ANSÖK OM ETT NYTT USA ESTA VISUM ANSÖKAN FÖR RESA TILL USA

Medborgare i Visa Waiver Program-länder behöver inte visum för att resa till USA, istället behöver det få en ESTA-ansökan godkänd.

ESTA är ett elektroniskt system för resegodkännande vars godkännande i enlighet med Visa Waiver Program krävs vid ankomst till USA. Detta system etablerar resenärers samtycke till resande till USA. ESTA-systemet bedömer ifall resenären är ett hot mot USAs säkerhet.

Vid händelse av att ESTA-godkännande ges har du rätt att använda en operatör för resande till USA, i enlighet med Visa Waiver Program.

DU KAN ANSÖKA FÖR ESTA OM:

Du är medborgare i en medlemsstat i förhållande till Visa Waiver Program och efterlever programmets villkor.

 • Du har för tillfället inte ett giltigt besöksvisum;
 • Syftet med din resa till USA är nöje eller företagande;
 • Din resas längd är inte längre än 90 dagar.

De som är berättigade till ESTA kan ansöka online för att spara tid inför sin resa till USA. Detta online-formulär, som även kallas för VWP-ansökan, gör det enklare och snabbare att ansöka om resetillstånd.

De som inte planerar att resa till USA i enlighet med VWP:s förordningar måste istället ansöka om ett visum, och det gäller även VWP-ländernas medborgare.

Därför är det viktigt att man på förhand planerar din resa till USA i detalj.

Ansökningsprocessen

ESTA:s online-formulär har utformats för att markant förbättra ansökningsprocessen för resetillstånd.

Enkäten fylls i digitalt och kräver bara att man fyller i grundläggande information, som USA:s gränskontroll använder sig av för att utföra en kontroll innan de godkänner förfrågningarna.

TJÄNSTER

 • ESTA-hantering inom 24 timmar
 • Granska/uppdatera ESTA-information
 • Godkännande via e-post
 • Korrekt ESTA-frågeformulär
 • Rättning av fel i frågeformulär
 • Kontroll av ESTA-status
 • Godkännande via post
 • Godkännande via fax
 • Kundsupport dygnet runt
 • Säker sida
 • Information om turistvisum
 • Information om företagsvisum
 • Rekommendationer till turister

ESTA-AVGIFTER

En avgift för en ny ESTA-ansökan är US $89.00, En avgift för en ESTA-status kontroll är US $19.00.

VAD KRÄVS NÄR MAN FYLLER I ETT ESTA-FRÅGEFORMULÄR?

 • Kontaktinformation.
 • Giltigt kreditkort vid betalning för ansökan.
 • Giltigt pass i hänseende till Visa Waiver Program
 • Information om din arbetsplats.

Visa Waiver Program medlemsstater

 • Irland
 • Storbritannien
 • Japan
 • Singapore
 • Tyskland
 • Italien
 • Norge
 • Portugal
 • Malta
 • Australien
 • Frankrike
 • Chile
 • Spanien
 • Slovakien
 • Ungern
 • Schweiz
 • Belgien
 • Nya Zeeland
 • Denmark
 • Tjeckien
 • Litauen
 • Sverige
 • Lettland
 • Andorra
 • Monaco
 • Korea
 • Österrike
 • Liechtenstein
 • Finland
 • Taiwan
 • Brunei
 • Luxemburg
 • Estland
 • Grekland
 • Slovenien
 • San Marino
 • Nederländerna
 • Island
 • Polen

Har du skickat en ESTA-ansökan?

KONTROLLERA, HITTA ESTA-ANSÖKAN

Om du har skickat en ESTA-ansökan och vill kontrollera ESTA-status behöver du:

 • Kontaktinformation;
 • Giltigt kreditkort för betalning av ansökan;
 • Passinformation.

MER OM ESTA

 1. VAD ÄR ETT ESTA-TILLSTÅND SOM ANVÄNDS FÖR RESA TILL USA?

  ESTA står för Electronic System for Travel Authorisation, och det är ett elektroniskt system för resetillstånd, som har skapats för resenärer från Visa Waiver Programmets länder. Bara medborgare från VWP-länderna kan ansöka om ESTA.

 2. VEM BEHÖVER ETT ESTA-TILLSTÅND?

  ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) tillstånd kan bara användas av medborgare i VWP-länderna, som ska resa till USA i enlighet med VWP:s förordningar.

 3. VAD ÄR VISA WAIVER PROGRAMMET?

  VWP är ett system som har skapats för att förenkla processen vid ansökning av resetillstånd till USA för medborgare i några specifika länder. Det tillåter alla medborgare i VWP-länderna att använda ett enkelt ESTA-tillstånd när de ska resa till USA, vilket innebär att de inte behöver gå igenom den mer tidskrävande och komplicerade ansökningsprocessen för Visum.

