USA viisa taotlemine Eestis –taotlusprotsessi selgitus

Viisa taotlemine on reisi planeerimise juures tihtipeale kõige tüütum osa.

Eesti kodanike jaos, kes pole varem väljaspool Euroopa reisinud või lihtsalt pole varem pidanud viisade pärast muretsema, võib see tunduda keeruline ja segane.

Reisimisega seotud bürokraatia võib üpris kiiresti muutuda väsitavaks isegi neile, kes reisivad küllaltki tihti ja tunnevad mitmeid viisaprotsesse.

Eestist USA-sse reisimine ei ole erand.

Eesti kodanikele on Ameerika Ühendriikide viisaga seoses palju segadust.

Õnneks ei pea Eesti kodanikud Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks ilmtingimata läbima aeganõudvat viisa taotlemise protsessi.

Paljud reisijad ei tea, et Eestist USA-sse reisides ei ole alati vaja viisat ja nad on viisavabadusprogrammi alusel tavapärasest viisanõudest vabastatud.

Elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem, lühidalt ESTA, võimaldab kiiret ja lihtsat internetipõhist taotlust, mis annab teile nõuete täitmisel loa reisida Ameerika Ühendriikidesse ilma ametlikku viisat nõudmata.

Järgnevalt on välja toodud põhjalik juhend, mis tutvustab teile ESTA reisiluba ja selgitab üksikasjalikult juhtumeid, kus ESTA reisiloast ei pruugi piisata ja teil on vaja USA viisat.

USA passport

ESTA tutvustus

Viisavabadusprogramm võimaldab 39 riigi kodanikel, sealhulgas Eesti kodanikel, siseneda USA-sse kuni 90 päevaks äritegevuse, transiidi või reisimise eesmärgil ilma viisata, kui nad saabuvad õhu kaudu või meritsi. Viisa asemel tuleb nende riikide kodanikel hankida ESTA (Elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem).

2009. aastal alustatud ESTA ei ole tegelikult viisa, kuid seda võib pidada kiiremaks ja lihtsamaks viisa versiooniks. See on muutnud Eestist Ameerika Ühendriikidesse reisimise palju lihtsamaks ja tähendab, et Eestist USA-sse reisimine ei pea ilmtingimata hõlmama aeganõudvat viisa taotlemise protsessi.

Seega, kui otsite Eestist USA-sse puhkusereisiks mõeldud viisat ja teie reis kestab vähem kui 90 päeva, ei pruugi teil vaja olla USA turismiviisat taotleda!

Selle asemel saate Ameerika Ühendriikidesse (eeldusel, et te ei õpi ega tööta seal) kuni 90 päevaks reisida ESTA reisiloaga. Selleks on teil ainult vaja täita lihtne internetipõhine ankeet ja maksta lõiv.

Lugege edasi, et teada saada, kas täidate ESTA reisiloaga USA-sse reisimise nõudeid.

ESTA nõuded

Kahjuks ei anna viisavabadusprogrammi riigi kodanikuks olemine teile automaatselt ESTA reisiluba. ESTA heakskiidu saamiseks tuleb täita veel mõned nõuded.

ESTA nõuded on järgmised:

 • E-passi olemasolu (see tähendab, et see on masinloetav ja sisaldab elektroonilist kiipi teie isiklike andmetega).
 • Kehtiva passi olemasolu, mis kehtib nii taotlemise ajal kui ka kogu USA-s viibimise aja.
 • Edasisõidu tõendi omamine, see võib olla tagasisõidupilet koju või lennupilet teise riiki.
 • Riigis viibitakse kuni 90 päeva.
 • Riigis viibimise ajal ei töötata ega õpita (sealhulgas ei töötata välisajakirjanduses, ajakirjanduses ega võistelda profispordis).
 • USA-sse reisitake lennuki või laeva pardal. (Viisavabadusprogrammi riikidest pärit külastajad, kes saabuvad USA-sse mööda maismaad ei vaja ESTA reisiluba, vaid peavad täitma I-94W vormi.)

Kui vastate kõikidele eelpool loetletud nõuetele, võite jätkata ja alustada ESTA taotluse esitamist, ning ei pea läbima viisa taotlemise protsessi.

