Hva Gjør du om du Blir Sittende Fast i USA Etter 90 Dager med Reise?

Å reise til USA kan innebære håndtering av masse byråkrati og restriksjoner.

Dette er ikke til å unngå om du ønsker å holde deg unna bråk og ved et senere tidspunkt igjen dra tilbake til USA.

Dette gjelder selvfølgelig for alle som reiser til USA, uten unntak, uansett om du reiser med et visum eller en reiseautorisasjon (ESTA).

Det er derfor vi sterkt anbefaler alle reisende til USA om å være oppdatert på hvilke lover og restriksjoner som gjelder den enkelte for å være sikker på at de ikke trer over noen ulovlige grenser.

Det er ingen tvil om at reisende fra land som er en del av VWP nyter godt av visse privilegier sammenlignet med folk som må reise med visum. Men dette betyr absolutt ikke at reisende med en ESTA-autorisasjon har ubegrenset med frihet.

I tillegg er det alltid en sjanse for at uplanlagte hendelser oppstår som kan ha effekt på din opplevelse, sikkerhet eller tidsperioden du tilbringer i utlandet.

Hva skal du gjøre dersom noe skjer? Hvor skal du oppsøke hjelp? Og viktigst av alt, hvor lenge kan du oppholde deg i USA?

Hva kan skje med deg dersom du overstiger tidsrommet du har lov til å oppholde deg i USA?

La oss begynne med å se på reglene så du vet hvor grensen går!

Regler for ESTA

ESTA ble opprettet som en del av VWP for å sikre mer frihet ved reiser til USA for statsborgere fra spesifikke land.

USA er derimot veldig strenge når det gjelder å beskytte landegrensene og verne om amerikanske borgeres sikkerhet. Derfor gjelder et sett med spesifikke regler for de som reiser med denne formen for autorisasjon.

Dette betyr at du må finne ut mer om ESTA generelt for å finne ut om du kan reise med denne autorisasjonen når du skal til USA.

Hva vi legger vekt på i denne artikkelen er tidsaspektet for lovlig opphold i USA.

Det er to tidsperioder du må legge merke til!

For det første er det gyldighetsperioden på ESTA-autorisasjonen.

Husk at fra det øyeblikket ESTA-søknaden har blitt godkjent er den gyldig i to år eller frem til passet ditt utløper, dersom det skulle skje først. Er du nødt til å skaffe deg nytt pass før gyldigheten på ESTA-autorisasjonen er gått ut, må du søke ESTA på nytt, selv om du fornyer passet innenfor tidsrommet på to år.

Det er også et visst antall dager du har lov til å oppholde deg i USA ved hver innreise.

Med en ESTA-autorisasjon har du ikke lov til å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager. Hvis du planlegger å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager, for hvilken som helst grunn, betyr det at du er nødt til å søke om visum.

Dersom du endrer planene dine underveis i reisen og ønsker å bli der i mer enn 90 dager, har du ikke mulighet til å søke om visum mens du fortsatt er i USA. Da er du nødt til å først reise hjem, slik at du kan søke om det visumet som er nødvendig for ditt tiltenkte opphold, før du igjen kan reise tilbake til USA.

Du har mulighet til å reise til USA så mange ganger du vil mens din reiseautorisasjon (ESTA) fortsatt er gyldig, altså i to år fra du har mottatt en godkjent ESTA-søknad. Dette vil derimot ikke si at du er garantert innreise til USA, dersom personell ved grensekontrollen har mistanker om at du misbruker reiseautorisasjonen (ESTA).

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Hvis du planlegger en reise til USA og din reiseautorisasjon (ESTA) ikke lenger er gyldig, vil du simpelthen bli nektet innreise.

Men hva skjer dersom du allerede er i USA og overstiger grensen for tillatt opphold på 90 dager?

Hva skjer hvis du overstiger grensen for tillatt opphold på 90 dager?

Det er ingen tvil om at dette kan skje hvem som helst!

Noen mennesker velger bevisst å ignorere reglene som gjelder for reiser til USA med en ESTA-autorisasjon, mens andre ikke får reist ut av landet i tide på grunn av uforutsette hendelser de ikke har mulighet til å kontrollere.