 4. HUR ANSÖKER JAG OM ETT ESTA? VILKEN INFORMATION BEHÖVER JAG?

  När du registrerar dig via det elektroniska systemet för resetillstånd online, kommer du behöva ange grundläggande information om dig själv, ditt arbete och din bakgrund. ESTA:s ansökningsblankett är online och tar inte längre än 15–20 minuter att fylla i.

 5. HUR KAN JAG SE MIN ESTA-STATUS? VILKET TYP AV INFORMATION BEHÖVER JAG?

  Du kan se vilken status din ESTA-ansökan har online, med hjälp av ett litet formulär online, som bara kräver att du fyller i några få detaljer.

 6. VILKET TYP AV PASS BEHÖVER JAG HA FÖR ATT ANSÖKA OM ETT ESTA?

  För att kunna ansöka om ett ESTA online måste du ha ett giltigt pass som har utfärdats i ett av Visa Waiver Programmets länder.

 7. HUR UPPDATERAR JAG MITT ESTA-TILLSTÅND? VILKEN ESTA-INFORMATION KAN JAG UPPDATERA?

  När ditt ESTA har löpt ut, måste du ansöka om ett nytt ESTA med hjälp av ESTA-formuläret online. Det kräver att du fyller i all information igen och då kan du även uppdatera din information vid behov.

  Ett ESTA är giltigt i två år, eller fram till det datum då ditt pass går ut.

 8. VEM MÅSTE ANVÄNDA ETT VISUM FÖR RESA TILL USA?

  Om du inte är medborgare i ett av Visa Waiver Programmets länder, så måste du erhålla ett Visum för att kunna resa till USA. Du kommer också behöva erhålla ett Visum istället för ett ESTA om du inte reser i enlighet med VWP:s förordningar.

 9. NÄR BÖR JAG ANSÖKA OM ETT ESTA?

  ESTA gör det möjligt för resenärer att ansöka om ett resetillstånd online, relativt nära inpå sin avresa. Men vi rekommenderar att man sänder in sin ansökan minst 72 timmar innan avgång.

 10. HUR LÄGE ÄR ETT ESTA GILTIGT?

  Ett ESTA, eller en VWP-ansökan, är giltig i två år från och med det datum då resetillståndet utfärdats, eller fram till det datum då ditt pass går ut.

 11. BEHÖVER JAG ETT ESTA FÖR GENOMRESA?

  Ja, du kommer behöva ansöka om ett ESTA om du ska mellanlanda i USA. Ett ESTA-tillstånd är obligatoriskt vid turistbesök, affärsresa och genomresa.

 12. NÄR MÅSTE JAG ANSÖKA OM ETT NYTT ESTA?

  Ditt ESTA-resetillstånd är giltigt i två år, eller fram tills det datum då ditt pass går ut. Du måste ansöka om ett nytt ESTA om ditt nuvarande ESTA är ogiltigt.

 13. OM MIN ESTA-ANSÖKAN AVSLÅS, VAD JAG GÖR JAG DÅ?

  När man sänder in en ESTA-ansökan så kontrolleras all personlig information, bakgrund och andra detaljer som rör personen. Om en ansökan avslås kan man behöva ansöka om ett Visum, eller kontakta den amerikanska ambassaden för att lösa problemet.

  Vanligtvis avslås en VWP-ansökan när syftet med resan är otydligt, eller om det finns skäl att misstänka att den som ansöker om resetillståndet kan utgöra ett hot mot andra resenärer eller amerikanska medborgare.

 14. VILKA LÄNDER ÄR MEDLEMMAR I VISA WAIVER PROGRAMMET?

  Visa Waiver Programmet inkluderar över 30 länder, som har valts ut av USA. Du kan hitta den kompletta listan över VWP-länderna här.

  Endast medborgare i VWP-länderna kan sända in en ansökan via Visa Waiver Programmet.

 15. MÅSTE BARN HA ETT ESTA-TILLSTÅND?

  Ja, om ditt barn reser till USA i enlighet med VWP:s förordningar, så måste barnet erhålla ett ESTA-tillstånd.

  När det är barn som ska resa till USA, kan ESTA-ansökan sändas in av föräldrar eller förmyndare.

 16. KAN JAG ANSÖKA OM ETT ESTA ÅT MIN VÄN ELLER EN FAMILJEMEDLEM?

  Det finns en ESTA-ansökan online för gruppansökningar, som kan användas om man vill ansöka om resetillstånd för ett flertal människor som ska resa till USA.

  Gruppansökan kan användas av upp till 50 resenärer. Även om man ansöker via gruppformuläret, så behöver inte alla resenärer resa tillsammans. Däremot kommer ett specifikt ID-nummer att användas för alla resenärer.