ESTA för svenska Medborgare som Reser till USA från Sverige

ESTA För Medborgare i Sverige

Informationen nedan är avgörande för alla medborgare i Sverige som reser till USA under bestämmelserna för Visa Waiver Program (VWP).

Att resa till USA är mer praktiskt när du använder ett ESTA i stället för ett Visum. Därför är det viktigt för alla medborgare i VWP-länder att förstå reglerna för VWP och för resor med ESTA resetillstånd.

1. Kan medborgare i Sverige resa till USA med ESTA?

Alla medborgare i Sverige kan resa till USA genom Visa Waiver-Programmet. Detta innebär att svenska medborgare är berättigade till ESTA och inte behöver ansöka om Visum när de besöker USA.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns olika regler som påverkar resor genom VWP.

Dessa föreskrifter innehåller begränsningar som:

  • Du kan endast besöka USA för en period som inte överstiger 90 dagar, när du reser med ESTA.
  • Anledningen till ditt besök i USA måste vara resa, genomresa eller arbete i USA.
  • Du måste vara medborgare i ett av länderna i Visa Waiver-Programmet.

I alla andra fall behöver du ansöka om ett Visum.

2. Är Sverige ett av VWP-länderna?

Endast medborgare i VWP-länder kan resa till USA med ett ESTA.

Eftersom Sverige är en del av Visa Waiver-Programmet, är alla medborgare i Sverige berättigade till ESTA, och behöver inte skaffa Visum.

Visa Waiver-Programmet har skapats för att ge mer frihet att resa för medborgare i vissa specifika länder. Det är dock viktigt att veta att USA är ansvariga för att genomföra förändringar i VWP.

Detta innebär att listan över länder som ingår i VWP kan ändras av USA när som helst. Därför är det viktigt att hänga med i alla förändringar när det gäller VWP.

3. Kan jag resa till USA med två pass?

Att resa med två pass är tillåtet när du ansöker om ett ESTA i stället för ett Visum. Dock måste ett av dina pass bevisa att du är medborgare i något av VWP-länderna, till exempel Sverige.

Det är också viktigt att veta att när du ansöker om ESTA, kommer din bakgrund och kriminella historia att kontrolleras. Om du vill resa när du har två pass så ska du vara beredd på att det kommer riktas en hel del fokus på att kontrollera bakgrunden av ditt medborgarskap i det land som inte är en del av VWP.

Detta innebär att innan du ansöker om ESTA bör du se till att din bakgrund och kriminella historia inte kommer vara ett problem för ansökan om tillståndet.

4. Vad finns det för regler för HIV-positiva resenärer?

Det finns vissa regler som fortfarande gäller för alla resenärer som har testat positivt för HIV.

Men, när du reser till USA ska dessa regler inte påverka dig. Detta beror på att reseförbudet för HIV har hävts av Obama-administrationen.

Om du har testat positivt för HIV och vill resa till USA finns det inga särskilda regler som begränsar dig. Det är dock alltid viktigt att tänka på att det finns ett strikt regelverk kring att resa med medicin.

BESÖKA USA FRÅN SVERIGE?


Ansök om ditt ESTA för svenska medborgare idag!

Ansök om ett USA ESTA idag

5. Hur kan jag ansöka om ESTA till mitt barn?

Om du reser till USA och du reser tillsammans med ditt barn, är det viktigt att det även ansökts om ESTA för barnet.

Som förmyndare för barnet kan du ansöka om ESTA till barnet genom att använda samma ansökningsformulär som används för alla ESTA-ansökningar.

I det här fallet är du ansvarig för all information som lämnas om barnet och därför ska du svara på alla frågor som du gör när du själv ansöker om ESTA.

6. Kan jag ansöka om ESTA till andra?

När du ansöker om ESTA kan du också göra ansökningar för andra som reser, med dig eller utan dig, till USA.

Detta kallas för ESTA gruppansökan.

ESTA gruppansökan tillåter dig att ansöka om ESTA för upp till 50 personer. Vad som är viktigt att veta är att alla personer som ansökt om ESTA inte måste resa tillsammans. Dock kommer det endast utfärdas ett enda ID som gäller alla resenärer.