Juhul, kui te vasta kõikidele eelpool loetletud nõuetele, peate taotlema viisa. Seda isegi juhul, kui teie Ameerika Ühendriikide külastuse pikkus on 90 päeva või vähem.

agreement

Kuidas taotleda ESTA reisiluba Eestis

ESTA reisiluba saab hõlpsasti taotleda internetis. Selleks vajate oma passi ja kehtivat krediit- või deebetkaarti, et tasuda lõivu eest. Praegusel hetkel on Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt kehtestatud lõiv iga uue ESTA taotluse eest 14 USD. Sõltuvalt sellest, millist veebisaiti te taotlemiseks kasutate, võib lõivule lisanduda ka teenustasu.

ESTA taotlusvormis küsitakse põhilisi isikuandmeid, sealhulgas teie nime ja kontaktandmeid, teie vanemate nimesid, teie passi andmeid ja teie sünnikuupäeva. Seejärel küsitakse teie karistusregistri kohta ja viisavabadusprogrammi mitte kuuluvate riikide kodakondsuse olemasolu.

Lõpetuseks küsitakse teie USA reisiga seotud informatsiooni, sealhulgas teie peatumiskohta (siinkohal peate esitama selle koha aadressi, kus te riiki saabudes peatute), teie reisi eesmärke ja seda, kas te teenite riigis viibides mingil moel raha. Samuti nõutakse teavet teie praeguse või viimase töökoha kohta.

Kui olete ESTA reisiloa tingimustele vastav, peaksite selle taotlema ja sellele heakskiidu saama enne USA-sse viiva lennuki või laeva pardale minekut.

ESTA taotluse täitmine ei võta kaua, enamasti ainult 5 minutit. Juhul, kui ESTA kiidetakse heaks, saadetakse kinnitus üldjuhul 20 minuti jooksul, kuid valitsuse veebisait soovitab kindluse huvides, et teeksite ESTA taotluse vähemalt 72 tundi enne oma reisi algust.

Sellega väldite olukorda, kus te ei saa ESTA puudumise tõttu lennujaama lendude registreerimislauast edasi ning peate enne turvakontrolli pääsemist lennujaamas paaniliselt taotlust esitama hakkama.

Teile saadetakse e-mail koos viitenumbriga, mis kinnitab, et teile on antud nõusolek USA-sse reisimiseks. Teil ei pruugi seda olla vaja lennule registreerimisel ette näidata, kuna lennuettevõttel peaks see informatsioon automaatselt olemas olema, kuid peaksite selle igaks juhuks siiski käepärast hoidma.

ESTA heakskiidul kehtib see kaks aastat ja seda saab kasutada mitmel korral riiki sisenemisel, välja arvatud juhul, kui teie pass aegub enne kahe aasta möödumist. Sellisel juhul aegub teie ESTA koos passiga ja peate uue passiga taotlema ka uue ESTA reisiloa.

Kui olete juba varasemalt ESTA reisiloa taotlenud ega ole kindel, kas see on endiselt kehtiv, saate enne uue taotluse esitamist kontrollida oma ESTA staatust. Pange tähele, et kui teil on varasemalt olnud ESTA reisiluba, ei ole see garantii, et see teile uuesti antakse. USA migratsiooniametnike äranägemise järgi võidakse see mistahes ajal tühistada.

Põhjused, miks võidakse teile ESTA väljastamisest keelduda

ESTA reisiluba taotledes on äärmiselt oluline, et kogu esitatud teave oleks tõene ja täpne ning et see oleks taotlusesse korrektselt sisestatud. Üks kõige levinum põhjus, miks ESTA tagasi lükatakse, on taotlusprotsessis tehtud vead.

Kontrollige üle, et taotluses ei oleks trükivigu ja veenduge, et teie nimi oleks kirjutatud täpselt nii, nagu see on trükitud teie passis. Näiteks, kui teie passi on kirjutatud teie keskmine nimi, peate selle kirjutama ka oma ESTA taotlusele.

Muud põhjused, miks teie ESTA võidakse tagasi lükata:

 • Teil on olnud varasem sisenemiskeeld USA-sse.
 • Olete varem USA-st välja saadetud.
 • Olete olnud vahistatud.
 • Teil on karistusregistris karistusajalugu.
 • Olete varem riiki jäänud ESTA või viisa lubatud ajaperioodist kauemaks.
 • Teil on teatud nakkushaigused.
 • Olete viimaste aastate jooksul reisinud kindlates riikides.
 • Teil on teatud riikide topeltkodakondsus.

