med sig en kopia av sitt ESTA när man åker till flygplatsen?

  Enligt USA:s förordningar är det inte ett krav att ha med sig en kopia av sitt ESTA-tillstånd, för att man ska få resa under Visa Waiver-programmet. Men det är däremot nödvändigt att du har en kopia för din egen skull. Det kan ske att somliga flygbolag kräver att du har med dig en kopia, så det är viktigt att du skriver ut en kopia. Om du har glömt bort ditt ESTA-nummer kan du få tillgång till det genom att skriva in ditt namn, födelsedatum, passnummer och land på ESTA:s hemsida.

 23. Vilka passkrav gäller för att man ska kunna resa under Visa Waiver-programmet?

  Visa Waiver-programmets passkrav är följande:

  • Passet måste vara ett elektroniskt pass med ett digitalt chip för biometrisk information om passets ägare;
  • Det borde ha en maskinläsbar zon på den biografiska sidan;
  • Taiwanesiska passägare måste ha sitt passnummer och sitt personliga identitets-nummer (PIN);
  • Det finns ett undantag sedan 1 juli, 2009; Visa Waiver-programmets medlemsländernas tillfälliga och provisoriska pass måste vara elektroniska.
 24. Är det möjligt att resa med medicinska instrument som nålar och syretankar?

  Mediciner måste förvaras i sina originalförpackningar med doktorns recept fastklistrat på förpackningen. Det är ett krav att du bara har med mediciner för personligt bruk för en tid på högst 90 dagar. Om medicinerna inte förvaras i sina originalförpackningar måste du ha med dig en kopia av receptet eller ett brev från doktorn. Eventuella frågor om huruvida ett specifikt läkemedel kan importeras till USA, kontakta FDA, Division of Import Operations och Policy, på (301) 796-0356. För att man ska få resa med instrument som syrgas, eller föremål som kan utgöra ett säkerhetshot, måste man ha ett receptbrev från en läkare. För mer information om ytterligare krav, kontakta USA:s Transportation Security Administration.

 25. Kan jag korrigera min ESTA-ansökan?

  Om du har fyllt i felaktig biometrisk information, så som namn, kön, födelsedatum, utgångsdatum, land eller liknande, så bör du göra en ny ansökan för att korrigera problemet. Det går bara att göra om din tidigare ansökan har blivit godkänd.

 26. Kan jag ansöka om ett ESTA för mitt barn?

  Ja. Barn behöver sina egna ESTA innan de reser till USA som medborgare i ett av VWP-länderna, oavsett om de reser själva eller har resesällskap. Du bör känna till villkoren för ESTA på uppdrag av dina barn och svara ärligt på alla frågor, som vårdnadshavare. Barn måste ha ett eget giltigt pass för att kvalificera sig för ESTA. Barnpass är inte berättigade till ESTA, om de inte utfärdats före den 26 oktober 2006. Dokumentet ska uppfylla Visa Waiver-programmets alla krav.

 27. Kommer min hemresa bli påverkad om mitt ESTA löper ut efter att jag har kommit in i USA?

  Nej, din hemresa kommer inte att påverkas, men du kommer behöva ett nytt ESTA för att kunna komma in i USA igen.

 28. Är en sjukdom som influensa eller en förkylning ansedd vara en smittsam sjukdom i USA?

  Många smittsamma sjukdomar är inte ett hinder för att komma in i USA med Visa Waiver-programmet. Om du har någon av de smittsamma sjukdomarna, ska du ange i din ansökan. När du har blivit frisk kan du indikera att du är det, men du behöver också ett bevis på att du inte är smittsam.

  Nedan följer de smittsamma sjukdomarna som är under övervägande:

  • Chancroid
  • Gonorré
  • Granuloma inguinale
  • Spetälska, infectiousma
  • Lymfogranulom venereum
  • Syfilis (infektiöst stadium)
  • Tuberkulos (aktiv)
 29. Hur säker är min kreditkortsinformation?

