Vad är skillnaden mellan ESTA och visum?

Ett godkänt ESTA är inte samma sak som ett Visum. När omständigheterna kräver ett amerikanskt Visum, så uppfyller inte ett ESTA de gällande juridiska eller lagstiftande kraven.

Om resenären har ett giltigt USA-visum kan han/hon resa till USA med detta Visum och då krävs inget ESTA.

ESTA står för Electronic System for Travel Authorisation, vilket är en helt annorlunda typ av resetillstånd än alla typer av Visum.

Detta innebär att du måste planera din resa i detalj innan du reser till USA och skickar in en ESTA-ansökan eller ansöker om ett Visum.

Först och främst är det viktigt att veta om att det bara är medborgare i Visa Waiver Program-länderna som kan ansöka om ett ESTA och resa till USA utan Visum. Om du inte är säker på vad Visa Waiver Programmet är och vilka länder som är inkluderade i programmet, var god läs mer om VWP för ytterligare information.

Om du inte är medborgare i ett av VWP-länderna så kan du inte ansöka om ett ESTA, vilket innebär att du istället måste ansöka om rätt typ av Visum.

Resenärer som är medborgare i ett av WVP-länderna bör däremot ansöka om ett ESTA inför sin resa till USA.

Du bör ha i åtanke att även om du är berättigad att ansöka om ett ESTA, så finns det fortfarande regleringar att förhålla sig till när man reser till USA utan Visum. Detta är de förordningar som har bestämts av VWP.

För att man ska kunna resa till USA med ett ESTA får man inte besöka landet i över 90 dagar åt gången. Man får dessutom bara besöka USA för turism, genomresa eller affärsresa. Du måste också resa till USA via luft eller hav!

Från det datum ditt ESTA har blivit godkänt, kommer det att vara giltigt i två år, eller fram till då ditt pass går ut, om det sker inträffar tidigare.

Inom dessa två år kan du resa till USA hur många gånger som helst. Inget enskilt besök får överskrida 90 dagar.

Om det skulle vara så att den amerikanska gränskontrollen misstänker att du använder ditt ESTA för något annat än turism, genomresa eller affärsresa, så kan de neka ditt inträde till USA.

Detta innebär att man inte är garanterad inträde till USA, även om man har ett giltigt ESTA.