Kui olete taotlenud ESTA reisiloa, kuid see on tagasi lükatud, ärge kaotage lootust. Teil on endiselt lubatud taotleda B1-äriviisat või B2-turistiviisat. Nende viisade kohta leiate rohkem informatsiooni järgnevatest lõikudest.

PLAANITE REISIDA EESTIST AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE?


Enne edasiste reisiplaanide tegemist on kõige parem esitada ESTA juba täna.

Esitage USA ESTA taotlus juba täna

ESTA versus viisa

Nii, nagu eelnevalt mainitud, ei ole ESTA tegelikult sama, mis viisa. See tähendab, et lisaks eelmainitud nõuetele mittevastamisele on olukordi, kus isegi viisavabadusprogrammi riikidest pärit reisijatel on vaja viisat.

Näiteks on teil vaja viisat, kui reisite Ameerika Ühendriikidesse muudel põhjustel, kui äritegevus, transiit või turism. Muud põhjused võivad hõlmata näiteks õppimist kõrgema kvalifikatsiooni saamiseks (näiteks ülikoolikraad, praktika või kutsekvalifikatsioon) või mistahes tasustatud töökohal töötamist. Sealhulgas hõlmab see professionaalsetel spordiüritustel osalemist, ajakirjandust ja mistahes tasulistel etendustel osalemist.

Kui kavatsete Ameerika Ühendriike külastada pikemalt kui 90 päeva, peate olenemata oma reisi põhjustest omandama viisa, kuna ESTA reisiluba saab kasutada ainult kuni 90 päeva kestvate külastuste korral.

Lugege edasi, et teada saada, kuidas on võimalik Eestis taotleda Ameerika Ühendriikide viisat.

USA flag

USA viisatüübid Eesti kodanikele

Peamised viisatüübid Eesti kodanikele, kes reisivad USA-sse ja kes ei vasta ESTA nõuetele, on erinevad töö- ja õppeviisad. Muidugi on ka võimalus, et reisite Ameerika Ühendriikidesse kauemaks kui kolm kuud turistina, perekonna ja sõprade külastamiseks või meditsiinilise ravi saamiseks. Sellisel juhul vajate USA turistiviisat.

USA võimalike mitteimmigrantide viisatüüpide nimekiri on järgmine.

B-2 – turism ja ravi

See viisa on mõeldud inimestele, kes külastavad Ameerika Ühendriike puhkamiseks, sõprade külastamiseks, reisimiseks või meditsiinilise ravi saamiseks, kui nende külastus kestab kauem kui 90 päeva või kui nad ei vasta ESTA nõuetele. Kui teil on vaja Eestis taotleda USA turistiviisat, siis on teil vaja just seda viisat.

B-1 – ärikohtumised ja konverentsid

See viisa on mõeldud Eesti kodanikele, kes reisivad USA-sse äriga seotud konsultatsioonide, kohtumiste, läbirääkimiste, kohtuvaidluste või konverentside jaoks, kui reis kestab kauem kui 90 päeva või kui nad ei vasta ESTA nõuetele.

E-1 või E-2 Investori viisa

Need viisad on mõeldud Eesti kodanikele, kes peavad USA-s investeeringute ja kaubandustehingutega seotud läbirääkimisi.

F-1 tudengiviisa, M-1 kutsehariduse õpilasviisa või J-1 vahetusprogrammis osaleja viisa

Need viisad on mõeldud Eesti kodanikele, kes soovivad USA-s läbida õppekursusi, et saada kõrgemat kvalifikatsiooni. F-1 tudengiviisa on enamasti mõeldud üheks või enamaks semestriks ülikooli asutustes akadeemilistes õpingutes osalemiseks. M-1 viisa on mõeldud kutseõppes õppimiseks ning J-2 viisa inimestele, kes võtavad osa etteplaneeritud vahetusprogrammist, mis on organiseeritud heakskiidetud haridusasutuse või programmi poolt. Vahetusprogramm võib hõlmata õppimist, koolitust või tasustatud tööd.

Mitteimmigrandi tööviisad

Eestis on USA ajutise tööviisa taotlemine üsna keerukas protsess. Erinevalt teistest riikidest ei väljasta Ameerika ühendriikide valitsus ajutisi tööviisasid juhuslikuks töötamiseks, välja arvatud juhul, kui teile on juba eelnevalt pakutud töökohta mõne Ameerika Ühendriigi tööandja poolt.