  ESTA-systemet bevarar ingen information när en transaktion har utförts.

 30. Hur länge är mitt ESTA giltigt?

  ESTA-godkännande är giltigt i två (2) år, eller tills passets giltighetsperiod gått ut, beroende på vilket som sker först, så länge tillståndet inte återkallas. Skärmen visar alltid resetillståndets utgångsdatum. Man kan resa flera gånger med ett ESTA-tillstånd under en 2-årsperiod, eller till passet löper ut. När du har fått ett ESTA-tillstånd behöver du inte lämna in en ny ansökan så länge ditt resetillstånd är giltigt. Ett ESTA ger inte tillstånd att vara i USA i två år, men ger dig tillstånd att vara i USA under Visa Waiver-programmets förordningar. Du kan stanna i USA i 90 dagar eller mindre. Om du önskar att stanna längre, måste du ansöka om ett visum hos den amerikanska ambassaden. Om du behöver ändra namn, medborgarskap eller kön, eller om du har ett nytt pass, så måste du ansöka om ett nytt resetillstånd. Det gäller även om något av dina svar på Visa Waiver-programmets frågor förändras.

 31. Hur förnyar jag ett ESTA?

  Om ditt ESTA har gått ut, kan du ansöka igenom genom att skicka in en ny ansökan. Det går inte att ansöka om förlängning av ett ESTA. Du behöver inte vänta på att ditt ESTA löper utan, du kan ansöka om ett nytt tillstånd närsomhelst. Om du får meddelandet ”En giltig, godkänd ansökan med över 30 dagar kvar har hittats för detta pass.”, så måste du betala på nytt om du väljer att skicka in en ny ansökan ändå, och det gör att ditt gällande resetillstånd blir ogiltigt.

 32. Varför behöver jag lämna in information om min arbetsgivare?

  Enligt sektion 412b av USA:s Immigration and Nationality Act, måste individer visa att de inte har för avsikt att utvandra till USA och att de kvalificerar sig för besökarstatus.

 33. Måste jag ha en resplan för att ansöka om ett ESTA?

  Nej, du måste inte ha en resplan när du fyller i din ansökan, men du behöver en kontaktperson i USA. Du måste fylla i vilken adress du kommer att bo på i USA för att fullborda din ansökan. Om du planerar att besöka flera platser, kan du skriva in din första adress.

 34. När borde jag ansöka om ett visum istället för ett ESTA?

  Du kan ansöka om ett visum istället för ett ESTA om:

  • Du vill åka till USA med ett flygbolag som inte är godkänt av Visa Waiver-programmet;
  • Du önskar att stanna i USA i över 90 dagar;
  • Du reser till USA för något annat syfte än kortsiktig turism eller affärsverksamhet.
 35. Jag har två medborgarskap och mitt icke-Visa Waiver-pass har gått ut, eller Jag har inte ett pass för det landet.

  Om du har flera pass, skriv in detaljerna för ditt nyaste pass även om det har gått ut. De som har dubbelt medborgarskap, men saknar pass från ett annat land, bör välja ett land från rullgardinsmenyn, men lämna fältet för passnummer tomt.

 36. Vad händer om en ESTA-ansökan blir avslagen?

  Resenärer som ansöker tillstånd och blir avslagna kommer att återlämnas till sitt hemland eller ett tredje land som han har biljett till för sin hemresa, ombord på det lufttrafikföretag som resenären anlände till i USA med och nekades tillträde.

 37. Borde ansökan fyllas i på engelska, även om resenärens tangentbord inte skriver på engelska?

  ESTA-ansökan måste fyllas i på engelska och den dator som används måste vara konfigurerad för amerikansk engelska, med tillhörande typsnitt. Om operationssystemet som används är Microsoft Windows 95 eller nyare, var god besök Conversation Exchange-hemsidan för hjälp med din konfiguration.

  Om datorn inte stödjer Windows operativsystem, be om hjälp där du har köpt ditt operativsystem eller läs dokumentationen.