Dette kan for det meste påvirke dine fremtidige planer om å reise til USA!

Dersom du reiser til USA med en reiseautorisasjon (ESTA) og planlegger å bli der utover de 90 dagene du har lov til å være uten dokumenter som gjør oppholdet lovlig vil du bli sett på som en ulovlig innvandrer av amerikanske myndigheter. Dette betyr at du vil bli gjenstand for lover som regulerer ulovlig innvandring til USA.

Har du derimot vært utsatt for en ulykke eller kommet ut for andre uforutsette hendelser som har ført til at har måttet overstige antall dager du har lov til å oppholde deg i USA, burde det ikke være noe problem for offentlige tjenestefolk slippe deg inn på flyplassen, slik at du kan fly hjem igjen.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor du kan bli nødt til å avgi forklaring til offentlige myndigheter om hvorfor du oppholdt deg i USA lenger enn du hadde lov til. Og dersom det foreligger grunn til å tro at du er en trussel for sikkerheten, kan du bli arrestert inntil de har fått frem flere detaljer rundt forholdene.

Skulle noe sånt skje, må du huske på at du bør samarbeide med myndighetene for å unngå at det oppstår flere og større problemer. Du må også selvfølgelig oppsøke hjelp snarest.

Hvor kan du oppsøke hjelp dersom det trengs

Hvis du er ute og reiser og lokale myndigheter har satt deg i arresten, for eksempel fordi du har oppholdt deg lenger i et land enn den lovlige grensen på 90 dager, bør du kontakte ambassaden for ditt hjemland.

De har ansvar for å hjelpe deg på hvilken som helst måte og vil gjøre alt som står i deres makt for å få lokale myndigheter til å løslate deg, slik at du trygt kan reise hjem igjen.

Hvordan gjøre dette på en lovlig måte

Helt siden man begynte å ta i bruk ESTA som en form for reiseautorisasjon, har man sett mange tilfeller hvor folk har forsøkt å bruke disse for å permanent oppholde seg i USA.

Fordi man har lov til å reise til USA så mange ganger man vil mens man fortsatt har en gyldig reiseautorisasjon (ESTA), er det mulig å reise tilbake til ditt hjemland og returnere til USA igjen så mange ganger det går an innenfor tidsperioden på to år. Man trenger da kun å fornye reiseautorisasjonen (ESTA) når det er nødvendig. Dette er teknisk sett lovlig, og det burde derfor ikke være noe problem med å gjøre det slik.

Men, det fungerer ikke helt på den måten!

Selv om ESTA-søknaden har blitt godkjent, må du fortsatt gjennom grensekontrollen og det er her den endelige beslutningen blir tatt for å slippe deg inn i landet. Dersom de ser at du har brukt reiseautorisasjonen (ESTA) for å permanent oppholde deg i USA, kan de nekte deg innreise til landet.

Dette er fordi ESTA ble opprettet for å gi mer frihet til å reise og gjøre prosessen enklere når du skulle ha behov for et kortere opphold i USA. For alle andre grunner til å oppholde seg i USA, må man søke om visum.

Skal du reise til USA?


Hvis du planlegger en reise til USA i nærmeste fremtid, er tiden inne for å legge inn en søknad!

Legg inn ESTA-søknad i dag

Dersom offentlige autoriteter ser at du misbruker reiseautorisasjonen (ESTA), vil du være nødt til å reise hjem igjen.

Kan dette legge restriksjoner for fremtidige reiser til USA?

Husk at du kan havne i alvorlige problemer dersom du overstiger tidsperioden på 90 dager du lovlig kan oppholde deg i USA eller misbruker reiseautorisasjonen (ESTA). Dette vil for det meste føre til at du ikke blir tildelt ESTA-autorisasjoner i fremtiden.

Dette betyr at du blir nødt til å søke om visum hver gang du skal reise til USA, som da også kan bli mye vanskeligere å få tak i.

Derfor oppfordrer vi alle til å planlegge sine turer med varsomhet og ikke bruke ESTA til noe annet enn tiltenkt formål for denne type reiseautorisasjon.