Kui teile on pakutud töökohta, peab teie potentsiaalne tööandja osalema teie viisataotluses (avalduse vormis) ja siinkohal ei ole endiselt garantiid, et teile viisa ka lõpuks väljastatakse.

Kui olete saanud tööpakkumise, saate taotleda järgmisi mitteimmigrandi tööviisasid:

H-1B viisa - erialased töökohad

See viisa on mõeldud neile, kellel on bakalaureuse või kõrgem kraad (või sellega võrdväärne kraad) erialal, millele on saadud tööpakkumine.

H-2B viisa – oskus- ja lihttöölised

See viisa on mõeldud ajutistele või hooajalistele töötajatele, keda on vaja töödeks, milleks USA töölisi napib.

H-3 viisa - väljaõpe

See viisa võimaldab USA külastajatel saada väljaõpet tööandja juures, v.a meditsiinilise loomuga ja vormis väljaõpe, mille väljaõppe võimalus teie koduriigis puudu.

L-1 viisa – ettevõttesisesed vahetustöötajad

See viisa on vajalik USA-s asuvate filiaalidega rahvusvaheliste ettevõtete töötajatele, kes on suunatud töötama sellesse filiaali. Viisa nõuete täitmiseks peate enne suunamist olema väljaspool USA-d samas rahvusvahelises ettevõttes kolme eelmise aasta jooksul pidevalt ühe aasta töötanud.

0-1/0-2 viisa – inimesed, kellel on erilised võimed ja oskused teaduses, kunstis, hariduses, äris ja spordis või ebatavalised saavutused filmi- ja televaldkonnas ja nende olulised abitöötajad

See viisa väljastatakse eriliste võimetega inimestele, et nad saaksid osa võtta mingist kindlast üritusest, näiteks tuurist, esinemisest või loengutest. 0-1 viisa on mõeldud esinejatele ja 0-2 viisa olulistele abitöötajatele.

P-1/P-2/P-3 viisa - sportlased, meelelahutajad, artistid ja nende olulised abitöötajad

P-1 viisa väljastatakse individuaalsetele sportlastele, meeskondadele ja meelelahutusvaldkonna gruppidele USA-sse sisenemiseks. P-2 viisa on spetsiaalselt mõeldud vastastikuste vahetusprogrammide jaoks ning P-3 viisa ainulaadsete kultuuriprogrammide jaoks.

Q-1 viisa – rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis osalejad

See viisa on mõeldud kultuurivahetusprogrammideks, mis hõlmavad praktilist koolitust ja tööd, mis toimub sellises asukohas või asutuses, kus avalikkus puutub läbi struktureeritud programmi kokku võõra kultuuriga.

R-1 viisa – religioosset ametit pidavad isikud

See viisa võimaldab USA-s tunnustatavate religioossete konfessioonide liikmetel teha ametialast tööd.

Töövõimalused noortele

Erinevalt Kanadast, Austraaliast ja Uus-Meremaast ei paku USA noortele tööpuhkuse viisat. Kui olete vanuses 18–26, on mõned võimalused, mis on pisut lihtsamad, kui ülaltoodud tööviisad.

Näiteks võimaldab J-1 viisa Eestist pärit noortel inimestel töötada kuni 12 kuud Au Pair-ina. Seda peetakse pigem vahetuseks, mitte tööks, seega ei maksta teile töötundide lõikes, vaid te saate vastutasuks toitu, peavarju ja taskuraha.

Teine levinud viis J-1 vahetusprogrammi viisa alusel USA-s töötamiseks on suvelaagrites laagrinõustajana töötamine. Sarnaselt au pairile ei maksta teile töötasu töötundide lõikes, vaid saate vastutasuks toitu, peavarju ja taskuraha, mis on enamasti piisav, et peale töö lõppu mõnda aega edasi reisida.

Lisaks on võimalik Ameerika Ühendriikidesse reisida suvise töö- ja reisiprogrammi raames, mis on saadaval ülikooli tudengitele nende suvepuhkuse ajal, praktikandiprogrammi ja teiste kindlatele erialadele mõeldud vahetusprogrammide raames, näiteks õpetamise ja teadustööga seotud programmid.

plane - travel concept

Kuidas taotleda Eestis USA viisat

Kui lugesite ülaltoodud viisade kirjeldusi ja arvate, et teil on Eestis vaja taotleda USA viisat, saate seda teha Tallinnas asuva USA saatkond Eestis kaudu.

Eestis ei ole Ameerika Ühendriikide viisade taotlemine liialt keeruline, kui annate endale piisavalt aega ja järgite hoolikalt viisa taotlemise protsessi juhiseid.

Üldjuhul on iga USA-sse reisiva inimese kohta vaja eraldi taotlust.

Kui olete vanuses 14–79, peate Eestis USA viisa taotlemiseks käima saatkonnas intervjuul. Selleks tuleb intervjuu eelnevalt kokku leppida ja võtta kaasa kohtumise kinnitus ja täidetud taotlusvorm.

Seejärel peate saatkonnas veetma kaks kuni kolm tundi. Teie pass jääb taotluse töötlemise ajaks teie taotluse juurde ja seejärel antakse see teile tavaliselt ühe töönädala jooksul tagasi (täpsemat informatsiooni leiate USA saatkond Eestis lehelt).

Eestis USA viisa taotlemise jaoks läheb vaja kindlaid dokumente. Need erinevad sõltuvalt taotletavast viisast, kuid kõik taotlused nõuavad järgmisi dokumente:

 • Kehtiv pass.
 • Dokumendifoto (passipilt) endast, mis on tehtud viimase 6 kuu jooksul.
 • Teie valitud viisatüübi väljatükitud ja täidetud taotlusvormi koopia.
 • Dokumendid kõigi varem omandatud USA viisade kohta (näiteks vanas passis olevad viisad).
 • Tõendid vajalike vahendite olemasolust, mis kataksid USA-s viibimise.
 • Kohtumise kinnitus.

Kui olete käinud oma vestlusel ja teile on antud viisa, ei ole endiselt täielikku garantiid, et teil lubatakse Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Lõpliku otsuse teeb USA immigratsiooniametnik, kes vaatab teie dokumendid USA-sse saabudes üle.

Loodetavasti olete sellest artiklist leidnud vastused ESTA ja USA reisiviisade kohta tekkinud küsimustele. Juhul, kui te ei leidnud oma küsimustele vastuseid, lugege meie KKK lõiku.

PLAANITE REISIDA EESTIST AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE?


Enne edasiste reisiplaanide tegemist on kõige parem esitada ESTA juba täna.

Esitage USA ESTA taotlus juba täna

ESTA KKK-d

1.Mis on ESTA?

ESTA tähendab elektroonilist reisiloa taotlemise süsteemi ja see on lihtsam alternatiiv viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikele, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse. See võimaldab teatud riikidest, sealhulgas Eestist, pärit reisijatel siseneda USA-sse ilma viisata, kui reisija ja reisi eesmärk vastavad teatud kriteeriumitele.

2.Kas ESTA on viisa?

Ei, ESTA ei ole viisa. See on reisiluba, mis võimaldab inimestel reisida USA-sse ilma viisata. Selle taotlemisel küsitakse küll viisaga sarnaseid küsimusi, kuid see on palju kiirem ja lihtsam reisiloa saamise viis.

3.Kas saan taotleda ESTA reisiluba, kui olen Eesti kodanik?

Kui olete Eesti või mõne teise viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, saate ESTA reisiluba taotleda selle liikmesriigi passi abil. Juhul, kui olete Eesti elanik, kuid teil on kodakondsus mõnest teisest riigist, mis ei kuulu ESTA programmi, peate oma reisiks taotlema viisa.

4.Kas vajan Eestist USA-sse reisimiseks viisat?

See sõltub sellest, kas olete Eesti kodanik või lihtsalt Eesti elanik, kui pikk on teie reisi kestus ja mis on teie reisi eesmärk. Kui te pole mõne viisavabadusprogrammi kuuluva riigi kodanik, on teil vaja viisat. Samuti on teil vaja viisat, kui teie reisi pikkus on üle 90 päeva või soovite reisi jooksul töötada või õppida.

5.Millised on viisavabadusprogrammi kuuluvad riigid?

AndorraUngariUus-Meremaa
AustraaliaIslandNorra
AustriaIirimaaPortugal
BelgiaItaaliaSan Marino
BruneiJaapanSingapur
TšiiliLõuna-KoreaSlovakkia
TšehhiLätiSloveenia
TaaniLiechtensteinHispaania
EestiLeeduRootsi
SoomeLuksemburgŠveits
PrantsusmaaMaltaTaiwan (Hiina Vabariik)
SaksamaaMonacoSuurbritannia
KreekaHolland

6.Kas Eesti kodanikul on vaja USA viisat

Kui teie reisi pikkus on kuni 90 päeva ning te ei kavatse USA-s viibimise ajal töötada ega õppida, siis ei vaja te Eesti kodanikuna USA-sse reisimiseks viisat. Sellisel juhul saate kasutada ESTA reisiluba.

7.Kuidas taotleda Eestis USA viisat

Vaadake eespool olevat teavet “Kuidas taotleda Eestis USA viisat”. Teil on vaja täita taotlusvorm ning osaleda intervjuul Tallinnas asuvas USA Saatkonnas.

8.ESTA versus viisa – Mis on nende erinevus?

ESTA on viisa alternatiiv, mis muudab viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikele USA-sse reisimise kiiremaks, odavamaks ja lihtsamaks, kuna nad ei pea omandama viisat. Seda tingimustel, et nende reis kestab kuni 90 päeva ja nad ei tööta ega õpi oma reisi vältel. Viisat tuleb taotleda juhul, kui teie reis kestab kauem kui 90 päeva ja/või te soovite USA-s töötada või õppida. Reisi eesmärgist sõltub ka vajaliku viisa tüüp. Näiteks, kui te suundute Ameerika Ühendriikidesse õppima, on teil suure tõenäosusega vaja F-1-õpilasviisat. Rohkem informatsiooni leiate eelpool toodud lõigus “USA viisatüübid Eesti kodanikele”.

9.Kuidas saada Eestis USA turismiviisa?

Te peate Tallinnas asuvast USA Eesti saatkonnast taotlema B2-Turismi ja meditsiinilise ravi viisa. Peate täitma taotlusvormi ning seejärel käima intervjuul.

10.Kuidas saada Eestis USA õpilasviisa?

USA-s õppimiseks on mõeldud kolm erinevat viisat. Te peate taotlema kas F-1-õpilasviisa, M-1-kutseõppe viisa või J-1-vahetusprogrammis osaleja viisa. Neid viisasid saab taotleda Tallinnas asuva USA Saatkonna kaudu.

11.Kuidas saada Eestis USA tööviisa?

Kui soovite USA-s ajutiselt mitteimmigrandina töötada, on teil vaja mitteimmigrandi tööviisat. Seda on keeruline saada, kuna üldiselt sõltub see Ameerika Ühendriikidest pärit tööandjalt tööpakkumise saamisest, kes toetab seejuures ka teie viisaprotsessi. Ameerika Ühendriikide valitsus ei võimalda taotleda ajutisi tööviisasid juhuslikeks töödeks. Kui olete saanud tööpakkumise, peab teie tulevane tööandja esitama avalduse US Citizen and Immigration Services ehk USCIS-ile. Võimalik on taotleda 8 erinevat mitteimmigrandi tööviisat. Lisateavet leiate ülaltoodud lõigus pealkirjaga “Mitteimmigrantide tööviisad”.

12.Mis saab sellisel juhul, kui reisin USA-sse Eestist, aga ei ole Eesti kodanik?

Kahjuks on ESTA mõeldud ainult viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide kodanikele. ESTA reisiluba ei ole võimalik kasutada, kui reisite Ameerika Ühendriikidesse Eestist, kuid ei ole Eesti kodanik. Sellisel juhul on teil vaja viisat. See kehtib ka Eesti elanike kohta, kes ei ole Eesti kodanikud.

13.Kui turvaline on ESTA reisiluba taotledes minu informatsioon?

usaestaonline.com veebisaidil turvatakse teie andmeid igal võimalikul viisil, kasutades kõige uuemat krüpteerimistehnoloogiat. US ESTA Online ja Ameerika Ühendriikide valitsus ei avalda isiklikku teavet kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui on tegemist tõsise turvariskiga või teie turvalisuse kaitsmiseks.

14.Kui turvaliselt käsitletakse minu krediitkaardi andmed ESTA reisiluba taotledes?

Sarnaselt eelnevaga kasutab US ESTA Online kõige uuemat krüpteerimistehnoloogiat, et tagada teie krediitkaardiandmete ohutus ja kaitse kolmandate osapoolte eest.

See oli ülevaatlik juhend Eestist Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks vajalikust ESTA reisiloast ja viisadest. Loodame, et leidsite vastused oma küsimustele ja teate nüüd täpselt, mida oma USA reisi ettevalmistusteks teha!